BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejarz Lucyna (Uniwersytet Wrocławski, doktorant)
Tytuł
Trzeci Pakiet Energetyczny - szansa na uniknięcie kolejnego kryzysu gazowego?
Third Energy Package - Chance to Avoid Next Energy Crisis?
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 16, s. 93-105, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gaz ziemny, Handel gazem, Bezpieczeństwo energetyczne, Produkcja gazu, Dyrektywy WE
Natural gas, Gas trade, Energy security, Gas production, EC directives
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Gaz ziemny jest jednym z kluczowych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej. Mieszkańcy Unii są zależni w około 70% od gazu importowanego z krajów trzecich. Dlatego tak ważna jest wspólna polityka bezpieczeństwa gazowego w Europie. Wnioski wyciągnięte z kryzysu gazowego na początku 2009 roku przyspieszyły prace nad wprowadzeniem Trzeciego Pakietu Liberalizacyjnego. W tej pracy autor skupia się na krytycznej analizie Rozporządzenia 713/2009 ustanawiającego Agencję ds. Spraw Współpracy Regulacji Energetyki, Rozporządzenia 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego a także Dyrektywy 2009/73 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego na tle nowych regulacji Traktatu Lizbońskiego wprowadzających europejską solidarność energetyczną. Autorka oceniła w jakiej mierze nowe regulacje wzmocnią bezpieczeństwo gazowe w Europie. (abstrakt oryginalny)

Natural gas is one of the key sources of energy in the European Union. The citizens of the EU are dependent on about 70% of natural gas imported from third countries. Therefore, the common security of gas in Europe is very important. Lessons learned from the gas crisis in early 2009, accelerated the work on the introduction of the Third Liberalisation Package. In this paper, the author focuses on the critical analysis of the Regulation 713/2009 establishing the Agency for Cooperation of Energy Regulators, Regulation 715/2009 on conditions for access to natural gas transmission networks as well as Directive 2009/73 concerning common rules for the internal market in natural gas. The author assesses, in what extent the new regulations enhance the security of gas in Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям для Востока и Запада. / Под ред. А.А. Конопляника - М: Межд. отн., 2002.
 2. Кавешников Н.Ю. Муки либерализации. // Мировая энергетика, № 9, 2004.
 3. Кавешников Н.Ю. Нефть в обмен на инвестиции. // Деловые Люди, № 9, 2003, с. 78-82.
 4. Кавешников Н.Ю. Энергетический баланс и основные направления энергетической политики Евросоюза. // Мировая энергетика, № 11, 2004.
 5. Либерализация рынка природного газа в России: применение опыта европейских стран (часть 1). // Мировой рынок нефти и газа, № 12, 2003.
 6. Либерализация рынка природного газа в России: применение опыта европейских стран (часть 2). // Мировой рынок нефти и газа, № 1, 2004.
 7. Разработка мер по либерализации рынка газа с учетом директивы Европейского союза // Мировой рынок нефти и газа, № 1, 2003.
 8. Романова Т.А. Россия и ЕС: диалог на разных языках. // Россия в глобальной политике, № 6, Ноябрь-Декабрь 2006.
 9. Сергеев П. Энергетика Евросоюза в начале столетия. // Современная Европа, № 3, 2004, с. 79-89.
 10. Фурнье Ж. Имплементация директив ЕС в сферах средств связи и электроэнергетики во французское право. // Участие государства в коммерческой деятельности. -М.:Юристъ, 2001.
 11. Andersen, Svein S.: The changing EU energy policy paradigm: The case of natural gas, Oslo 2000, ARENA-working paper 13/2000.
 12. Belyi A. Un nouveau contexte pour la coopération entre la Russie et l'Union européenne // Revue de l'energué, n. 550, octobre 2003, p. 565-576.
 13. Dagoumas A.S., Papagiannis G.K., Dokopoulos P.S. An economic assessment of the Kyoto Protocol application // Energy Policy, Vol. 34, 2006, p. 26-39.
 14. Energy law in Europe: national EU and international law and institutions. Ed. by Roggenkamp Martha M. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 15. Handbook of renewable energies in the European Union: case studies of all member states / Ed. by Reiche Danyel, Frankfurt/M.: P. Lang, 2002.
 16. Harmelink Mirjam, Voogt Monique, Cremer Clemens Analysing the effectiveness of renewable energy supporting policies in the European Union // Energy Policy, Vol. 34, 2006, p. 343-351.
 17. Nyquist Carl-Erik; Egenhofer Christian, Legge Thomas. Security of energy supply: a question for policy or the markets? Report of a CEPS Working Party. Brussels: Centre for European Policy Studies, 2001.
 18. Sodupe Kepa, Benito Eduardo Pan-European energy co-operation: opportunities, limitations and security of supply to the EU. // Journal of Common Market Studies, v. 39, nr. 1, March 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu