BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chaciński Jacek
Tytuł
Zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o umowie przedwstępnej w stosunkach pracy
Applying Regulations of the Civil Code of the Preliminary Contract in Relationships of the Work
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 15, s. 5-11, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks cywilny, Prawo pracy, Umowa o pracę
Civil Code, Labour law, Employment contract
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor podejmuje problematykę stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w prawie pracy. Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego odniesione zostało do umowy przedwstępnej. Autorski pogląd autora na te relacje oparty został na bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego i poglądach doktryny. (abstrakt oryginalny)

In the article the author is taking issues of applying provisions of the civil code in the labour law. Applying regulations of the civil code was related to the preliminary contract. The author's view of the author on these relations was based on the rich Supreme Court judicature and views of doctrine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn zm.
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, t. jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 3. Uchwała SN z dnia 7 stycznia 1967 r., III CZP 32/6, OSNC 1968, nr 12, poz. 199.
 4. Uchwała SN z dnia 21 czerwca 1972 r., III PZP 13/72, OSNC z 1972, nr 11, poz. 201.
 5. Uchwala SN z dnia 22 kwietnia 1977 r., I PZP 5/77, OSNC 1977, nr 10, poz. 180.
 6. Uchwała SN z dnia 4 maja 1979 r., I PZP 5/79, OSPIKA 1980, nr 2, poz. 20.
 7. Wyrok SN z dnia 3 października 1979, IPRN 128/79, OSNC z 1980, nr 1-2, poz. 39.
 8. Wyrok SN z dnia 10 września 1997 r., I PKN 243/97, OSNP, nr 12, poz. 357.
 9. Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1998 r., I PKN 482/97, OSNP 1998, nr 23, poz. 686.
 10. Wyrok SN z dnia 14 października 2005 r., III CK 103/05, LEX nr 187044.
 11. R. Golat, Umowa przedwstępna, "Służba Pracownicza" 2007, nr 7.
 12. A. Kidyba (red.), A. Olejniczak, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LEX 2010.
 13. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2005.
 14. W. Muszalski, Przedwstępna umowa o pracę czy zbędna konstrukcja prawna, "Prawo i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 3.
 15. Z. Radwański, Zobowiązania, część ogólna, Warszawa 2001.
 16. R. Sadlik, Umowa przedwstępna poprzedzająca zawarcie umowy o pracę, "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 5.
 17. R. Sadlik, Umowa przedwstępna w stosunkach pracy, "Prawo Pracy" 1999, nr 12.
 18. Z. Strus, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, "Palestra" 2002, nr 11-12.
 19. T. Szewczyk, Umowa przedwstępna w polskim prawie pracy, Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, Katowice 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu