BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więckowski Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dylemat więźnia a kryzys moralności rozumianej jako kontrakt racjonalnych egoistów
The Prisoner's Dilemma and the Crisis of Morality as a Contract of Rational Egoists
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 267-275
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Moralność, Racjonalność, Teoria gier, Etyka
Morality, Rationality, Game theory, Ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Żadne z dotychczas ukształtowanych wspólnot nie funkcjonowały na podstawie kontraktu racjonalnych egoistów kalkulujących maksymalną korzyść własną. Pomysł, że ludzie są racjonalnymi egoistami wraz z naiwną wiarą, iż jest to wystarczający warunek powstania norm moralnych i funkcjonowania społeczeństwa, był sztandarową ideą moralną filozofów europejskiego oświecenia. Wiązano z nią wówczas wielkie nadzieje. Mniemano, że zło obecne w społeczeństwach tradycyjnych, opartych na "zabobonie", będzie można usunąć, gdy ludzie uświadomią sobie swój egoizm i zaczną postępować racjonalnie. Dziś wiemy, że doprowadzić to może tylko do wyboru niekorzystnej dla wszystkich konfiguracji czwartej w dylemacie więźnia. (fragment tekstu)

David Hume assumed that morality and social order in general can be based on rational calculations of selfish agents who try to maximize their self-interest. The widely discussed prisoner's dilemma and the tragedy-of-the- commons dilemma show that under certain conditions rational egoists are unable to avoid a social catastrophe that follows their choices. I examine several solutions to those in the game theory, which, however, seem unsatisfactory. Then I present different empirical data (e.g. collected by R. Putnam and E. Fehr) which demonstrate that, although overcoming the obstacles of social dilemmas is possible, it never results from rational calculations of selfish agents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, PWN, Warszawa 1975, s. 19-45.
 2. D. Gauthier, Morals by Agreement, Oxford University Press, New York 1986.
 3. P.D. Straffin, Teoria gier, Scholar, Warszawa 2001, s. 94.
 4. Hasło Evolutionary Game Thoery, [w:] Stanford Philosophical Encyclopedia, http://plato.stanford.edu/entries/game-evolutionary/
 5. R. Axelrod, The Emergence of Cooperation Among Egoists, "The American Political Science Review" 1981, No. 75, s. 306-318.
 6. R. Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.
 7. Hasło Prisoner's Dilemma, [w:] Stanford Philosophical Encyclopedia, http://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/
 8. G. Hardin, Tragedy of the Commons, "Science" 1968, December, vol. 162.
 9. E. Ostrom, Governing the Commons, Cambridge University Press, New York 1990.
 10. M. Taylor, Anarchy and Cooperation, John Wiley and Sons, New York 1976.
 11. R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 12. R.D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.
 13. M.A. Novak, K. Sigmund, Evolution of Indirect Reciprocity by Image Scoring, "Nature" 1998, nr 393, s. 573-576.
 14. J.K. Rilling et al., A Neural Basis for Social Cooperation, "Neuron" 2002, vol. 35, 18 July, s. 395-405.
 15. E. Fehr, S.-V. Renninger, Paradoks samarytanina, "Świat Nauki - Umysł" 2005, nr 1 specjalny (listopad-grudzień), s. 31-37.
 16. E. Fehr, U. Fischbacher, The Nature of Human Altruism, "Nature" 2003, vol. 425 (23 Sept.), s. 785-791.
 17. Foundations of Human Sociality. Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies, J. Henrich, R. Boyd, S. Bowles, C. Camerer, E. Fehr and H. Gintis (eds.), Oxford University Press, New York 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu