BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Smoleń Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Etyczne problemy zarządzania potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie
Ethical Problems of the Management of a Company's Social Potential
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 277-286
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Relacje pracodawca-pracownik, Etyka działalności gospodarczej
Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Employer-employee relationships, Business activity ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) na poziomie działań o charakterze ogólnym (polityki, strategii, funkcji i organizacji spraw personalnych) i szczegółowym (konkretnych narzędzi i technik) występuje szereg problemów natury etycznej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tych problemów do dyskusji oraz poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania. W pracy poszukujemy m. in. odpowiedzi na następujące pytania:
- czy współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi generują czy przezwyciężają tradycyjne antynomie pomiędzy pracą a kapitałem?
- w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie należy realizować politykę personalną przedsiębiorstwa opartą na modelu sita i modelu kapitału ludzkiego?
- czy z etycznego punktu widzenia stosować można strategię personalną nastawioną na redukcję zatrudnienia w zakładach pracy?
- jak w sposób etyczny przeprowadzić procedury doboru, selekcji, oceniania, wynagradzania i zwalniania pracowników?
- jakie zasady etyczne powinny być uwzględnione w procesie wartościowania pracy oraz kształtowania warunków pracy (ochrona pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymi, zarządzanie czasem pracy itp.)?
- czy i kiedy zakład pracy jest odpowiedzialny za rozwój indywidualny pracowników, w tym za kształcenie, szkolenie i doskonalenie oraz tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego? (fragment tekstu)

The area of the social potential management, on the level of activities of both general character (policy, strategy, function and organisation) and detailed character (concrete tools and techniques), is troubled by a number of problems of ethical nature. The purpose of this work is the presentation of these problems for discussion and searching for general principles of their solving. The practice of management of the social potential calls for a flexible (situational) approach, wherein it is assumed that, depending on market conditionings, the company's performance, the character of work, the qualification of employees etc., the decisions made should take into account rightful interests of different groups of reference (employees, employers, company's customers). In consideration of often divergent interests of the above-mentioned social groups, the solution to many problems presented in this paper requires complying with rules of ethics of conducting a negotiation such as the choice of the rational style of the negotiation, searching for partnership and a mutually satisfactory solution, the analysis and objective estimation of different variants, openness to the other party's arguments, avoiding crafty tactics and negotiation techniques and manipulation. The analysis and the ethical estimation of detailed procedures and tools of management of social potential in the enterprise demands perceiving axiological priorities and taking into account internal and external conditioning, different social points of reference and multiaspectness of particular problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, tom I, Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996, s. 124.
  2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 442 (1906).
  3. Z. Pawlak, Personalna funkcja firmy - procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa 2003, s. 15.
  4. A. Szałkowski (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002, s. 14-15.
  5. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa, s. 25-29.
  6. W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997, s. 282.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu