BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak Marek (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Etyczne aspekty założeń i realizacji Strategii Lizbońskiej w świetle nauczania COMECE
Ethical Aspects of the Lisbon Strategy According to COMECE
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 289-296
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Strategia lizbońska, Etyka, Katolicka nauka społeczna, Kościół a problemy społeczne
Lisbon Strategy, Ethics, Catholic social teaching, Church and social problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategia lizbońska, oceniana współcześnie jako zbiór szlachetnych obietnic i stereotypowych haseł wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości odnośnie realizacji wyznaczonych celów gospodarczych. Zaprezentowana w dokumencie ocena jej założeń dotyczy przede wszystkim wymiarów etycznych. Autorzy dokumentu, podejmując problemy społeczne i gospodarcze, ukazane w Strategii Lizbońskiej, nie proponują konkretnych rozwiązań, dotyczących np. tygodniowego czasu pracy czy określenia wieku emerytalnego, wskazując jedynie na zasady dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości. W centrum planów i działań gospodarczych, zgodnie z nauczaniem Kościoła, musi znajdować się człowiek. (fragment tekstu)

Since 1980 the Commission of the Bishops' Conferences of the European Community has analysed ethical processes in the European Union as well as its legislative acts which are included in the acquis communautaire. Published in February 2005, the document Strengthening the European Social Model - Ideas for a renewed Lisbon Strategy of the European Union analyses both the principles of the Lisbon Strategy, which outlines the main directions of economic development of the member states, and the reforms whose aim is to make the EU economy the most competitive one by 2010. The failures of the Lisbon Strategy need a deep reflection. The authors of the document emphasize the importance of human dignity and human rights as well as the importance of the family as the basis for social life in united Europe; yet they do not propose any concrete solutions. According to the principle of the common good and solidarity, social and economic development must include the competitiveness of the economies of non-European countries and, on the other hand, the good of the next generations and environmental protection. The document is an example of applying the Church's social teaching for analysing and assessing the processes in unifying Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Piwowarski, ABC katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993, s. 26.
  2. Natura e futuro delle Conferenze Episcopali, H. Legrand, J. Manzanares, A. Garcia y Garcia (red.), Bologna 1988, s. 174-175.
  3. Les évêques d'Europe et la nouvelle évangelisation, H. Legrand (red.), Paris 1991, s. 488-492.
  4. J. Szomburg, Strategia lizbońska - szansą dla Europy, http://www.pfsl.pl/nws.php?id=173.
  5. Strategia Lizbońska - urzeczywistnienie zmian. Informacja Komisji Europejskiej na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w Barcelonie, Bruksela 15 stycznia 2002 r., "Monitor Integracji Europejskiej" 2002, nr 51, s. 53-78.
  6. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, A. Budzyńska, M. Duszczyk M. Gancarz, E. Gieroczynska, M. Jantczak, K. Wójcik (red.), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 6-9.
  7. Renforcer le modèle social européen, http://www.comece.org/upload/pdf.lisbon_contrib_20050225_pdf
  8. T. Gruszecki, Przedsiębiorstwo (firma) we współczesnej ekonomii i w nauce społecznej Kościoła, [w:] Jan Pawel II, Centesimus annus. Tekst i komentarze, F. Kampka, C. Ritter (red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s. 263-284.
  9. M. Stępniak, Koncepcja przedsiębiorstwa w nauczaniu społecznym Kościoła, "Studia Loviciensia" 2000, t. II, s. 349-362.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu