BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosłanowska-Plichcińska Krystyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Analiza wymiarów - podstawą weryfikacji formalnej modeli ekonometrycznych
The Analysis of Dimensions - the Basis for the Formal Verification of Econometric Models
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 15, s. 47-54, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Modele ekonometryczne
Econometrics, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono, czym jest analiza wymiarów w budowie wszelkiego rodzaju modeli matematycznych i stan jej zastosowania w budowie modeli ekonometrycznych. Podano definicję wymiaru i zakres dopuszczalnych działań na wymiarach, w świetle logiki modelowanych procesów realnych. Omówiono na wybranych przykładach (z dostępnych podręczników akademickich w zakresie ekonometrii) postępowanie zwane analizą wymiarową. (abstrakt oryginalny)

The article presents what the analysis of dimensions is, applied as a tool for the construction of mathematical models of all kinds and whether it is applied in the practice of the construction of econometric models. The definition of a dimension was given together with the scope of admissible mathematical operations on dimensions, taking under consideration the logic of modelled real processes. They discuss on chosen examples (taken from accessible academic textbooks in econometrics) proceeding called the analysis of dimensions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andreas Brody, Proporcje, ceny i planowanie, PWE, Warszawa, 1976.
  2. Allan Greenspan, The age of turbulence, The PENGUIN PRESS, New York, 2007.
  3. F. J. De Yong, Dimensional analysis for economists, NORTH HOLLAND PUBLISHING COMPANY, Amsterdam, 1967.
  4. Wiesław M. Grudzewski, Krystyna Rosłanowska-Plichcińska, Mierzenie wielkości i wymiarowe modelowanie zjawisk oraz procesów ekonomicznych, Ossolineum, Wrocław, 1984.
  5. Praca zbiorowa, Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa, 2009.
  6. William Samuelson, Stephen G. Marks,. Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa, 2009.
  7. Aleksander Welfe, Testowanie recesji, [ w: ] Przegląd Nr 39, 2.10.2011, s. 35-36.
  8. Jacek Żakowski, Noga w chmurach, [ w: ] Polityka, Nr 2823, 31.08.2011, s. 20-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu