BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sabat Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Model strategii zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu zarządzania wiedzą w sieciach, komunikacji i informatyzacji gminy
Model Management Strategies of Local Government Units in Terms of Knowledge Management in Networks, Communications and Information Technology Community
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 15, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zarządzanie wiedzą, Rozwój regionalny
Local government, Knowledge management, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania poziomu partycypacji i komunikacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego w perspektywie poziomu jakości wykonywania usług publicznych dowiodły konieczność opracowania modelu strategii rozwoju i zarządzania w JST. Właściwe kształtowanie rozwoju gmin sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości w środowisku lokalnym i podnosi konkurencyjność. Opracowany model strategii przedstawia szereg czynników i procesów, niezbędnych do uwzględnienia podczas jej formułowania.Kształtowanie kapitału społecznego i budowa systemu kreującego rozwój społeczeństwa obywatelskiego, partycypującego w poszczególnych decyzjach rad gmin determinuje rozwój regionu. (abstrakt oryginalny)

Research level of participation and communication in local government units in the perspective of the quality of public service has shown the need to develop a model strategy for the development and management in local government. Shaping the development of competent communities promotes the development of entrepreneurship in the local environment and enhances competitiveness. The model strategy presents a number of factors and processes necessary to take into account during its formulation.Shaping and building social capital development as it creates a system of civil society which contribute to the individual decisions of municipal councils determines the development of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baecker D., 2008, Why Knowing?, Dirk Baecker's Journal, System One, Austria, march.
  2. Beer S., 1966. Cybernetyka a zarządzanie. PWN, Warszawa.
  3. Gomółka Z., 2000, Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, Seria: Biblioteka Biznesmena.
  4. Przybytniowski J. W. , 2008, Instytucje regulujące i nadzorujące rynek finansowy. Wybrane zagadnienia. Przegląd Prawno-Ekonomiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, październik - listopad - grudzień, Nr 5 (4/2008) Stalowa Wola.
  5. Stachowicz J., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych Nr 2H02D 03225, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2006.
  6. Wróblewski A. K., Zakrzewski J. A., 1991, Wstęp do fizyki, t. I, II, PWN, Warszawa.
  7. Zieleniewski J., 1981, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu