BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dec Roman
Tytuł
Zarządzanie zespołem w sektorze bankowym
Team Management in the Banking Sector
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 15, s. 92-101, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Sektor bankowy, Kwalifikacje menedżera, Osobowość lidera, Przywództwo
Human Resources Management (HRM), Banking sector, Managerial qualifications, Leader's personality, Leadership
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor przedstawił kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania zespołem, w kontekście sektora bankowego. W opracowaniu zawarto szereg zmian zachodzących w sektorze min. postępująca informatyzacja, która rodzi potrzebę szczególnej uwagi i zrewidowania poglądów na temat roli menedżerów i zarządzania zespołem. Wymieniono najczęściej występujące problemy i przedstawiono propozycję rozwiązań min. autor zauważył, że w przypadku bankowości roku jako okres weryfikacji efektywności działania, i nagradzania jest zbyt długi. Ponadto mimo, dostępności do wiedzy na temat skutecznego zarządzania zespołem i realizowanych szkoleń w tym zakresie samo wprowadzanie nowych rozwiązań jest mało skuteczne. (abstrakt oryginalny)

The author presents the key issues concerning the team management, in the context of the banking sector. The paper contains a series of changes in the sector e.g. developing of new information technology, which creates the need for special attention and revision of views on the role of managers and management team. The most common problems and proposes of solutions were presented e.g. author noted that in the year as the period of banking activity efficiency activities verification is too long. Moreover, despite the availability of knowledge about effective team management and ongoing training in this area, the implementing of new solutions is not very effective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
  3. A. Reed, Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). Innowacje, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
  4. T. Rostkowski, D. Danilewicz [red. ], Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Difin, Warszawa 2012-01-27
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu