BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bucoń Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Święty Iwo Hélory - patron prawników
Saint Yves Hélory (Ivo of Kermartin) - The Patron of Lawyerse
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 5-10, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Historia prawa, Wymiar sprawiedliwości, Religia, Kościół katolicki
Legal history, Judiciary, Religion, Roman Catholic Church
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Święty Iwo Hélory był sędzią, adwokatem i kapłanem. Choć wielu o tym nie pamięta, jest też patronem prawników. Dlatego, zwłaszcza w środowisku prawniczym, warto wracać myślą do takiej postaci i przypominać ją. Bez wątpienia ów Święty łączy w sobie piękne cechy oraz prezentuje wartości uniwersalne i ponadczasowe. Niech życie świętego Iwona, pełne cnót i miłości do Boga, stanowi wzór i zachętę dla wszystkich poszukujących prawdy, dobra i piękna. (abstrakt oryginalny)

May 19 is the annual commemoration day of Saint Yves Hélory, the patron of lawyers and particularly of barristers. Nowadays, one can think a saint patron is an archaic institution. Nothing could be further from the truth. St Ivo of Kermartin embodies finest qualities and represents universal and timeless values. He was a judge unrivalled in uniting earthly justice with Christian love of neighbour. He was also an excellent and noble lawyer, open-minded, clever and skilled in reconciling warring factions. Ultimately, he was a priest full of apostolic enthusiasm, actively engaged in charity work. Mostly, however, he was a man with godly heart who prioritised Christ, the love of whom drove St Ivo to care for the poorest and the disadvantaged. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębska M., Dębski M., Legenda na dzień świętego Iwona, "Palestra", 2010, nr 5-6.
  2. Karabowicz A., Tatara K., Święty Iwo Hélory - patron prawników, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2005, t. LVII, z. 2.
  3. Langrod J.S., O św. Iwonie patronie adwokatów, Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Paryż - Poznań - Wilno - Zakopane 1931.
  4. Stawicka E., Święty Iwo, patron adwokatów, "Palestra" 2001, nr 11-12.
  5. Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2002.
  6. Waliszewska E., Św. Iwo patron prawników, Poznań 2003.
  7. Waliszewska E., Iwo z Bretanii. 700-lecie śmierci świętego, stan na 2 lutego 2011, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html.
  8. Wielgus S. (red.), Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997.
  9. Wisłocka-Sieprawska K., Żuraniewska A., Sympozjum w Tréguier, "Palestra" 2002, nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu