BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Curanović Alicja (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Religia w myśli politycznej i aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej
Religion in the political thought and international activities of the Russian Federation
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 211-229, bibliogr. 46 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Polityka wyznaniowa, Religia, Polityka zagraniczna, Polityka wewnętrzna
Religious policy, Religion, Foreign policy, Domestic policy
Firma/Organizacja
Rosyjska Cerkiew Prawosławna
Russian Orthodox Church
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Po II wojnie światowej większość socjologów nie kwestionowała ścisłego związku między modernizacją i sekularyzacją. W latach 70. XX w. pojawiło się jednak nowe tzw. transformacyjne podejście, którego wyznacznikiem stała się teza zakładająca, że religia w obliczu modernizacji i globalizacji nie znika, lecz tworzy nowe formy. W społeczeństwach postindustrialnych sacrum nie zniknęło, lecz jedynie przesunęło się ze sfery publicznej (przestrzeni neutralnej światopoglądowo) do sfery prywatnej, często nieuchwytnej dla badań socjologicznych - nastąpiła "prywatyzacja religii" (pojęcie Thomasa Luckmanna). Uwagi te odnoszą się przede wszystkim do sytuacji wyznaniowej w Europie, którą Peter L. Berger uznał za laicką anomalię w nadal bardzo religijnym świecie. Amerykański socjolog religii twierdzi, że to, co było uważane za objawy nieuchronnego procesu zeświecczenia społeczeństwa, w rzeczywistości odnosi się tylko do bardzo nielicznej w skali świata elity zorientowanej na ideały oświeceniowe. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ю. Рябых, Внешнеполитические ориентиры Русской православной церкви (1991-2000), "Pro et Contra" 2001, nr 4.
 2. P.L. Berger, The Desecularisation of the World. A Global Overview, w: P.L. Berger (red.), The Desecularisation of the World. Resurgent Religion and World Politics, Washington 2005
 3. T. Doktór, Wokół problemu sekularyzacji, w: P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków 2006
 4. P. Beyer, Religia i globalizacja, Kraków 2005.
 5. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005
 6. P. Michel, Polityka i religia. Wielka przemiana, Kraków 2000
 7. G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007
 8. E. Shakman Hurd, The Politics of Secularism in International Relations, Pinceton-Oxford 2008.
 9. Д.Е. Фурман, К. Каариайнен, Религиозность в России в 90-е годы XX- начале XXI в., Москва 2006
 10. A.V. Mitrofanova, The Politicization of Russian Orthodoxy, Stuttgart 2005.
 11. http://religion.sova-center.ru/publications/4D646C9/5774C69 (22.09.2008).
 12. В.В. Аверьянов, А.Н. Анисимов, И.Л. Бражников, Я.А. Бутаков, П.В. Калитин, Русская доктрина (сергиевский проект), Москва 2007
 13. Проект Россия, Москва 2008
 14. Проект Россия: Выбор пути, Москва 2008
 15. Войны креатива 2008-2012, Москва 2009.
 16. М. Леонтьев, А. Невзоров (red.), Крепость Россия, Москва 2008.
 17. В. Ларионов, Православная монархия. Национальная монархия в России. Утопия или политическая реальность, Москва 2007.
 18. В.А. Бачинин, Национальная идея для России. Исторические очерки политической теологии и культурной антропологии, Петербург 2005..
 19. R. Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne z czasów prezydentury Putina, Toruń 2007
 20. http://www.religion.sova-center.ru/publications/6C5D34A /6C5DB9C (22.09.2008).
 21. http://www.religare.ru/2_56590_1_21.html (26.09.2008).
 22. W. Radziwiłowicz, Ikona Stalina, URL: http://wyborcza.pl/1,75477,5995769,Ikona_Stalina.html (27.11.2008).
 23. A. Verkhovsky, The Role of the Russian Orthodox Church in Nationalist. Xenophobic and Antiwestern Tendencies in Russia Today: Not Nationalism, but Fundamentalism, "Religion, State & Society" 2002, t. 30, nr 4
 24. http://www.religare.ru/2_56589_1_21.html (26.09.2008).
 25. С. Филатов, Традиционные религии, «русская цивилизация» и суверенная демократия, w: А. Малашенко, С. Филатов (red.), Религия и конфликт, Москва 2007.
 26. A. Akhiezer, Time to Decide on Russia's Identity, "Russia in Global Affaires" 2006, nr 3.
 27. A. Okara, Sovereign Democracy: A New Russian Idea or a PR Project?, "Russia in Global Affaires" 2007 nr 2.
 28. http://www.religare.ru/2_28843_1_21.html (26.09.2008).
 29. В.Г. Беспалько, Духовная безопасность как объект уголовно-правовой охраны, "Право и безопасность" 2006, nr 3-4..
 30. S. Mozgovoj, Siloviki im Dienste der Orthodoxie, "Osteuropa" 2004, t. 54, nr 4
 31. J. Burlyai, Russia's Latin American Tango, "International Affaires" 2007, nr 7
 32. http://www.religare.ru/2_53598_1_21. html (8.03.2009).
 33. http://www.mospat.ru/archive/nr309043.htm?print=1 (6.10.2008).
 34. G. Simons, The Russian Orthodox Church and Its Role in Cultural Production, Stockholm 2005,
 35. http://www.rian.ru/religion/20060529/48772062.html (7.10.2008).
 36. http://www.patriarchia.ru/db/text/472642.html (11.03.2009).
 37. О. Церпицкая, Взаимодействие Русской Православной Церкви и российского государства в мировом сообществе, Петербург 2006.
 38. http://www.fjc.ru/news/newsArticle.asp?AID=629499 (9.10.2008).
 39. http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=archive&div=8464 (19.08.2007).
 40. http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=archive&div=10059 (5.09.2007).
 41. http://www.mospat.ru/archive/7845.html (6.10.2008).
 42. http://www.mo- spat.ru/archive/7952-1.html (2.10.2008).
 43. М.П. Мчедлов, О социальной концепции русского православия, Москва 2002.
 44. http://www.rusk.ru/st.php?idar=22440 (22.09.2008).
 45. http://www.kremlin.ru/text/apperas/2006/07/108171.shtml (8.10.2008).
 46. http://www.patriarchia.ru/db/text/432013.html (16.01.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu