BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolaga Mateusz
Tytuł
Ewolucja polityki europejskiej Szwajcarii
Evoultion of Switzerland's European policy
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 231-247, bibliogr. 31 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Historia integracji europejskiej
Foreign policy, History of European integration
Firma/Organizacja
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Rada Europy, Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Unia Europejska (UE)
European Free Trade Association (EFTA), Council of Europe, European Economic Community (EEC), European Union (EU)
Kraj/Region
Szwajcaria
Switzerland
Abstrakt
Polityka zewnętrzna, lub zamiennie polityka zagraniczna, w szerszym ujęciu oznacza m.in. proces zabezpieczania własnych interesów narodowych, tj. interesów suwerennego państwa i jego społeczeństwa w środowisku międzynarodowym. Politykę zagraniczną współtworzą dziedziny relacji zewnętrznych państwa, które poza dyplomacją, obejmują również inne aspekty życia społeczno-gospodarczego kraju, w tym kulturę, bezpieczeństwo i politykę handlową, a także dziedziny mniej związane z państwowością, jak turystykę i promocję kraju. Relacje międzynarodowe umożliwiają każdemu suwerennemu państwu wykorzystywanie takich działań, które obok bezpośredniej ochrony interesów, mają także na celu utrzymanie niezależności i tożsamości narodowej. Kryteria te powodują, że polityka zagraniczna charakteryzuje się większą możliwością i swobodą podejmowania decyzji politycznych, a jej zasady są z reguły wyraźnie odseparowane od pozostałych obszarów aktywności państwowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Federalny Departament Spraw Zagranicznych (fr. Département fédérale des affaires étrangères, DFAE/EDA), www.eda.admin.ch.
 2. L. Goetschel, M. Bernath, D. Schwartz, Schweizeriche Aussenpolitik, Grundlagen und Möglichkeiten, Zürich 2002
 3. L. Goetschel, M. Bernath, D. Schwartz, Politique extérieur suisse - Fondements et possibilités, Lausanne 2004
 4. Arrêté fédéral du 05.10.1984 sur les subsides de formation, głosowanie nr 388, FF 1993 I 147.
 5. L. Goetschel, Politique extérieure en mouvement, Synthèse du PNR 42, Berne 2000.
 6. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Etat le 31 janvier 2006
 7. Raport: Szwajcaria-UE 1999
 8. Raport: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: konsekwencje gospodarcze dla Szwajcarii; Raport: Europa 2006
 9. Raport: Polityka zagraniczna 2007. Więcej zob. DFAE/ EDA, www.eda.admin.ch
 10. Federalne Biuro Integracji Europejskiej (DFAE/DFE) w Brukseli, www.europa.admin.ch.
 11. J.J. Bouquet, Histoire de la Suisse, Paris 2003
 12. Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972, RS 0.632.401; "Official Journal" z 31 grudnia 1972 r., L 300,
 13. Inicjatywa powszechna z 4 marca 2001 r.: Oui à l'Europe (Tak dla Europy), głosowanie nr 474, FF 2001 1916.
 14. Dokument strategiczny KE w sprawie rozszerzenia, COM(2005)0561
 15. Komisja Spraw Zagranicznych PE 364.920 - Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca dokumentu strategicznego Komisji w sprawie rozszerzenia, 2005/2206(INI) - tekst przyjęty przez PE 16 marca 2006 r.
 16. Decyzje administracyjne władz federalnych, "Dziennik" 1954, nr 24, s. 9-13
 17. www.admin.ch.
 18. J.M. Gabriel, T. Fischer, Swiss Foreign Policy 1945-2002, New York 2003
 19. H.U. Jost, L'Europe et la Suisse, 1945-1950: le Conseil de l'Europe, la supranationalité et l'indépendance helvétique: étude dans le cadre du PNR "Politique extérieure de la Suisse": rapport de synthèse, Berne 2000.
 20. Statut du Conseil de l'Europe adopté à Londres le 5 mai 1949 approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 mars 1963. Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 6 mai 1963 Entré en vigueur pour la Suisse le 6 mai 1963, RO 1963 767.
 21. RS 0.632.401; "Official Journal" z 31 grudnia 1972 r., L 300, s. 281.
 22. RO 1963 767.
 23. Ch. Preston, Enlargement and Integration in the European Union, London 1997
 24. Arrêté fédéral sur l'espace économique européen EEE du 9 octobre1992, głosowanie nr 388, FF 1993 I 147.
 25. Conseil Fédéral, Rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90 du 29 novembre 1993.
 26. Dyrektywa 2003/48 Rady UE z 3 czerwca 2003 r., "Official Journal" z 26 czerwca 2003 r., L 157
 27. Arrêté fédéral du 17.12.2004portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, głosowanie nr 517, FF 2005 4891.
 28. Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la libre circulation des personnes, głosowanie nr 519, FF 2005 6467.
 29. Loi fédérale du 24.03.2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est, głosowanie nr 526, FF 2007 425.
 30. Uchwała federalna z 13 czerwca 2008 r. w sprawie rozszerzenia protokołu dotyczącego swobodnego przepływu osób z Bułgarii i Rumunii, FF 20091429.
 31. Le bilatéralisme reste au cœur de la politique européenne, Swissinfo z 28 czerwca 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu