BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiliańska Anna
Tytuł
Alimenty na rzecz rodziców
Maintenance for Parents
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 43-48, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Prawo rodzinne, Rodzina, Regulacje prawne, Orzecznictwo sądu, Świadczenia alimentacyjne
Family law, Family, Legal regulations, Judicial decision, Maintenance payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł dotyczy obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców. Obowiązek ten nie jest jeszcze obowiązkiem powszechnie znanym w porównaniu z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców w stosunku do dzieci. Podstawą żądania alimentów rodziców od dzieci jest przepis art. 128 i 129 k.r.o. Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten kto znajduje się w niedostatku. Dziecko (dzieci) zaś musi mieć możliwości zarobkowo-finansowe, które mu pozwalają na spełnienie wyżej wymienionego obowiązku. Jednak działanie uprawnionego, które by było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem jego prawa lub z zasadami współżycia społecznego z ochrony nie korzysta. (abstrakt oryginalny)

In his publication a children´s responsibility to provide maintenance for their parents is discussed. This liability still hasn´t dawned upon the public consciousness to the same extent as parents´ responsibility to provide maintenance for the children. The legal basis for parents to demand maintenance from their children are Art. 128 and 129 of the Family - related Responsibilities and protection Code. Pursuant to these regulations only a person suffering privation is eligible for the maintenance. A child (or children) in turn must be on high enough earnings enabling them to meet the said obligation. However, should an entitled person institute any proceedings contrary to social and economical nature of the regulations under discussion, such actions shall not be protected by law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa SN z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641).
 4. Orzeczenie SN z 19 maja 1952 r., C964/51, "Nowe Prawo" 1953, nr 5.
 5. Orzeczenie SN z 21 maja 1952 r., C1130/51, "Nowe Prawo" 1953, nr 6.
 6. Orzeczenie SN z 3 sierpnia 1954 r., II CR 585/54, OSN 1955, poz. 73.
 7. Uchwała SN z dn. 16 grudnia 1987 r., M.P. z 1988 r. Nr 6, poz. 60.
 8. Dobrzański B., O dopuszczalności zasądzania alimentów na rzecz dzieci w wysokości określonej procentowo, "Nowe Prawo" 1953, nr 5.
 9. Drzewiecki M., Alimenty, Gdańsk 2004.
 10. Gwiazdomorski J., Alimentacyjny obowiązek między małżonkami, Warszawa 1970.
 11. Krzemiński Z., Alimenty i ojcostwo. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism, Zakamycze 2002.
 12. Krzemiński Z., Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 1973.
 13. Krzemiński Z., Żywicki W., Rozwód, Warszawa 1967.
 14. Pawłowski Z., O sposobie oznaczania obowiązku alimentacyjnego, "Państwo i Prawo" 1953, nr 12.
 15. Smyczyński T., Pojęcie i metody pomiaru niedostatku jako przesłanki obowiązku alimentacyjnego, "Państwo i Prawo" 1982, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu