BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadworny Waldemar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wpływ sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na środowisko naturalne
The Influence of Withdrawn Car Recycling Chains on the Natural Environment
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 60-74, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Motoryzacja, Rynek motoryzacyjny, Recykling, Zanieczyszczenie środowiska, Samochody
Motorization, Motorization market, Recycling, Environmental pollution, Automobiles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny wpływu sieci recyklingu samochodów wycofanych z użytku na środowisko naturalne. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że im więcej samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE) zostanie zagospodarowanych w oficjalnej sieci recyklingu, tym mniejszy wpływ SWE wywierają na degradację środowiska naturalnego w ramach analizowanych kategorii oddziaływań (wpływ na zdrowie ludzkie, wpływ na stan ekosystemu, wpływ na wyczerpywanie zasobów). Dlatego też bardzo ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sieci jest wyeliminowanie wszystkich podmiotów funkcjonujących poza oficjalnym systemem (eliminacja demontażu w "szarej strefie"), a których działalność odbija się negatywnie na rentowności podmiotów właściwej sieci oraz przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. (abstrakt oryginalny)

The article evaluates the influence of withdrawn car recycling chains on the natural environment. The results of the research show that the more withdrawn cars are recycled in an official chain, the less influence they have on the natural environment degradation in respect of analysed effect categories (the influence on human health, the influence on the ecosystem and on the decrease of natural resources). That is why a major aspect of proper functioning and development of the chains is to eliminate all business activities outside the official system (elimination of dismantling in the "grey zone"). They have a negative impact on the profitability of regular chains and they result in the degradation of the natural environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dane Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów ACEA, www.acea.be.
 2. Dane Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS, www.fors.pl.
 3. Dane Instytutu Badania Rynku Samochodowego SAMAR, www.samar.pl.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 5. Goedkoop M., Spriensma R., The Ecoindicator 99: A damage oriented method fir life cycle impact assessment, Methodology report, PreConsultants B.V., Amersfoort 2001.
 6. Izdebski J., Zgubione 7 mln pojazdów, "Recykling" 2010, nr 5.
 7. Kłos Z., Laskowski G., Metody ekobilansowe w zarządzaniu środowiskiem, TQM - Elementy i ich integracja. Materiały konferencyjne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 8. Kłos Z., Środowiskowa ocena maszyn i urządzeń, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 9. Kozłowski J., Czyżyk H., Lewandowski D., Recykling złomu samochodowego, "Recykling" 2009, nr 10.
 10. Matuszczak K., "Eko-Pakiet" - rozwiązania w branży motoryzacyjnej, "Recykling" 2009, nr 5.
 11. Merkisz-Guranowska A., Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom, 2005.
 12. Merkisz-Guranowska A., Recykling pojazdów w Polsce, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom, 2007.
 13. Osiński J., Problemy funkcjonowania systemu recyklingu samochodów, "Recykling", 2009, nr 3.
 14. PN-EN ISO 14040:2009: Zarządzanie środowiskowe - Ocena Cyklu Życia - Zasady i Struktura.
 15. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU z 2005 r. nr 25, poz. 202 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu