BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vasiljeviene Nijole (Uniwersytet Wileński, Litwa), Kubka Janina (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Instytucjonalizacja etyki organizacji jako technologia zarządcza
The Institutionalization of Organizational Ethics as the Management Technology
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 323-332
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Instytucjonalizacja zarządzania, Wartości i normy etyczne
Business ethics, Enterprise management, Institutionalization of management, Value and ethical norms
Uwagi
summ.
Abstrakt
W etyce biznesu wskazuje się na konieczność budowania kompetencji moralnych w organizacjach, niezależnie od ich wielkości. Zadanie to rozumie się jako rozwiązywanie problemów praktycznych, budowanie odpowiednich relacji, wypracowywanie równowagi pomiędzy etyką a efektywnością działań gospodarczych realizowanych przez osoby indywidualne, firmy i organizacje oraz jako zastosowanie tej wiedzy w sztuce zarządzania. Takie podejście nie tylko wprowadza element humanizacji stosunków w organizacji, ale sprawia, że są one bardziej funkcjonalne i efektywne, co zwiększa rentowność i konkurencyjność organizacji. Celowa instytucjonalizacja etyki w organizacjach staje się więc nową technologią zarządczą, jest narzędziem służącym do przeprojektowania dysfunkcjonalnych procesów i niewłaściwych warunków, eliminowania ich ze wszystkich poziomów struktur społecznych i uporządkowania wszystkich obszarów aktywności człowieka. Odwołanie się do perspektywy paradygmatycznej w odniesieniu do etyki biznesu prowadzi do odkrycia nowych podstaw teoretycznych oraz innej - empiryczno-pozytywistycznej - metodologii instytucjonalizacji etyki biznesu (etyki zawodowej i etyki organizacji). (fragment tekstu)

The process of the business ethics institutionalization in organizations is a constituent of the innovative management technologies. Today it is possible to develop ethics infrastructure in organizations as a means to assure the enhancement of human capital, optimization and humanization of various spheres of different organizational practices. The new approach to management technologies emphasises the necessity of the implementation of ethics standards into organizational activities. Thus, ethics turns from pure theory to practice and becomes an integral part of modern management. In turn, the organizational ethics takes the form of a system which inspires people to become responsible, trustful, to be of integrity and honest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Habermas, Discourse Ethics: Notes on Philosophical Justification, Moral Consciousness and Communicative Action, MIT Press, Cambridge 1990.
 2. J. Wieland, S. Grüninger, Ethik Management Systeme und ihre Auditierung - Theoretische Einordnung und praktische Erfahrungen, [w:] T. Bausch, A. Kleifeld, H. Steinmann (Hg.), Unternehmensethik in der Wirtschaftspraxis, Rainer Hampp Verlag, Miunchen 2000.
 3. N. Bowie, P. Vaaler Some Arguments for Universal Moral Standards, [w:] G. Enderle (red.), International Business Ethics: Challenges and Approaches, University of Notre Dame Press, London 1998.
 4. L. Johnson, B. Phillips, Absolute Honesty: Building a Corporate Culture that Values Straight Talk and Rewards Integrity, AMACOM, New York 2003.
 5. P. A. French, The Corporation as a Moral Person, [w:] M. Boylan, Business Ethics, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 6. L.S. Paine, Cases in Leadership, Ethics and Organizational Integrity: A Strategic Perspective, Irwin McGraw-Hill 1997.
 7. J.A. Petrick, J.F. Quinn, Management Ethics: Integrity at Work, Sage Series on Business Ethics, London 1997.
 8. C.E. Watson, Managing with Integrity. Insight from America's CEOs, Praeger Publishers, New York 1991.
 9. T. Bausch, A. Kleifeld, H. Steinmann (Hg.), Unternehmensethik in der Wirtschaftspraxis, Rainer Hampp Verlag, Miunchen 2000.
 10. P. Danielson, Modeling Rationality, Morality, and Evolution, Oxford University Press, Oxford 1998.
 11. F. R. Dobbin, Cultural Models of Organization: the Social Construction of Rational Organizing Principles, [w:] D. Crane (red.), The Sociology of Culture, Blackwell, Oxford 1994.
 12. J. Donaldson, Industrial Regeneration: Designing Technical Methods that Serve Ethical Values, [w:] W. Gasparski, L. Ryan, (red.) Human Action in Business. Praxiological and Ethical Dimensions, Transaction Publishers, New Brunswick 1996.
 13. M.T. Brown, Working Ethics: Strategies for Decision Making and Organizational Responsibility, Regent Press 2000.
 14. W. Gasparski, L. Ryan, (red.) Human Action in Business. Praxiological and Ethical Dimensions, Transaction Publishers, New Brunswick 1996.
 15. P. Griseri, Managing Values: Ethical Change in Organisations, Macmillan Business, London 1998.
 16. F. Druckrey, How to Make Business Ethics Operational: Responsible Care - An Example of Successful Self-Regulation, "Journal of Business Ethics" 1998, nr 17.
 17. L. Sacconi, Codes Of Ethics As Contractarian Constraints On The Abuse Of Authority Within Hierarchies: A Perspective From Theory Of The Firm, "Journal of Business Ethics" 1999, nr 21.
 18. M. Tamari, Determining the Criteria of Ethical Behaviour, [w:] W. Gasparski, L. Ryan (red.) Human Action in Business. Praxiological and Ethical Dimensions, Transaction Publishers, New Brunswick 1996.
 19. L.K. Trevino, K.A. Nelson, Managing Business Ethics: Straight Talk About How to Do it Right, John Wiley & Sons, New York 1999.
 20. N. Vasiljevienė, Organizations Ethics: Management Systems of Institutional ethics, Vilnius University, Vilnius 2006 (in Lithuanian); S. Wittmann, Personal und Ethik - Theorie und Praxis verantwortungsbewußter Führung, [w:] T. Bausch, A. Kleifeld, H. Steinmann (Hg.), Unternehmensethik in der Wirtschaftspraxis, Rainer Hampp Verlag, Miunchen 2000.
 21. N. Weißmann, Von der Kampagne zum Öko-Sozialsiegel - Die Operationalisierung von ethischen Zielen für Untemehmen und consumenten, [w:] T. Bausch, A. Kleifeld, H. Steinmann (Hg.), Unternehmensethik in der Wirtschaftspraxis, Rainer Hampp Verlag, Miunchen 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu