BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejarz Lucyna (Uniwersytet Wrocławski, doktorant)
Tytuł
Trzeci Pakiet Energetyczny - szansa na unikniecie kolejnego kryzysu gazowego?
Third Energy Package - Chance to Avoid Next Energy Crisis?
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 75-83, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Gaz ziemny, Handel gazem, Produkcja gazu, Dyrektywy WE
Energy security, Natural gas, Gas trade, Gas production, EC directives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gaz ziemny jest jednym z kluczowych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej. Mieszkańcy Unii są zależni w około 70% od gazu importowanego z krajów trzecich. Dlatego tak ważna jest wspólna polityka bezpieczeństwa gazowego w Europie. Wnioski wyciągnięte z kryzysu gazowego na początku 2009 roku przyśpieszyły prace nad wprowadzeniem Trzeciego Pakietu Liberalizacyjnego. W tej pracy autor skupia się na krytycznej analizie Rozporządzenia 713/2009 ustanawiającego Agencję ds. Spraw Współpracy Regulacji Energetyki, Rozporządzenia 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego a także Dyrektywy 2009/73 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego na tle nowych regulacji Traktatu Lizbońskiego wprowadzających europejską solidarność energetyczną. Autorka oceniła w jakiej mierze nowe regulacje wzmocnią bezpieczeństwo gazowe w Europie. (abstrakt oryginalny)

Natural gas is one of the key sources of energy in the European Union. The citizens of the EU are dependent on about 70% of natural gas imported from third countries. Therefore, the common security of gas in Europe is very important. Lessons learned from the gas crisis in early 2009, accelerated the work on the introduction of the Third Liberalisation Package. In this paper, the author focuses on the critical analysis of the Regulation 713/2009 establishing the Agency for Cooperation of Energy Regulators, Regulation 715/2009 on conditions for access to natural gas transmission networks as well as Directive 2009/73 concerning common rules for the internal market in natural gas. The author assesses, in what extent the new regulations enhance the security of gas in Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P.Cameron, Competition in Energy Markets- Law and Regulation in the European Union Oxford University Press, Oxford 2007.
  2. A. Checchi, Gas interconnectors in Europe: More than a funding issue, Centre for European Policy Studies 2009.
  3. E. Gottschal, The role of an Energy Agency in regulating an internal energy market: Cross border regulation across the line? [w] European Energy Law Report VI Intersentia, Antwerp 2009.
  4. C. A. Swanson, The Agency for the Cooperation of Energy Regulators [w] European Energy Law Report VI Intersentia, Antwerp 2009.
  5. J. G. Westerhof, The Thirds Internal Energy Market Package [w] European Energy Law Report VI Intersentia, Antwerp 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu