BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudoł Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, student)
Tytuł
Naruszenie dóbr osobistych w reklamie
Violating Personal Rights in the Advertisement
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 84-93, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Reklama, Media reklamowe, Dobra osobiste, Ochrona dóbr osobistych, Orzecznictwo sądu
Legal regulations, Advertising, Advertising media, Personal rights, Protection of personal goods, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki związanej z naruszaniem dóbr osobistych w reklamie. We wstępie zawarte są definicje pojęć, mających zasadnicze znaczenie dla omawianego tematu. Następnie w oparciu o ustawodawstwo, poglądy doktryny i dorobek judykatury, przedstawiona jest charakterystyka najczęstszych naruszeń. W zakończeniu artykułu, omówione są zasady odpowiedzialności cywilnej. (abstrakt oryginalny)

The article concerns issues associated with violating personal rights in the advertisement. In the introduction definitions of notions, having the primary importance for the elaborated topic are included. Next based on the legislation, views of doctrine and achievements of the judicature, characteristics of the most frequent infringements are described. In the end of the article, principles of the civil liability are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R., Matlak A.,(red.), Prawo Mediów, Warszawa 2008.
 2. Bryc W., Naruszenie dóbr osobistych w reklamie, Palestra 5-6/2001.
 3. Brzozowska M., Prawo Autorskie w reklamie i marketingu, Warszawa 2009.
 4. Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa 2008.
 5. Grzybczyk K., Naruszenie dobra osobistego w reklamie, Rejent 1999, rok 9 nr 9(101).^6 Malarewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009.
 6. Poźniak- Niedzielska M, Szczotka J., Mozgawa M. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2007.
 7. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2009.
 8. Sagan R., Skubisz R., Prawo reklamy, Lublin 1997.
 9. Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, LEX 2008.
 10. Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, Tekst ujednolicony.
 12. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1992 Nr 7, poz. 34, Tekst ujednolicony.
 13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 1993 Nr 47, poz. 211, Tekst ujednolicony.
 14. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211, Tekst ujednolicony.
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, Tekst ujednolicony.
 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, Tekst ujednolicony.
 17. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1992 Nr 7, poz. 34, Tekst ujednolicony.
 18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 1993 Nr 47, poz. 211, Tekst ujednolicony.
 19. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211, Tekst ujednolicony.
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, Tekst ujednolicony.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu