BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dłużewska Elżbieta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Florowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jasiorska Ewelina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ rodzaju nośnika na stabilność ß-karotenu mikrokapsułkowanego metodą suszenia rozpyłowego
Effect of Carrier Type on Stability of β-Carotene Micro-Encapsulated Using Spray-Drying Method
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 1 (74), s. 140-151, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Dodatki funkcjonalne do żywności, Technologia produkcji żywności, Badanie żywności
Food, Functional food additives, Food production technology, Food research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie wpływu rodzaju i ilości nośnika na stabilność ß-karotenu mikrokapsułkowanego metodą suszenia rozpyłowego. Materiałami ścian mikrokapsułek (nośnikami) były: guma arabska oraz skrobia modyfikowana (E 1450). Nośnik dodawano w ilości od 15 do 30 %, a barwnik - 5 % w stosunku do masy emulsji. Emulsje barwnika z roztworami nośnika otrzymywano przy użyciu homogenizatora ciśnieniowego, stosując homogenizację dwustopniową. Oznaczano rozkład wielkości cząstek emulsji, całkowitą zawartość ß-karotenu w mikrokapsułkach oraz na ich powierzchni, jak również barwę napojów otrzymanych z dodatkiem mikrokapsułkowanego ß-karotenu. Badania prowadzono 2 miesiące. Stwierdzono, że zarówno guma arabska, jak i skrobia modyfikowana (E 1450) stanowią dobry materiał ścian mikrokapsułek zawierających ß-karoten. Analiza rozkładu wielkości cząstek fazy zdyspergowanej emulsji wykazała, że emulsje z dodatkiem 25 % gumy arabskiej były lepiej zdyspergowane. Większą efektywnością mikrokapsułkowania i większą retencją barwnika w czasie przechowywania mikrokapsułek charakteryzowały się próbki z dodatkiem gumy arabskiej. Zwiększenie stężenia nośnika, w przypadku gumy arabskiej, powodowało zwiększenie retencji barwnika. W przypadku skrobi modyfikowanej stwierdzono odwrotną zależność. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to determine the effect of carrier type and amount on the stability of ß-carotene micro-encapsulated using a spray-drying method. The walls of micro-capsules (carriers) were made of: an Arabic gum and a modified starch (E1450). The amounts of the carriers added ranged from 15 to 30 %, and the amount of the ß-carotene emulsion was 5% of the emulsion weight. The emulsions of ß-carotene and the carrier solutions were made using a high-pressure homogenizer in order to perform a two stage homogenization process. The following values were determined: distribution of the emulsion particle size, total content of ß-carotene in micro-capsules and on their surfaces, the colour of beverages produced with the addition of micro-encapsulated ß-carotene. The experiment was carried out during two months. It was found that both the Arabic gum and the modified starch (E 1450) were a good material to build the walls of micro-capsules containing ß-carotene. The distribution analysis of the dispersed emulsion particle size showed that the emulsions with 25 % of Arabic gum added were better dispersed. The samples with the Arabic gum added were characterized by the better effectiveness of micro-encapsulation and the better retention of ß-carotene during storage. As for the Arabic gum, the increase in the carrier concentration caused the colour retention to increase. A reverse dependence was found in the case of modified starch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbosa M.I.M.J., Borsarelli C.D., Mercadante A.Z.: Light stability of spray-dried bixin encapsulated with different edible polysaccharide preparations. Food Res. Int., 2005, 38, 989-994.
 2. Beatus Y., Raziel A., Rosenberg M., Kopelman I.J.: Spray drying micro-encapsulation of paprika oleoresin. Lebensmittel-Wissenshaft und Technologie, 1985, 18, 28-34.
 3. Buffo R., Reineccius G.A.: Optimization of gum acacia/modified starch/maltodextrin blends for the spray drying of flavors. Perfumer&Flavorist, 2000, 25, 45-54.
 4. Cheng H., Peng H.Y., Chen H.E.: Changes of carotenoids, color, and vitamin A contents during processing of carrot juice. J. Agric. Food Chem., 1995, 43, 1912-1918.
 5. Chen B.H., Chen T.M., Chien J.T.: Kinetic model for studying the isomerization of a- and ß-carotene during heating and illumination. J. Agric. Food Chem., 1994, 42, 2391-2397.
 6. Desobry S.A., Netto F.M., Labuza T.P.: Comparison of spray-drying, drum-drying and freeze-drying for ß-carotene encapsulation and preservation. J. Food Sci., 1997, 6, 1158-1162.
 7. Dłużewska E., Leszczyński K.: Wpływ rodzaju nośnika na jakość mikrokapsułkowanych aromatów. Folia Univ. Agric. Stetin. Scientia Alimentaria, 2005, 246, 47-58.
 8. Dziezak J.D.: Microencapsulation and encapsulation ingredients. J. Food Technol., 1988, 42, 136-151.
 9. Ersus S., Yurdagel U.: Microencapsulation of anthocyanin pigments of black carrot (Daucuscarota L.) by spray drier. J. Food Eng., 2007, 80, 805-812.
 10. Kim Y.D., Morr CH.V., Schenz T.W.: Microencapsulation properties of Arabic gum and several food proteins: liquid orange oil emulsion particles. J. Agric. Food Chem., 1996, 44, 1308-1313.
 11. Krishnana S., Kshirsagar A.C., Singhal R.S.: The use of Arabic gum and modified starch in the microencapsulation of a food flavoring agent. Carbohydrate Polymers, 2005, 62, 309-315.
 12. Minguez-Mosquera M.I., Hornero-Mendez D., Perez-Galvez A.: Carotenoids and prowitamin A in functional foods. CRC Press LLC, 2002.
 13. Orset S., Leach G.C., Morais R., Young A.J.: Spray-drying of the microalga Dunaliella salina: effects on ß-carotene content and isomer composition. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, 4782-4790.
 14. Pesek C.A. Warthesen J.J.: Kinetic model for photoisomerization and concomitant photodegradation of ß-carotenes., 1990, 38, 1313-1315.
 15. PN-90A-75101/12. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizyko-chemicznych. Oznaczenie sumy karotenoidów i ß-karotenu.
 16. Re M.I.: Microencapsulation by spray drying. Drying Technology, 1998, 16, 1195-1236.
 17. Reineccius G.A., Bangs W.E.: Spray drying of food flavors. III. Optimum ineed concentrations for retention of artificial flavors. Perfumer&Flavorist, 1985, 9, 27-29.
 18. Robert P., Carlsson R.M., Romero N., Masson L.: Stability of spray-dried encapsulated carotenoid pigments from rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) oleoresin. JAOCS, 2003, 11 (80), 1115-1120.
 19. Rodriguez-Huezo M.E., Pedroza-Islas R., Prado-Barragan L.A., Beristain C.I., Vernon-Carter E.J.: Microencapsulation by spray drying of multiple emulsions containing carotenoids. J. Food Sci., 2004, 7, 351-359.
 20. Selim K., Tsimidou M., Biliaderis C.G.: Kinetic studies of degradation of saffron carotenoids encapsulated in amorphous polymer matrices. Food Chemistry, 2000, 71, 199-206.
 21. Shu B., Yu W., Zhao Y., Liu X.: Study on microencapsulation of lycopene by spray-drying. J. Food Eng., 2006, 76, 664-669.
 22. Wagner L.A., Warthesen J.J.: Stability of spray-dried encapsulated carrot carotenes. J. Food Sci., 1995, 60, (5), 1048-1052.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu