BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganczar Małgorzata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Działalność gospodarcza w dobie informatyzacji administracji publicznej
Economic Activity in the Times of Informatization of the Public Administration
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 341-351
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Informatyzacja, e-administracja, Działalność gospodarcza
Public administration, Informatization, e-government, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Administracja publiczna aby spełniała należycie swe funkcje, musi być oparta na zasadach racjonalnej organizacji pracy. Zasady te powinny zapewniać jej sprawne działanie, co oznacza, że ma ona działać sprężyście i elastycznie, a zarazem odznaczać się dużą wydajnością pracy, którą możemy mierzyć zarówno kryteriami finansowymi (obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem administracji) jak i czasem zużytym na wykonanie zadań. Cechą charakterystyczną naszych czasów jest ciągły postęp techniczny, co nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie administracji publicznej. Społeczeństwo coraz częściej i chętniej posługuje się różnymi narzędziami ICT (głównie Internetem) w celu zdobycia informacji i komunikacji. Rozwija się nowy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, mianowicie wirtualna działalność gospodarcza, coraz częściej spotykamy się z pojęciem e-commerce, używanym dla określenia wszelkich form działalności gospodarczej, prowadzonej z wykorzystaniem szeroko rozumianej komunikacji elektronicznej. Dlatego też rosną oczekiwania obywateli, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, w stosunku do administracji publicznej w zakresie posługiwania się przez jej organy technologiami elektronicznymi. (fragment tekstu)

Information technologies that are developing intensively in the present day exert an immense influence on various fields of our lives, e.g. economy, education as well as public administration. As a result a new phenomenon emerges, that is, the electronic administration (e-administration). This paper discusses the key resolutions the e-administration programme aims at optimizing the public administration activities and lowering its operation costs. Moreover the e-administration makes offices easily accessible for ordinary citizens and entrepreneurs. The functioning of the economic activity is a result of activities undertaken both by business entities and by representatives of public administration. Thus we can expect that e-administration tools will spread ethical rules in public administration activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Leoński, Nauka administracji, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 48.
 2. R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 16.
 3. E. Jankowiak, Wykorzystanie systemów informatycznych w pobudzaniu przedsiębiorczości na przykładzie SI SEZAM, [w:] Z. Olejniczak (red.), Systemy informatyczne w administracji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 145.
 4. J. Filek, Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2005, t. 8, nr 1, s. 213.
 5. W. Cellary, Administracja wobec wyzwań gospodarki elektronicznej i globalnego społeczeństwa informacyjnego, "Służba Cywilna" 2003, nr 6, s. 82.
 6. The e-Government Handbook for Developing Countries, "Center for Democracy and Technology Policy Post" 2002, Vol. 8, No. 26, s. 1, http://www.cdt.org/egov/handbook/2002-11-14egovhandbook.pdf
 7. Citizens as Partners, OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making, OECD, Paryż 2001, s. 15-16, www1.oecd.org/publications/e-book/4201141E.PDF .
 8. R. Ganowski, Procesy biznesowe a informatyzacja administracji publicznej, [w:] Z. Olejniczak (red.) Systemy informatyczne w administracji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 67.
 9. M. Matusik, Do urzędu skarbowego bez wychodzenia z firmy, "Rzeczpospolita", 13. 04. 2006 r.
 10. A. Maciejewski, Do KRS bez kolejki, "Computerworld", 04.05.2006 r., www.computerworld.pl/news/92711.html
 11. T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 7.
 12. J. Oleński, Standardy informacyjne w e-administracji, [w:] Z. Olejniczak (red.), Systemy informatyczne w administracji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 29.
 13. R. Gałęski, Administracyjnoprawne instrumenty przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej, [w:] "Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia", Materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 86.
 14. J. Pope, Rzetelność życia publicznego: metody zapobiegania korupcji, ISP, Warszawa 1999, s. 58-59.
 15. W. Gasparski, Elementy polskiego życia gospodarczego w świetle badań z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] J. Sójka (red.), Etyka biznesu "po Enronie", Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005, s. 223.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu