BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciuk Anna (Polska Akademia Nauk, doktorant)
Tytuł
Rozumienie kategorii power (potęgi, siły, władzy) w myśli ponowoczesnej
Understanding the category of power in postmodern thought
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 39, nr 1/2, s. 49-71, bibliogr. 29 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Postmodernizm, Władza
International relations, Postmodernism, Power
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dwie ostatnie dekady XX w. były w humanistyce czasem krytyki pozytywizmu. Jest to epoka, kiedy kończy się monopol scjentystycznych podejść (w teorii stosunków międzynarodowych zaliczają się do nich wszystkie dominujące nurty, w tym neoliberalizm, neorealizm, paradygmat transnarodowy oraz większość podejść neomarksistowskich) na poszukiwanie języka, który mógłby opisać gwałtowne przemiany społeczeństw poindustrialnych, połączone na poziomie makro z efektami globalizacji. W debacie intelektualnej pojawia się zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość społeczną - namysł ponowoczesny. Już na tym etapie powstaje niekiedy zamieszanie terminologiczne: epoka poindustrialna, w której żyjemy, bywa bowiem określana również epoką ponowoczesną. Jednak na potrzeby tego tekstu, korzystając z propozycji Zygmunta Baumana, termin ponowoczesność ma "uchwycić szczególne cechy antyoświeceniowego klimatu intelektualnego, szczególne cechy samoświadomości ery", a nie opisywać poindustrialną rzeczywistość społeczną. Dopiero w ostatniej części, poświęconej koncepcji Michaela Hardta i Antonio Negriego, zastanawiać się będę także nad ponowoczesną epoką jako taką. Zostanie jednak utrzymany rozdział tego, czym jest ponowoczesny dyskurs, a czym ponowoczesna epoka. Ponowoczesna krytyka pozytywizmu nie ominęła także samej teorii stosunków międzynarodowych, choć pojawiła się później niż w innych naukach społecznych. (fragment tekstu)

This text examines the postmodern approach to the notion of power in international relations. The article assumes that the postmodern trends in international relations studies do not fully and explicitly explain what power really is for postmodern refl ection on international relations. Therefore, in order to understand the notion and the debate at stake one has to refer to contemporary political philosophy which is the source of the concept. The text discusses what postmodern thought is, what makes it a distinct intellectual phenomenon and why postmodern thought is important for international relations studies. Essentially, the article consists of a thorough exploration of power as understood by Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Chantal Mouffe, Giorgio Agamben, Michael Hardt and Antonio Negri. The text aims to show the evolution of the notion and its analytical usefulness to international relations studies. Thus, the portrait of power within each of the philosophical approaches, examined in a sympathetic way, is accompanied by numerous short case studies and examples from both contemporary foreign affairs and from the history of international relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Smith, Positivism and Beyond, w: S. Smith, K. Booth, M. Zalewski, International Theory. Positivism and Beyond, Cambridge 1996
 2. S. Smith, The Self-Image of a Discipline, w: International Relations Theory Today, Park, PA, 1995.
 3. Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, w: R. Nycz red., Postmodernizm, Kraków 1996
 4. J. Torfing, New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Zizek, Oxford 1999
 5. A. Burzyńska, Wstęp, w: A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006
 6. http://www.monde-diplomatique.fr/int/
 7. J.A. Vasquez, The Post-positivist Debate, w: Booth, S. Smith (red.), International Relations Theory Today, Cambridge 1995
 8. K. Booth, International Relations Theory vs. The Future, w: Booth, S. Smith (red.), International Relations Theory Today, Cambridge 1995
 9. C. Geertz, O gatunkach zmąconych, w: R. Nycz red., Postmodernizm, Kraków 1996
 10. J. Culler, On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism, London 1985
 11. F.R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm, w: R. Nycz red., Postmodernizm, Kraków 1996
 12. J. Vasquez, The Post-positivist Debate, w: Booth, S. Smith (red.), International Relations Theory Today, Cambridge 1995
 13. F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1862-1875, Kraków 1993
 14. M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970, Gdańsk 2002.
 15. M. Ziółkowski, Teorie konfliktu i teorie władzy. Wstęp, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006
 16. M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Warszawa 1998
 17. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000
 18. M. Hardt, A. Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, New York 2004
 19. P. Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Cambridge 1977
 20. D. Swartz, Power & Culture. The Sociology of Pierre Bourdieu, Chicago 1997
 21. Ch. Mouffe, Polityka i polityczność, "Krytyka Polityczna", 2007, nr 11/12
 22. E. Haliżak, Liberalna wizja porządku międzynarodowego, w: Kuźniar, E. Haliżak (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005
 23. M. Foucault, Wola wiedzy, w: Historia seksualności, Warszawa 1995.
 24. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008
 25. R. Bolle, J.H. Connell, S. Pankanti, N.K. Ratha, A.W. Senior, Guide to Biometrics, New York 2004
 26. Ch. Epstein, Guilty Bodies, Productive Bodies, Destructive Bodies: Crossing the Biometric Borders, "International Political Sociology" 2007, nr 1
 27. K. Korbach, The U.S.-VISITProgram. U.S. State Department/Foreign Press Centre, January 2003: http://fpc.state.gov/fpc/27524.htm.
 28. J. Williams, Coming to America: U.S.-VISIT and U.S. Visa Waiver Countries Update, January 2006: http://fpc.state.gov/fpc/58824.htm
 29. M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu