BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ekiert Tomasz (Ministerstwo Obrony Narodowej)
Tytuł
Gaz ziemny w bilansie energetycznym Rosji
Natural gas in Russia's energy balance
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 39, nr 1/2, s. 113-131, bibliogr. 17 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Gaz ziemny, Handel zagraniczny, Eksport, Polityka energetyczna, Gospodarka surowcowa, Przemysł gazowniczy, Sieć gazowa, Handel gazem, Produkcja gazu, Dywersyfikacja
Natural gas, Foreign trade, Export, Energy policy, Raw materials economy, Gas industry, Gas network, Gas trade, Gas production, Diversification
Firma/Organizacja
Gazprom
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Surowce energetyczne są najważniejszym produktem eksportowym Federacji Rosyjskiej. Ich procentowy udział w strukturze wywożonych z Rosji towarów wzrósł w latach 1995-2006 z 42,5% do 65,7%, a wartość wyeksportowanych paliw kopalnych wyniosła w 2006 r. 199 mld USD, przy całkowitym dochodzie z eksportu 302 mld USD. Udostępnienie dużych ilości konkurencyjnych cenowo surowców energetycznych, których sprzedaż na rynkach zewnętrznych przynosi eksportującym je koncernom gigantyczne zyski, powoduje wiele zjawisk ubocznych. W przypadku odbiorców surowców energetycznych zaliczyć do nich należy przede wszystkim zależność od dostaw z Rosji. Niska cena paliw dostarczanych z terytorium Federacji Rosyjskiej powoduje często nieopłacalność podejmowania nowych inwestycji w omijające rosyjskie terytorium szlaki, łączące obszary wydobycia surowców z ich konsumentami. Większa opłacalność eksportu paliw niż ich sprzedaży rosyjskim odbiorcom krajowym powoduje deficyt na rynku FR, który trudno jest zaspokoić wyłącznie nowo odkrywanymi zasobami rosyjskimi. Rosnące potrzeby importerów surowców i nienadążające za popytem wydobycie na obszarze Rosji sprawia, że można obserwować rosnące zainteresowanie Moskwy pokryciem niedoboru dzięki eksploatacji złóż leżących poza granicami rosyjskimi. Zjawisko uzależnienia od tanich dostaw rosyjskich i zwiększania przez Rosję eksportu kosztem zaopatrzenia rynku krajowego najbardziej widoczne jest w przypadku handlu najważniejszym z eksportowanych paliw - gazem ziemnym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rossija w cifrach, Moskwa 2007.
 2. W. Widiapin, Ekonomiczeskaja gieografijaRossiji, Moskwa 2008
 3. Czy Rosji grozi kryzys gazowy?, "Tydzień na Wschodzie" 2006, nr 30.
 4. M. Ratanowa, Ekonomiczeskaja i socialnaja gieografija stran bliźniego zarubieżja, Moskwa 2004
 5. Rosja i Turkmenistan potwierdzają strategiczne partnerstwo energetyczne, "Tydzień na Wschodzie" 2007
 6. A. Łoskot, A. Paczyński, E. Paszyc, A. Sarna, I. Wiśniewska, Kłopotliwe bogactwo-sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze byłego ZSRR, Warszawa 2003
 7. http://www.gazprom.ru/articles/article20015.shtml (17.01.2008).
 8. BP Statistical Review of World Energy: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp (05.01.2008).
 9. Sofia bliższa porozumienia z "Gazpromem", "Tydzień na Wschodzie" 2006, nr 16.
 10. A. Sarna, Gazprom dyscyplinuje przyszłą ukraińską koalicję rządzącą, "Biuletyn OSW" 2007, nr 25.
 11. P. Wołowski, M. Kutysz, J. Hyndle, Nowe projekty energetyczne Litwy, "Biuletyn OSW" 2007, nr 2.
 12. A. Łoskot, Turcja-korytarz tranzytowy dla surowców energetycznych do UE?, Warszawa 2005
 13. K. Miłowidow, A. Korżubajew, L. Eder, Nieftiegazoobiezpieczienije Głobalnoj Ekonomiki, Moskwa 2006
 14. Gazprom zmniejsza dostawy gazu do Europy, "Tydzień na Wschodzie" 2006, nr 4.
 15. A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń 2006
 16. K. Simonow, Eniergieticzeskaja swierchdierżawa, Moskwa 2006
 17. S. Kulikow, T. Iwżenka, S. Mamedow, Rossijapriceniłas k Azerbajdżanu, "Niezawisimaja gazieta" z 4 czerwca 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu