BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielak Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Przesłanki legitymizacji państwa w warunkach zmian systemowych
The Prerequisites of Social Legitimization of State
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 359-367
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe, Ład społeczny, System polityczny
Systemic transformation, Social order, Political system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Legitymizacja, najogólniej rzecz biorąc, oznacza uprawomocnienie, to znaczy process wiodący do ukształtowania się ładu społecznego, w powszechnym odczuciu pojmowanego jako pewien stan systemu politycznego. Składają się nań wysiłki podejmowane w celu wywołania i utrzymania wśród społeczeństwa opinii, że istniejące instytucje polityczne są najbardziej odpowiednie i właściwe dla systemu. Jako obiekt legitymizacji, w większości ujęć, traktuje się władzę lub system polityczny. Wobec tego, poparcie społeczne będzie odnoszone do charakteru ustroju i samej władzy, a legitymizacja dotyczy ustabilizowanych obiektów, albo mechanizmów funkcjonowania systemu (sposobów działania na obszarze politycznym, realnych działań politycznych pozostających w związku z normatywną i ideową podstawą tego działania). (fragment tekstu)

The state legitimization is an important and difficult process at the same time. It is determined by the cohesion of value system of particular social groups and the representatives of authorities. An extent of social legitimization of the state and acceptance of its behaviour is a consequence of social assessment of the degree of realization of values important for society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Wyd. UMC Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 16.
 2. T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 21.
 3. Działania zbiorowe w teorii i praktyce, B. Klimczak, A. Matysiak (red.), Prace naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 4. Akceptacja przez transformację, Z. Drozdowicz, Z.W. Poślecki (red.), Wyd. Fundacji HUMANIORA, Poznań 2001.
 5. Z. Kozek, Ekonomia zacofania i rozwoju, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 6. Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Wyd. POLTEXT, Warszawa 1996, s. 68-69 oraz 157.
 7. W. Bieńkowski, Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów postkomunistycznych. Kilka uwag w odniesieniu do Polski i Rosji, "Optimum" 2006, nr 2 (30).
 8. M. Lissowska, Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 9. Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, J. Kurczewska (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999.
 10. A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, s. 27.
 11. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 12. Człowiek - rynek - sprawiedliwość. Szkice, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 2001.
 13. Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy, Wykłady publiczne w PISM, Warszawa 2004.
 14. Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, A. Noga (red.), Wyd. PTE, Warszawa 2004.
 15. B. Cichomski, W. Kozek, P. Morawski, W. Morawski, Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, SCHOLAR, Warszawa 2001.
 16. W. Morawski, Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 17. M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
 18. Równi i równiejsi. Zwycięzcy i przegrani. Dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, E. Kurczyńska-McCusky, M.S. Szczepański, Z. Zagała (red.), Wyd. WSZiNS w Tychach i AT-H w Bielsku Białej, Tychy-Bielsko-Biała 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu