BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyński Paweł (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi)
Tytuł
Etyczne dylematy gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
Ethical Dilemmas in Water Supply and Sewage Disposal Systems
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 369-375
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Gospodarka wodno-ściekowa, Etyka działalności gospodarczej, Potrzeby człowieka
Water and wastewater management, Business activity ethics, Human needs
Uwagi
summ.
Abstrakt
W gospodarce wodno-ściekowej funkcjonują różne przesłanki decyzyjne: potrzeba taniego dostarczania wody mieszkańcom i odbioru ich ścieków a zarazem konieczność realizacji bardzo kosztownych inwestycji wodnych, o długim okresie zwrotu. Konsument pragnie płacić za wodę jak najmniej. Dostawca wody - operator sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy oczyszczalni ścieków realizuje cel gospodarczy, dążąc do zysku. Gmina - właściciel sieci wodociągowej i kanalizacji ponosi niezbędne wydatki na inwestycje, modernizacje i remonty. Administracja państwowa koordynuje kompleksowo gospodarkę, wprowadzając prawo wodne i prawo ochrony środowiska. Tak więc gospodarka wodno-ściekowa jest zarazem przedsięwzięciem gospodarczym, jak i społecznym. Decydenci winni kierować się rachunkiem ekonomicznym a jednocześnie mieć na uwadze szczególną społeczną misję, wykraczającą poza obszar i poza czas wyłącznie działalności gospodarczej. I tu pojawiają się dylematy etyczne. Warto rozważyć, jak owe gospodarcze dylematy etyczne są rozstrzygane. (fragment tekstu)

The long-term management of water supply, as well as that of other natural resources should be rational (economical and intentional). One ought to give priority to common interest, which proves impossible without its thorough understanding and, what follows, ought to be prepared to intentional self limitation. If one were to renounce reasonable limitations, next generations would face painful sacrifices and expensive investment. It's therefore vital that the society is ecologically educated and comprehends common interest in the way that goes beyond the region or state boundaries as it results in making peaceful ethical and financial management of water supply and sewage disposal systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Leksykon filozofii klasycznej, J. Herburt (red.), T.N. KUL, Lublin 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu