BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryniak Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Stosik Aneta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Diagnoza procesu zwiększania efektywności zespołów sportowych w aspekcie podmiotów wspierających wiedzę specjalistyczną trenerów
Diagnosis of the Process of Increasing the Efficiency of Sports Teams in the Aspect of Entities Supporting the Specialist Knowledge of Coaches
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 372-388, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Sport, Zawód trenera, Efektywność, Współpraca
Sport, Profession of a coach, Effectiveness, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie trenera zespołu sportowego w roli prowadzącego proces treningowy z uwzględnieniem niezbędnych, komplementarnych kompetencji własnych oraz wsparcia procesu przez podmioty z otoczenia. Autorzy dokonują analizy potrzebnych kompetencji, ról, funkcji i działań realizowanych przez inne podmioty wspierające proces kształtowania zespołu sportowego oraz wpływających na sukces sportowy. W artykule przedstawiono wyniki empirycznych badań pilotażowych uwzględniających stan bieżący i oczekiwany określony na podstawie opinii trenerów zespołów sportowych. Innym ważnym elementem przeprowadzonej analizy była kwestia wiedzy specjalistycznej trenerów w aspekcie potrzeb szkoleniowych.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to present a team sport coach who conducts training process and makes use of their own complementary and indispensable competences as well as support of entities of the environment. The authors conduct an analysis of essential competencies, roles, functions and operations of different entities supporting sport team forming process and influencing sport success. In the article empirical data coming from pilot studies are presented and actual and expected state regarding team sport coaches' opinion is shown. Other important element of conduced analysis is a matter of coaches' professional knowledge recalling their training needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajkowski Z., Nauczanie techniki sportowej, Zespół Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Sportu, seria Biblioteka Trenera, Warszawa 2004.
 2. Herzig M., Osobowość menedżera sportu, [w:] O umiejętnościach i osobowości menedżera sportu, jego publicznym wizerunku oraz ceremoniale sportowym, red. B. Ryba, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 1999.
 3. Kłodecka-Różalska J., Psychologia sportu. Strategie i techniki. Przedmowa do wydania polskiego, COS, Warszawa 1998.
 4. Kostopoulos N., Requiring competencies of basketball coaches in Greece, 2011, http://www.biologyofexercise.com/714.pdf (dostęp: 06.01.2012).
 5. Łasiński G., Głowicki P., Komunikacja otwarta jako istotny obszar potencjału rozwojowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 218, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 6. Martens R., Jak być skutecznym trenerem, Zespół Wydawnictw Centralnego Ośrodka Sportu, seria Biblioteka Trenera, Warszawa 2009.
 7. Mesquita I., Mario Borges M., Rosado A., De Souza A., Handball coaches' perceptions about the value of working competences according to their coaching background, "Journal of Sports Science and Medicine" 2011, nr 10.
 8. Naglak Z., Zespołowa gra sportowa, Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego, vol. 45, Wydawnictwo AWF, Wrocław 1994.
 9. Nash C., Sproule J., Coaches perceptions of their coach education experiences, "International Journal of Sport Psychology" 2012, 43, s. 33-52.
 10. Pacelt Z., Rola trenera we współczesnym sporcie, "Życie Akademickie" (AWF Wrocław) 2010, 121.
 11. Panfil R., Efektywny coaching zespołów zadaniowych, Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego nr 92, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2008.
 12. Sas-Nowosielski K., O niektórych społeczno-pedagogicznych rolach trenera, "Sport Wyczynowy" 2008, nr 1-3, s. 517-519.
 13. Seweryniak T., Decyzje coacha a sprawność działania gracza, [w:] Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, red. V. Galant, K. Perechuda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1086, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 14. Stosik A., Głowicki P., Zarecka E., HR business partner - nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 218, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 15. Stosik A., Morawski M., Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, AWF, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu