BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Justyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Konflikt arabsko-izraelski w świetle teorii konfliktów międzynarodowych
The Arab-Israeli conflict in the light of international conflict theory
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 39, nr 1/2, s. 179-193, rys., bibliogr. 39 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Konflikty polityczne, Konflikty zbrojne, Konflikty etniczne, Prawo międzynarodowe, Polityka międzynarodowa, Konflikty międzynarodowe
Political conflicts, Armed conflicts, Ethnic conflicts, International law, International politics, International conflicts
Kraj/Region
Izrael, Palestyna, Bliski Wschód, Kraje arabskie
Israel, Palestine, Middle East, Arab world
Abstrakt
W procesie analizy teoretycznych aspektów "konfliktów międzynarodowych" dużą rolę odgrywają socjologiczne teorie konfliktów, których podstawę stanowią prace Karola Marksa, Maxa Webera, George'a Simmla, Ralpha Dahrendorfa, Lewisa A. Cosera czy Randalla Collinsa. Wykorzystując wyniki ich badań, stwierdzamy, że "konflikt międzynarodowy" oznacza działania jednego lub wielu uczestników stosunków międzynarodowych przeciwko innemu lub innym uczestnikom, z powodu obiektywnego lub subiektywnego istnienia między nimi sprzecznych interesów. Celem działań jest zneutralizowanie, osłabienie lub wyeliminowanie przeciwników. Pojęcie "konflikt międzynarodowy" obejmuje antagonizmy między różnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych: między państwami, między państwami a uczestnikami niepaństwowymi (np. mniejszościami narodowymi, zorganizowanymi grupami przestępczymi) oraz między podmiotami niepaństwowymi (np. między dwoma grupami narodowościowymi lub religijnymi, zwłaszcza wywodzącymi się z różnych państw). Ekstremalną formą konfliktu jest wojna, rozumiana jako krwawa walka zbrojna między zorganizowanymi grupami. W odniesieniu do każdego konfliktu międzynarodowego możemy odnosić: przyczyny, przestrzeń, strukturę, fazy i czas trwania, kontekst sytuacyjny, funkcje. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2006
 2. J. Zając, Aspekty teoretyczne konfliktów międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
 3. G. Bouthoul, Traité depolémologie. Sociologie des guerres, Paris 1970
 4. B. Balcerowicz, Teorie, koncepcje wojny (i pokoju) po zimnej wojnie, w: Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005
 5. P.A. Cyganków, Tieoria mieżdunarodnych otnoszenij, Moskwa 2002
 6. J.S. Nye, Jr., Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History, New York 2000
 7. K. Waltz, Man, the State, and War, New York 1959.
 8. M.S. Lund, Preventing Violent Conflict: A Strategy for Preventive Diplomacy, Washington 1996
 9. J. Galtung, Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization, London 1996.
 10. B. Boutros-Ghali, Program dla Pokoju oraz Załącznik Programu dla Pokoju, Warszawa 1995
 11. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005
 12. J. Leatherman, Vayrynen, Conflict Theory and Conflict Resolution, "Cooperation and Conflict" 1995, vol. 30, nr 1
 13. N. Ball, The Challenge of Rebuilding War-Torn Societies, w: Ch.A. Crocker, F. Osler Hampson, P. Aall (red.), Turbulent Peace. The Challenges of Managing International Conflict, Washington 2001
 14. T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2000
 15. J. Kukułka, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978
 16. Z.J. Pietraś, Nowy ład międzynarodowy u progu XXI wieku, w: M. Żmigrodzki (red.), Świat i Polska końcaXX wieku, Lublin 1996
 17. D. Kondrakiewicz, Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1999.
 18. Funkcje polityki zagranicznej państwa, w: Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004
 19. R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002
 20. L.A. Coser, The Functions of Social Conflict, London 1956.
 21. ONZ: http://www.un.org/unrwa/refugees/index.html (2008.12.).
 22. Egypt and Weapons of Mass Destruction in the Middle East, "Egypt State Information Service": http://www.sis.gov.eg (grudzień 2008)
 23. HRH Prince Saud Al. Faisal Foreign Minister of Saudi Arabia Statement to the 62nd Session of the UN General Assembly, New York, 28 September 2007: http://www.mofa.gov.sa (2008.12.).
 24. P. Schneider, Schulte, Water War: A Future Challenge to Security Policy, w: War, Lublana 1998
 25. A. Nachmani, The Politics of Water in the Middle East, w: T.A. Couloumbis, T.M. Veremis, T. Dokos (red.), The Southeast European Yearbook, Athens 1993
 26. Ł. Szyszka, Przyczyny terroryzmu bliskowschodniego, "Problemy Humanistyki" 2004/2005, nr 10/11
 27. Asia Times : http://www.atimes.com
 28. Istituto Affari Internazionali, http://www.iai.it
 29. Institut français des relationes internationales: http://www.ifri.fr
 30. Hamas przekaże 1000 euro rodzinie każdego zabitego w Strefie Gazy, 22 stycznia 2009 r: http://www.pap.pl
 31. J. Zając, Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, w: Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008
 32. D.W. Ziegler, War, Peace and International Politics, New York 1993
 33. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 9 July 2004: http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/ imwpframe.htm (2008.12.).
 34. I. Popiuk-Rysińska, J. Zając, Operacje pokojowe NZ, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2006
 35. J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa 2004.
 36. J. Zając, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2006
 37. J.J. Mersheimer, S.M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy, Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Faculty Research Working Papers Series. RWP06-011, March 2006.
 38. J. Zając, Polityka [USA] wobec Bliskiego Wschodu, w: J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005
 39. Przegląd sytuacji strategicznej-aspekty globalne i regionalne, "Rocznik Strategiczny 2003/2004", Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu