BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słodkiewicz Agata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie i wykorzystanie potencjału organizacji - studium przypadku
Development of Organization Potential - Case Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 389-398, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Organizacja, Potencjał przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki, Praca
Organisation, Potential of enterprise, Human capital, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie aspektu kształtowania i wykorzystania potencjału organizacji w postaci studium przypadku. Potencjał organizacji rozpatrywany jako nośnik sukcesu organizacji i zapowiedź jego przyszłych zysków staje się atrakcyjnym wskaźnikiem skuteczności i efektywności działalności organizacji, a dodatkowo jest informacją zwrotną odnośnie do zarządzania kapitałem ludzkim. Publikacja oprócz próby uporządkowania definicji pojęcia potencjału organizacji oraz pojęć pokrewnych, opierając się na metodzie badawczej: studium przypadku, tworzy wartość dodaną w postaci praktycznego przykładu rozwiązania kwestii kształtowania i wykorzystania potencjału organizacji. Skutkiem podjęcia tematu jest wypełniona funkcja aplikacyjna w postaci rzeczywistej koncepcji, zaimplementowanej w celach rozwoju firmy, odniesienia teraźniejszych i przyszłych zysków oraz długofalowego sukcesu.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed to present the aspect of shaping and using the potential of the organization as a case study. The organization potential considered as a tool for the success of the organization and the promise of its future profits, is an attractive indicator of the effectiveness and efficiency of the organization and additionally it is feedback regarding the management of human capital. The publication helps clarify the definition of the potential of the organization and related definitions, using a test method in the form of a case study, as well as provides added value in the form of a practical example solution to the development of the potential of the organization. The result of this discussion is completed application function as a real concept implemented for the purpose of development of the company and references to present and future profits and long term success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, problemy praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa 1999.
  2. Kaplan R., Norton D., Strategiczna Karta Wyników - jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. Koziński J., Strategia personalna małego i średniego przedsiębiorstwa - Zarządzanie XXI wieku - kierunki zmian, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń 2010.
  4. Król H., Ludwiczyńki A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  6. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
  7. Słownik HR, http://www.hrk.pl/pl/home/slowniki/slownik_hr/potencja%C5%82_pracownika.aspx (31.03.2014).
  8. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2013.
  9. Stocki R., Zarządzanie dobrami, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.
  10. Wspólna metoda oceny - doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu