BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Springer Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Orientacja na talenty a kształtowanie kapitału ludzkiego organizacji
Focus on Talents and Human Capital Formation in an Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 399-408, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Rekrutacja pracowników, Rozwój
Talent management, Human Capital Management, Employee recruitment, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrożenie zarządzania talentami staje się nie tylko postulatem, ale coraz częściej również praktyką w polskich przedsiębiorstwach. Jako cel poniższego artykułu postawiono próbę weryfikacji, czy przyjęcie przez organizację orientacji na talenty wpływa na sposób zarządzania kapitałem ludzkim. Zmienną niezależną w badaniu stanowił poziom zorientowania na talenty, zmienne zależne stanowiły natomiast działania organizacji podejmowane w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim organizacji. Na podstawie zrealizowanych w polskich przedsiębiorstwach badań ilościowych (N=210) porównano średnie pomiędzy dwiema grupami podmiotów: silniej i słabiej zorientowanych na talenty. W odniesieniu do wszystkich postawionych hipotez przyjęto hipotezy alternatywne wskazujące na istotne zróżnicowanie pomiędzy grupami. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że przedsiębiorstwa zorientowane na talenty lepiej realizowały zadania związane z identyfikacją, rekrutacją, oceną i rozwojem pracowników.(abstrakt oryginalny)

The implementation of talent management is not only a postulate but also practice in Polish enterprises.The purpose of the article is an attempt to verify if the implementation of the talents orientation affects the way of human capital management. In the study, the independent variable was the level of talent orientation. Dependent variables were the activities undertaken by the organization in the field of human capital management. Looking for an answer for the question quantitative research in Polish enterprises was conducted (N=210). The means between the companies stronger and weaker talents oriented were compared. The analysis showed that companies strongly focused on talents perform better with the identification, recruitment, assessment, and development of employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhatti W.A., Waris S. Zaheer A., Rehman U., The effect of commitment and motivation on human talent and its contribution to organizational performance, "Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society" 2011, vol. 6, no. 3, s. 471-482.
 2. Chodorek M., The Place and Role of Talent Management in the Positive Organizational Potential: an Empirical Study of Companies Operating in Poland, "Competition Forum, American Society for Competitiveness Publication" 2012 , vol. 10, no. 2, s. 15-27.
 3. Egerova D. (ed.), Integrated Talent Management. Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries, NAVA, Plzen 2013.
 4. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997.
 5. Mihelic K.K., Plankar K., The growing importance of talent management, An enterprise Odyssey, International Conference Proceedings: 12,15. University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Zagreb (May 26-May 29) 2010.
 6. Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia sytemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4, s. 47-59.
 7. Naqvi F., Competency Mapping and Managing Talent, "The IUP Journal of Management Research" 2009, vol. 8, no. 1, s. 85-94.
 8. Niedobór talentów 2013, http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2013_Niedobor_talentow_Raport_ManpowerGroup.pdf (03.03.2014).
 9. Oehley A.M., Theron C.C., The development and evaluation of a partial talent management structural model, "Management Dynamics" 2010, vol. 19, no.3, s. 2-28.
 10. Pruis E., The five key principles for talent, "Development Industrial and Commercial Training" 2011, vol. 43, no 4.
 11. Tabor J., Zarządzanie talentami w czasach kryzysu, "Organizacja i Kierowanie" 2012, nr 1.
 12. Tavakol M. Dennick R., Making sense of Cronbach's alpha, "International Journal of Medical Education" 2011, vol. 2.
 13. Wrench J.S., Thomas-Maddox C., Richmond V. P., Quantitative Research Methods for Communication, Oxford University Press, New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu