BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Curanović Alicja (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Czynnik religijny w rosyjskiej polityce wobec państw muzułmańskich
The religious factor in Russian policy towards Muslim countries
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 39, nr 1/2, s. 211-230, bibliogr. 30 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Religia, Polityka zagraniczna
Religion, Foreign policy
Kraj/Region
Rosja, Kraje muzułmańskie
Russia, Islamic countries
Abstrakt
Analizując politykę zagraniczną poszczególnych państw, zwraca się uwagę przede wszystkim na ich potencjał gospodarczy, militarny, demograficzny, położenie geograficzne, rzadziej przedmiotem zainteresowań jest religia, uznana przez Emila Durkheima za podstawową instytucję wspólnototwórczą, normującą najważniejsze aspekty życia zarówno społeczeństwa, jak i jednostki. Badanie wpływu religii na stosunki międzynarodowe wymaga ustalenia konkretnych parametrów tego z natury trudno definiowalnego, niedookreślonego fenomenu. Godząc się z pominięciem niektórych zjawisk, należy uczynić przedmiotem badań to, co w religii wymierne, czyli aktywność zinstytucjonalizowanych wspólnot religijnych oraz - niestety mniej wymierne - idee religijne, odnoszące się do polityki. Aktywność instytucji (organizacji) wyznaniowych oraz wpływ religii na konceptualizację polityki danego państwa - to należy rozumieć pod pojęciem czynnika religijnego. Organizacja religijna (instytucja wyznaniowa, instytucja konfesyjna, Kościół) to nie tylko charakterystyczna dla chrześcijaństwa przymusowa, opresyjna i monopolistyczna instytucja łaski sakramentalnej, lecz także zinstytucjonalizowana reprezentacja wspólnoty religijnej, przez większość członków tej wspólnoty akceptowana jako jej przedstawicielstwo, mająca strukturę, w której ważną rolę odgrywa duchowieństwo (np. Centralny Duchowny Zarząd Muzułmanów Rosji). Definiując szerzej organizację religijną można uwzględnić także instytucje ustanowione lub w inny sposób powiązane z organizacją wyznaniowo sensu stricto (ogólnie: Kościołem), pełniące funkcje inne niż kultu, np. fundacje, wydawnictwa, uczelnie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Н. Митрохин, Русская Православная Церковь: современное состаяние и актуальные проблемы, Mocквa 2007
 2. О. Церпицкая, Взаимодействие Русской Православной Церкви и российского государства в мировом сообществие, Petersburg 2006.
 3. М. Бурдо, С. Филатов (red.), Современная религиозная жизнь Росси. Том III., Mocквa (Логос) 2005,
 4. http://skavkaz.rfn.ru/region/rnews.html?id=131313&rid=771 (29.01.2009).
 5. B. Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, s. 214-218.
 6. http://www.kremlin.ru/text/apperas/2005/08/92928.shtml (8.10.2008).
 7. http://www.rusorient.ru/Article.aspx?articleId=16097cf2-6470-49e8-a04d-677bf446446b (12.01. 2009).
 8. http://www.islamfund.ru/ru/main/messagepage/73/ (10.01.2009).
 9. http://www.rusorient.ru/Article.aspx?articleId= 1d92f44b-0bce-4154-a715-805dc4e1d599(12.01. 2009).
 10. http://www.rusorient.ru/Article.aspx?articleId=5a422f45-5a9a-42c4-8936-4c5976e3e119 (8.01. 2009).
 11. http//www.rian.ru/religion/20080418/105416838.html (7.10.2008).
 12. http://www.inetrfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=8932 (02.01.2009).
 13. http://www.religare.ru/2_53186_1_21.html (25.09.2008).
 14. http://www.rian.ru/society/20070214/60726181.html (7.10.2008).
 15. http://www.patriarchia.ru/db/text/292988.html (25.09.2008).
 16. http://www.mospat.ru/archive/7765.html (6.10.2008).
 17. http://www.mospat.ru/archive/fr105041.htm (6.10.2008).
 18. http://www.patrairchia.ru/db/text/4403.html (12.01.2007).
 19. http://www.patriarchia.ru/db/text/66329.html (25.09.2008).
 20. http://www.religion,ng,ru/91817 (25.09.2008).
 21. http://www.patriarchia.ru/db/text/336800.html (25.09.2008).
 22. http://www.patriarchia.ru/db/text/67744.html (24.09.2008).
 23. http://patriarhia.ru/db/text/54211.html (8.12.2008),
 24. http://www.mospat.ru/archive/nr105281.htm (2.10.2008).
 25. http://www.patriarchia.ru/db/text/432013.html (16.01.2009).
 26. http://www.patriarchia.ru/db/text/487497.html (12.01.2009).
 27. http://www.patriarchia.ru/db/text/192227.html (25.09.2008).
 28. http://www.rusorient.ru/Article.aspx?articleId=887090b3-6516-4cfb-9cb1-28d4dae6089f (12.01.2009).
 29. http://www.patriarchia. ru/db/text/482191.html (15.01.2009).
 30. http://www.patriarchia.ru/db/text/471186.html (13.01.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu