BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Compensating Expatriates in Polish Subsidiaries - Pilot Research Findings
Źródło
Argumenta Oeconomica, 2013, nr 1 (30), s. 149-172, rys., tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zatrudnienie cudzoziemców, Wielokulturowość, Polityka zdrowotna
Human Resources Management (HRM), Employment of foreigners, Multicultural, Health care policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article, of a theoretical-empirical nature, presents the practices of compensating expatriates working in Poland. The first part of the article is devoted to the research findings concerning compensation practices by foreign authors, and on this basis the practices in Polish subsidiaries are presented. The pilot research findings, conducted on 105 expatriates, show that the most often offered approach to compensating expats is the balance sheet approach, which is also the most popular in other studies. The biggest problems related to compensation are exchange rates and double taxation. Most expats pay taxes in Poland. Besides the base pay, they are offered relocation allowance and education allowance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrałojć, M., System wynagrodzeń. Uwarunkowania kulturowe [Salary System. Culture Conditionings]. Wyd. UE w Poznaniu, 2010.
 2. APAC Localization Survey Results, Worldwide ERC Study, 2009, http://www.worldwideerc.org/Resources/Documents/private/2008_APACLocalizationResults.pdf
 3. Babbie, E., Badania społeczne w praktyce [Social Research in Practice]. PWN, Warszawa, 2004.
 4. Bańka, A., Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier [Transnational Counselling. Objectives and Methods of Career Counselling]. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, 2006.
 5. Cennamo, C., Shareholder's Value Maximization and Stakeholders' Interest, [in:] Global Compensation, Foundations and Perspectives, (eds.) L. Gomez-Mejija, S. Werner. Routledge, New York, 2008.
 6. Fay, C., The Global Convergence of Compensation Practices, [in:] Global Compensation. Foundations and Perspectives, (ed.) L. Gomez-Mejija. Routledge, New York, 2008.
 7. Festing, M., Perkins, S., Theoretical Perspectives on Expatriate Compensation: Research and Practice Implications in a Complex and Changing Environment [in:] The 9th International HRM Conference, Conference Proceedings, (eds.) P. Benson et al. NMSU College of Business, Tallin, 2009.
 8. Frazee, V., Is the Balance Sheet Right for Your Expats?, "Workforce", Sep. 1998, 3:5.
 9. Glinka, B., Jelonek, W. (eds.), Zarządzanie międzykulturowe [Intercultural Management]. Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010.
 10. Global Compensation Practices, World at Work, 2004.
 11. Global Mobility Metrics, Mercer 2011.
 12. GMAC Global Relocation Trends, Survey Report 2010.
 13. Gould, C., Expat Pay Plans Suffer Cutbacks, "Workforce", Sep. 1999, Vol. 78, No. 9.
 14. Gould, C., The Impact of Headquarters Location on Expatriate Policy, "HR Magazine on International HR", April 1998, 43:5.
 15. Hamil, J., Expatriates Policies in British Multinationals, "Journal of General Management", Summer 1989, 14(4).
 16. Harzing, A., International HRM, Sage Publications, 2004. http://www.psa.ac.uk/2009/pps/kelly.pdf
 17. Kawka, T., Wynagradzanie kadry menedżerskiej [Wages of Management Staff], [in:] Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych [Managing the Management Staff in International Organizations], [eds.] T. Listwan, M. Stor, C. H. Beck. Warszawa, 2008.
 18. Kawka, T., Wynagradzanie pracowników [Wages of Employees], [in:] Zarządzanie kadrami [Staff Management], (eds.) T. Listwan, C. H. Beck. Warszawa, 2010.
 19. Listwan T., Stor, M. (eds)., Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce [Managing of Management Staff in International Organizations in Poland]. Wyd. UE we Wrocławiu, 2009.
 20. Mahajan, A., Host Country National's Reactions to Expatriate Pay Policies: Making a Case for a Cultural Alignment Pay Model, "The International Journal of HRM", Vol. 22, No 1, 2011.
 21. Matsumoto, D., Juang, L., Culture and Psychology: People Around the World. Wadsworth, a Thomson Learning Company, 2004.
 22. Murdoch, A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie [Cooperation with Foreigners in a Company]. Poltext, Warszawa, 1999.
 23. Pocztowski, A. (ed.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International Management of Human Resources]. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.
 24. Pocztowski, A. (ed.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów [Managing Foreign Missions. Organizational and Individual Aspects of Expatriates' Work]. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012.
 25. Przytuła, S., Rola menedżerów-ekspatriantów w transferze praktyk ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych [The Role of Managers-expatriates in Transpher of ZZL in International Enterprises], [in:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim [Culture Conditionings of Human Resources Management], (ed.) M. Juchnowicz. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków, 2009.
 26. Rozkwitalska, M, Zarządzanie międzynarodowe [International Management], Difin, Warszawa, 2007.
 27. Sanchez, G. Marin, National Differences in Compensation, [in:] Global Compensation. Foundations and Perspectives, (eds.) L. Gomez-Mejija, S. Werner. Routledge, New York, 2008.
 28. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International Management of Human Resources]. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2010.
 29. Scullion H., Brewster C., The Management of Expatriates: Messages from Europe?, "Journal of World Business"2001, nr 36(4)
 30. Simpson D., Wyzwania i dylematy, przed jakimi stają pracownicy kierowani do pracy za granicę [Challanges and Dillemmmas Faced by Emploeeys Sent to Work Abroad] [in:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy I inwestycje zagraniczne [Internationalization and Globalization of Polish Economy. International Trade and Foreign Investments] (ed.), J. Rymarczyk, M. Sutkowski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 867, 2000
 31. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów [Cultural Conditioning of Managers Refiment]. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2004.
 32. Stone R.J., Compensation: Pay and Perks for Overseas Executives, "Personnel Journal", 2000, 65(1).
 33. Suutari V., Tornikoski C., Determinants of Expatriate Compensation: Findings Among Expatriate Members of SEFE, "Finnish Journal of Business Economics", 49(4).
 34. Suutari V., Tornikoski C., The Challenge of Expatriate Compensation: The Sources of Satisfaction and Dissatisfaction Among Expatriates, "Journal of HRM", 12:3, May 2001.
 35. The Forum for Expatriate Management, Managing Expatriate Reward, Feb 2010. World at Work and Watson Wyatt Worldwide Research 2004 (2006). Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych w 2009 r. [Wages in Polish and Foreign Companies in 2009]. www.wynagrodzenia.pl (accessed 10.08.2010).
 36. Zając, C., Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych [Human Resources Managing in Capital Groups]. PWE, Warszawa, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-5835
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu