BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stosik Aneta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
HR menedżer i wdrażanie koncepcji Idea Management w małej firmie usługowej
Idea Management Concept Implementation in Small Service Business
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 423-431, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie pomysłami, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Zarządzanie talentami
Idea management, Human capital, Intellectual capital, Talent management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono próbę wdrożenia koncepcji Idea Management w małej firmie usługowej. Omówiono również wyzwania współczesnej organizacji w zakresie funkcji HR menedżera. Wskazano również na tendencje aplikacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie HR w małych firmach na podstawie doświadczeń firm dużych. W artykule wskazano również na możliwość wspierania funkcji motywacyjnej czy zarządzania wiedzą pracowników w małej firmie. Ukazano również sposób doskonalenia organizacji poprzez partycypacyjny model zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Artykuł ma charakter ogólnej charakterystyki koncepcji Idea Management, a jej aplikacja w małej firmie wskazana została jako wyzwanie dla małych przedsiębiorstw w celu zwiększania sprawności organizacyjnej menedżerów w kontekście zarządzania wiedzą pracowników.(abstrakt oryginalny)

The article presents Idea Management concept implemented in a small service company. One part of the paper is dedicated to present challenges of modern organization within HR function as well as HR innovations applied in small companies. In the further part of the article, the author also indicates possibilities of supporting motivation function and employees' knowledge management in a small company. The author discusses improvements of the organization through the participation of model of human resources management too. The article has a convention of general characteristics of Idea Management concept and the implementation of this concept in a small company is shown as a challenge for small organizations and is proposed to increase managers' efficiency regarding employees' knowledge management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Głowicki P., Łasiński G., Praca grupowa jako efektywne narzędzie rozwijania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 161, UE, Katowice 2013.
  2. HR 2014. Strategiczna rola działu kadr,. "Harvard Business Review Polska" 2014 (grudzień-styczeń), dodatek, Warszawa 2014.
  3. HR Biznes Partner jako alternatywa do tradycyjnego działu HR, wywiad, "Gazeta Prawna" 2009, http://www.hrbp.pl/web/en/Blog/view/id/13.
  4. Królak-Wyszyńska K., Rudolf T., Miliony z pomysłów, czyli jak zdobyć dodatkowe przychody dzięki zarządzaniu pomysłami, "E-mentor" 2010. nr 2 (34).
  5. Stosik A., Głowicki P., Zarecka E., HR business partner -- nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 218, UE, Wrocław 2011.
  6. Ulrich D., Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business School Press, Boston (MA) 1997.
  7. Zakrzewska L., Globalne i lokalne mega trendy w świecie kadr, [w:] HR 2014. strategiczna rola działu kadr, "Harvard Business Review Polska" 2014 (grudzień-styczeń), dodatek, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu