BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Michał A. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Tożsamość polskiego życia gospodarczego
The Identity of Poland's Economy
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 23-35
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Tożsamość, Historia, Poglądy filozoficzne
Business activity, Identity, History, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym motywem dla podjęcia tego tematu jest moja obserwacja polskiego życia gospodarczego oraz doświadczenie nauczania przedmiotów ekonomicznych w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego (oraz wspomnienia związane z okresem studiów Zarządzania i Marketingu). Pełniąc rozmaite role - klienta, absolwenta, wykładowcy - zauważam duży stopień niewiedzy i nieświadomości z zakresu historii życia gospodarczego Polski. Co gorsza towarzyszy mu pewna niechęć do uzupełniania tego braku. Stan taki zapewne jest po części rezultatem - dość rozpowszechnionego i mniej lub bardziej radykalnego - zanegowania rozwiązań gospodarczych sprzed roku 1989. O ile faktycznie życie gospodarcze w realiach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - w swej większości - nie zasługuje na lansowanie jako przykład roztropności i innowacyjności, to uważam, że zapominanie i ignorowanie wcześniejszego dorobku Polaków jest poważnym błędem. Prowadzi on w konsekwencji do tego, że uczestnicy polskiego życia gospodarczego - kształceni i szkoleni w przeważającej większości na obcych wzorcach i przykładach - tracą łączność z bogactwem pomysłowości i gospodarności pokoleń Polaków. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyze the role of historical and cultural identity in economical activities of Poles. For many years Polish people had to struggle to defend their identity to survive as a nation. During this time different countries and groups tried to change Polish character in many ways. Now, after this long battle, Poles are rebuilding their political, social and economical independence. It is not easy because their history and memory is often distorted. This fact also influences their present performance in economy. They have to struggle with different stereotypes existing inside and outside Poland. Their message is that Poles were never good entrepreneurs and managers; they were rather good fighters and soldiers than workers and organizers. Unfortunately, such a false view has been imported purposefully. In order to cure the Polish identity we have to analyse our history once again and correct many mistakes and discover many forgotten facts about people who played an important role in the history. Many of them were clever businessmen and managers, engineers and scientists, activists and reformers. We need to appreciate them not to feel better than other nations. It is important to see the continuity of our history and be aware of connections between our yesterday, today and tomorrow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brat Remi, Porzuć swoją przeszłość czyli o uzdrowieniu pamięci, tłum. Z. Pająk, List, Kraków 2004, s. 40.
 2. Słownik socjologii i nauk społecznych, G. Marshall (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 402.
 3. P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 414-415.
 4. Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska, Znak, Kraków 2003, s. 104.
 5. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 81.
 6. N. Dueholm, Tożsamość trupa, Korespondent.pl - centrum wolnorynkowe. (www.korespondent.pl/index.php?x=artykul&id=475), s. 2.
 7. A. Dylus, Dekalog rynkowy chrześcijanina, V Zjazd Gnieźnieński "Europa Ducha", Gniezno 12-14.03.2004, s. 6.
 8. E.J. Osmańczyk, Rzeczpospolita Polaków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, s. 27-28.
 9. S. Bratkowski, Skąd przychodzimy? Opowieści z drugiego kwadratu, Iskry, Warszawa 1975, s. 13-14.
 10. R. Jaworski, Swój do swego. Studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarności Wielkopolan 1871-1914, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.
 11. A. Bocheński, Rzecz o psychice narodu polskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 86-88.
 12. R.H. Kozłowski, J. Sokołowski, J. Śledziewska, J. Zimny, Odrodzenie Polski przez powrót do narodowej mentalności, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004, s. 18.
 13. H.J. Alford, M.J. Naughton, The Purpose of Business: Working Together for the Common Good, [w:] H.J. Alford, M.J. Naughton, Managing As If Faith Mattered. Christian Social Principles in the Modern Organization, University of Notre Dame Press, South Bend 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu