BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nastawienia prokuratorów wobec korupcji
Attitudes towards Corruption among Prosecutors
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 37-46
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Korupcja, Świadomość społeczna, Badanie opinii
Corruption, Public awareness, Opinion research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prokuratorzy odgrywają rolę szczególną przede wszystkim w zwalczaniu korupcji. Stan ich świadomości w odniesieniu do tego zjawiska, ich postawy, stopień determinacji są trudne do przecenienia, aby można było mówić o sukcesach w ograniczaniu korupcji. Ważne jest wobec tego również poznanie ich opinii i ocen dotyczących funkcjonowania samej prokuratury, instrumentów prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych, jakimi mogą dysponować. (fragment tekstu)

The 2005 survey among prosecutors in Poland disclosed their extensive experience with graft, venality, patronage, embezzlement of public funds and other corrupt practices. Their scepticism about the corruption detection rate is above average: 68% of the respondents believe that no more than 15% of the offences are disclosed. The surveyed prosecutors are concerned about corruption within their occupational group: 60% of the respondents believe that the allegations about corruption among prosecutors are well-founded. Nevertheless they share the general opinion that the political milieu is most severely affected by corruption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kubiak, Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Wyd. UŁ, Łódź 2003.
  2. A. Kubiak, O korupcji urzędniczo-komercyjnej. Wyniki badań empirycznych, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2005, t. 8, nr 1.
  3. A. Kubiak, Nastawienia wobec korupcji posłów IV Kadencji Sejmu RP, [w:] Moralność w polityce czy polityka w moralności, D. Walczak-Duraj (red.), Wyd. Omega-Praksis, Pabianice 2005.
  4. S. Wronkowska, Kilka uwag w sprawie funkcjonalności i dysfunkcjonalności Konstytucji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, z. 1.
  5. R. Kmiecik, Uwagi krytyczne o trybie przygotowania i uchwalenia ustawy zasadniczej w związku z uchwaleniem projektu Konstytucji RP z 16 stycznia 1997, "Annales" UMCS 1997, vol. XLIV, sec. G.
  6. S.J. Jaworski, Konstytucjonalizacja prokuratury - problem nadal aktualny, czy już definitywnie zamknięty?, [w:] Konstytucja - ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Trybunał Konstytucyjny - Wydawnictwa, Warszawa 1999.
  7. S. Iwanicki, Prokuratura w nowej Konstytucji, "Prokuratura i Prawo" 1995, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu