BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rotengruber Przemysław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Fundacje, media, etyka - o nadużywaniu uprawnień przez organizacje non-profit
Non-profit Organizations, the Media and Ethics - an Analysis of the Abuse of Power
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 57-64
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Fundacje, Etyka, Organizacje non-profit, Nadużycia gospodarcze
Foundation, Ethics, Non-profit organisations, Economic frauds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagrożenia wywoływane przez organizacje non-profit, nie są ani diagnostycznie łatwiejsze, ani mniej brzemienne w skutki niż te, wywołane przez gospodarkę. (Jedne z drugimi są zresztą powiązane.) Nieetyczne postępowanie przedstawicieli trzeciego sektora nie tylko obniża zaufanie społeczeństwa do nich samych, lecz, przede wszystkim, osłabia wiarę tegoż społeczeństwa w możliwość efektywnej kooperacji z udziałem nie-budżetowego pośrednika. Nawet więc jeśli przyjąć, iż straty ekonomiczne, do jakich mogą doprowadzić fundacje czy stowarzyszenia, mają się nijak do kosztów dokonującej się obecnie "rewolucji technologicznej", to, oprócz tego, uwzględnienia wymagają straty moralne, w efekcie których wyhamowane zostają procesy społecznej samoorganizacji, decydujące o jakości życia zbiorowego. (fragment tekstu)

The dynamic development of non-profit organizations is widely identified as a factor which stimulates the process of social integration. J. Rifkin asserts that the third sector of economy could neutralize the negative effects of "the end of work". "The dawn of the post-market era" needs alternative possibilities to engage social actors in a new system of social labor division. Alas, at the same time the third sector organizations evoke problems strictly connected with their social transparency. One of them is lack of social (and legal) rules necessary to count capitals accumulated by benevolent institutions. While it is relatively easy to take under social control their economic capital, it is much more difficult "to count" their social capital. I ask in my paper how to assess a foundation which represents a business organization (e.g. uses the same logo) and, at the same time, tends to play the part of "social conscience"? Who namely is the winner in social games of this kind? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Klein, No Logo, Świat Literacki, Izabelin 2004.
 2. J. Rifkin, Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001; J. Rifkin, Wiek dostępu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 3. P. Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, Routledge, London 1984.
 4. P. Bourdieu, H. Haacke, Free Exchange, Cambridge, Polity Press 1995.
 5. P. Bourdieu, The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power, Polity Press, Cambridge 1998.
 6. P. Bourdieu, L.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001.
 7. A. Toffler, Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 39-41.
 8. J. Baudrillard, The Ecstasy of Communication, [w:] H. Foster, Postmodern Culture, London, Sydney 1987.
 9. J. Baudrillard, The Consumer Society: Myths and Structures, Sage, London 1998.
 10. J. Baudrillard, Revenge of the Crystal, Sydney 1990.
 11. J. Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, Sage, London 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu