BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
O zastosowaniu podejścia prakseologicznego do koncepcji kapitału ludzkiego T.H. Davenporta
The Praxeological Approach Applied to the T.H. Davenport Concept of Human Capital
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 463-473, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Efektywność, Kapitał ludzki, Pomiary
Effectiveness, Human capital, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrasta znaczenie procesu zarządzania kapitałem ludzkim dla przetrwania i rozwoju współczesnych organizacji. Każdy proces ex definitione daje możliwość jego pomiaru, a w szczególności podlega ocenom sprawnościowym, dlatego w niniejszej pracy podjęto próbę opracowania miernika skuteczności i efektywności kapitału ludzkiego na gruncie prakseologii - nauki o sprawnym działaniu. Za podstawę przyjęto definicję kapitału ludzkiego T.H. Davenporta.(abstrakt oryginalny)

The importance of the process of human capital management for the survival and development of modern organizations increases. Every process, by definition, gives the possibility of measuring it, especially to assess effectiveness and efficiency. This paper attempts to develop a measure of effectiveness and efficiency of human capital on the basis of praxiology - the science of efficient action. The basis is the definition of human capital proposed by T.H. Davenport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, National Bureau of Economic Research, New York 1964.
 2. Brooking A., Intelectual Capital, International Thomson Business Press, London 1966.
 3. Bukowitz W.R., Petrash G.P., Visualizing, measuring and managing knowledge, "Research Technology Management" 1997, 40, s. 24-31.
 4. Chen H.M., Lin K.J, The measurement of human capital and its effects on the analysis of financial statement, "International Jouranal of Management" 2003, 20(4), s. 470-478.
 5. Crawford R., In the era of human capital, Harper, New York 1991, s. 10.
 6. Davenport T.H., Harris J., Shapiro, J., Wiedza o pracownikach jako broń konkurencyjna. "Harvard Business Review Polska" 2011, nr 6.
 7. Davenport T.H., Human capital, "Management Review" 1999a, 88, s. 37-42.
 8. Davenport T.H., Human Capital: What It Is and Why People Invest It. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1999b.
 9. Davenport T.H., Successful knowledge management project, "Sloan Management Review" 1999, Winter, s. 43-57.
 10. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 11. Galunic D.C., Anderson E., From security to mobility: Generalized investments in human capital and agent commitment, "Organization Science" 2000, 11(1), s. 1-20.
 12. Gebauer M., Information systems of human capital in service sector organization, "New Library World" 2003, 104(1184/1185), s. 33-41.
 13. Gratton L., Ghoshal S., Managing personal human capital: New ethos for the 'volunteeré' employee, "European Management Journal" 2003, 21(1), s. 1-10.
 14. Grebel T., Pyka A., Hanusch H., An evolutionary approach to the theory of enterpreneurship, "Industry and Innovation" 2003, 10(4), s. 493-514.
 15. Hitt M.A., Bieman L., Schimizu K., Kochhar P., Direct and moderating effect of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective, "Academy of Management Journal" 2001, 44(1), s. 13-28.
 16. Horibe F.D.E., Managing konowledge workers: New skills and attitudes to unlock the intellectual capital in your organization, John Wiley & Sons, New York 1999.
 17. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 18. Knight D.J., Performance measures for increasing intellectual capital, "Strategy and Leadership" 1999, 27(12), s. 22-27
 19. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1959.
 20. Lepak D., Snell S., The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development, "Academy of Management Review" 1999, 24(1), s. 31-48
 21. Lynn B.E., Intellectual capital: unearthing hidden value by managing intellectual assets, "Ivey Business Journal" 2000, 64(3), s. 48-52
 22. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa 2009.
 23. Parnes H.S., People power, Sage, Beverly Hills (CA) 1984.
 24. Rastogi P.N., Sustaining enterprise competitiveness - Is human capital the answer?, "Human Systems Management" 2000, 19(3), s. 193-203.
 25. Saint-Onge H., Tacit Knowledge: the key to the strategic alignment of intellectual capital, "Strategy and Leadership" 1996, 24(2), s. 10-15.
 26. Thomas K.J., Konowlegde management, intellectual capital and adult learning, "Adult Learning" 1998-1999, 10(2), s. 2-3.
 27. Weatherly L.A., Human capital - The elusive asset, "HR Magazine" 2003, 48(3), s. 1-8.
 28. Van Buren M.E., A yard stick for knowledge management, "Training and Development" 1999, 53, s. 71-77
 29. Zalewska-Turzyńska M., Komunikowanie w organizacji - studium prakseologiczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 30. Zieleniewski J., Efektywność badań naukowych, Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy PAN, PWN, Warszawa 1966.
 31. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
 32. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu