BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Bożena (Uniwersytet Łódzki), Krawczyk Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Aktywność Aniołów Biznesu na nieformalnym rynku venture capital
Activity of Business Angels on Informal Venture Capital Market
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 65-75
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Anioł biznesu, Venture capital, Rozwój przedsiębiorstwa
Business angel, Venture capital, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach niemalże we wszystkich krajach europejskich zaobserwować można szybki i bardzo dynamiczny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Zdarza się jednak, że wiele przedsiębiorstw w ogóle nie powstaje mimo posiadania przez przedsiębiorcę pomysłu na prowadzenie dochodowej działalności opartej na innowacyjnym produkcie. Bywa i tak, że firmy z tego sektora szybko bankrutują, gdyż mają ograniczone możliwości przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich niedokapitalizowanie. Trudności z pozyskaniem kredytów oraz niewystarczająca wiedza o alternatywnych formach pozyskiwania środków finansowych dodatkowo pogłębiają ten problem. (...) Coraz częściej w istniejącą na rynku lukę związaną z brakiem kapitału wkraczają nieformalni inwestorzy indywidualni, zwani aniołami biznesu. Na szczególną i niezwykle pozytywną rolę tych indywidualnych inwestorów w finansowaniu powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw zwracano uwagę już kilkadziesiąt lat temu w raportach na temat brytyjskiego rynku kapitałowego. Celem artykułu jest przybliżenie nieformalnego rynku venture capital, reprezentowanego przez business angels (aniołów biznesu) w Europie. (fragment tekstu)

Europe's small and medium-sized companies are searching more and more for alternative forms of financing. It is venture capital funds and business angels that try to fill the capital gap. Business angels are private individuals, who usually invest on their own or as a part of the syndicate mainly in innovative companies. They have generally good experience in the sectors in which they operate. Apart from money, they contribute to entrepreneurs' knowledge, skills, know-how and companies' success. Business angels may be also helpful in taking the business to the point at which it will be more attractive to a bank or formal venture capital. Business angels operate all over the world; however, their activity is much more visible in the USA and in Europe. What is very important is that their significance and popularity have constantly increased on both continents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking Business Angels, raport The Enterprise DG of European Union, Bruksela 2002, s. 8. http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/best-reports/best01.htm
 2. J. Węcławski, Aniołowie Biznesu jako inwestorzy w innowacyjnych przedsiębiorstwach, "Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw. Konferencja naukowa w Kazimierzu Dolnym", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 138.
 3. www.polban.pl
 4. Z. Domaszewicz, V. Makarenko, Anioły ci pomogą, "Gazeta Wyborcza - weekend" 2005, nr 234, s. 32.
 5. M.G., Anioły Biznesu i ich rola we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 7 (163), s. 64.
 6. P. Tamowicz, Kiedy zawodzi bank. Anioł nie zawiedzie, "Puls Biznesu - Droga po kapitał" 2004, nr 62 (1558), s. 5.
 7. Business Angels w Europie. Nieformalne inwestycje Private Equity, s. 4. www.private-equity.pl/business_angels_w_europie
 8. Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, praca zbiorowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002. www.parp.gov.pl
 9. BAN and BA in Europe - Directory 2003, Statistics Compendium of EBAN, Bruksela 2003, s. 8. www.eban.org
 10. M. Mirowska, Venture Capital ze szczególnym uwzględnieniem business angels, "Folia Oeconomica" 2002, nr 160, Wydawnictwo UŁ, s. 84.
 11. J. Węcławski, Nieformalni inwestorzy kapitału własnego w innowacyjnych przedsiębiorstwach, Praca naukowa "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyznań współczesności", tom II, Wydawnictwo Academiae Oeconomicae Sigillum, Katowice 2002, s. 301.
 12. A. Gieros, Anioły albo inwestorzy, "Manager Magazine" 2005, nr 5, s. 118-120.
 13. B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Nieformalni Inwestorzy ("Anioły Biznesu") w Europie i USA - analiza porównawcza, "Gospodarka w teorii i praktyce" 2005, nr 2 (17), Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, s. 82-83.
 14. E. Kuipers, Results of the Survey Conducted among NeBIB Investors in the Framework of Eric Kuipers, Survey on Bottlenecks, 2002. www.eban.org
 15. European Business Angels Network Statistics Compendium, European Business Angels Network EBAN, Bruksela, listopad 2005, s. 4.
 16. P. Tamowicz, Rynek kapitału ryzyka w Polsce. Średniookresowe uwarunkowania rozwoju rynku kapitału ryzyka, Niebieskie Księgi 2003, nr 4, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2003, s. 21.
 17. M. Ambor, P. Tamowicz, Doświadczenie droższe niż kasa, "Puls biznesu - Droga po kapitał" 2004, nr 62 (1558), s. 5.
 18. C. Munck, C. Saublens, Introduction to Business Angels and Business Angels Activities in Europe, EBAN, Bruksela 2005, s. 62-63. www.eban.org
 19. A. Filosek, Kapitał dla firmy: Nieformalni inwestorzy, czyli Business Angels, "Finansista" 2004, nr 12.
 20. www.prywatni.pl
 21. R. Harrison, C. Mason (red.), Informal Venture Capital. Evaluating the Impact of Business Introduction Services, Prentice Hall Woodhead-Faulkner, Wielka Brytania 1996, s. 8.
 22. A. Clarke, Views on the Recent Developments in the Business Angel Marketplace. Business Angels Networks in Europe, EBAN, czerwiec 2004, s. 4. www.eban.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu