BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawecki Marek (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Etyka rzeczoznawcy majątkowego
Real Property Appraiser's Ethics
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 77-82
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Zawód rzeczoznawcy, Etyka zawodowa, Kwalifikacje zawodowe, Regulacje prawne
Chartered surveyors, Professional ethics, Professional skills, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przejawem dążeń do tworzenia zasad oraz przestrzegania etyki zawodowej są spisane normy postępowania danej grupy zawodowej przyjmujące niekiedy postać kodeksów. Mają one do spełnienia wiele zadań. Główne, to: określenie różnic między dobrem a złem w rozumieniu konkretnego zawodu, nakłanianie do przestrzegania pozytywnych zaleceń, takich jak: dbałość o dobro publiczne, korzyści społeczne, poczucie bezpieczeństwa, udzielanie pomocy szukającym zasad postępowania etycznego (pod tym względem kodeksy mogą także mieć znaczenie prawne, jako dowód relacji między wykonywaną pracą, moralnością a regulacjami prawnymi), odstraszanie i dyscyplinowanie. Nadto kodeksy mogą stanowić podstawę prawną do wyciągania konsekwencji w stosunku do osób postępujących nieetycznie. W ten sposób ci którzy nie zostali zainspirowani do etycznego postępowania, mogą zostać odstraszeni od niewłaściwego postępowania groźbą kar zawodowych. Kodeksy winny również wskazywać na konieczność zachowania umiaru między dążeniem do uzyskania korzyści materialnych a zasadami etycznego działania. Na tym tle interesująco przedstawia się problematyka wycen nieruchomości w sferze gospodarczej dokonywanych przez rzeczoznawców majątkowych. (fragment tekstu)

THESIS: Failure to abide by the rules of ethics in the profession of real property appraiser results in interference with the rules of performing this profession which, in turn, may call upon professional, civil and legal liability.
Property appraiser performs the profession of public trust and is, therefore, obliged to perform his or her duties of property assessment in compliance with the rules resulting from legal regulations and professional standards, with proper scrupulousness being characteristic of professional duties, as well as in accordance with the rules of professional ethics and following the rule of impartiality in property assessment, i.e. withstanding the influence of interested parties. Failure to fulfill the above mentioned requirements subjects him or her to professional liability by virtue of which disciplinary penalty may be inflicted. A significant aspect of ethics in the profession of real property appraiser are infringements, which are followed by civil and legal liability. Thus, it is necessary that there be some codes of conduct, namely the rules of ethics which, if violated, will definitely bring about a real threat of liability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Cymerman, A. Hopfer, Wycena nieruchomości. Zasady i procedury, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005, s. 146.
  2. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 83.
  3. H. Kisilowska, Nieruchomości. Wzory pism i umów, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 587.
  4. E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 198.
  5. M. Gderz, Gospodarowanie nieruchomościami po nowelizacji, APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej, Warszawa 2004, s. 117.
  6. E. Gniewek, Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1207.
  7. S. Kalus, Pozycja prawna i odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego , Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa "PROMIKS" Sp. z o.o., Katowice 1992 , s. 29-30.
  8. G. Bieniek, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 480.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu