BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryn Zdzisław Jan (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Tytuł
Antoni Kępiński - wzór lekarza, uczonego i nauczyciela
Antoni Kępiński - A Model of Physician, Scientist and Teacher
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 105-116
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Biografie, Medycyna, Wartości i normy etyczne
Biography, Medicine, Value and ethical norms
Uwagi
summ.
Kępiński Antoni
Abstrakt
Od przedwczesnej śmierci Antoniego Kępińskiego (1918-1972) mija 35 lat. Obecne pokolenie lekarzy psychiatrów i psychologów zna Kępińskiego jedynie z jego publikacji, zwłaszcza książkowych, do dzisiaj wznawianych. Z grona jego najbliższych współpracowników, a nawet uczniów, wielu już odeszło. Postać Kępińskiego zwolna przechodzi do panteonu najwybitniejszych luminarzy polskiej psychiatrii i jest utożsamiana z krakowską psychiatrią humanistyczną. (fragment tekstu)

Despite many years since his death, Antoni Kępiński's (1918-1972) heritage remains valid. The circulation of his books such as "Rytm życia" ("The Rhythm of Life"), "Schizofrenia" ("Schizophrenia") "Psychopatologia nerwic" ("The Psychopathology of Neurosis"), "Melancholia" ("Melancholy"), among others, is increasing. His so-called 'Oświęcim essays' on 'heaven' and 'hell' of Natzi concentration camps and their psychological consequences represent the lasting value. Kępiński's futurologist insight into psychological condition of human kind as a result of the trauma of the experiences of the 20th century has proved to be right . What has become science historians' focus of attention was Antoni Kępiński's charisma. He pursued a model of an ideal doctor based on a Christian principle of love for fellow-men, a model of a scholar respecting moral values and that of a teacher who should not lecture but teach by example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jakubik, J. Masłowski, Antoni Kępiński - człowiek i dzieło, PZWL, Warszawa 1981, s. 25.
 2. Z. Ryn, Antoni Kępiński internowany na Węgrzech (1939-1940), "Przegląd Lekarski" 1979, nr 1, s. 85-95.
 3. Z. Ryn, Antoni Kępiński w Miranda de Ebro, "Przegląd Lekarski" 1978, nr 35, nr 1, s. 95-115.
 4. Z. Ryn, Antoni Kępiński - Życiorys listem pisany (Węgry, Hiszpania, Wielka Brytania 23 IX 1939-15 V 1947), "Psychoterapia" 1997, nr 3, (102), s. 5-18.
 5. J. Tischner, Filozofia wypróbowanej nadziei, "Znak" 1974, nr 237, s. 331-345.
 6. A. Szymusik, Antoni Kępiński jako autorytet, "Przegląd Lekarski" 1983, nr 3, s. 320.
 7. A. Kępiński, Wiara, nadzieja i miłość idą zawsze razem, Wybór i układ: Anna Kulesa i Zdzisław Ryn, "Przegląd Lekarski" 1988, nr 3, s. 352-355.
 8. A. Jakubik, Antoni Kępiński - homo religiosus, "Więź" 1973, nr 4, s. 51-63.
 9. A. Kępiński, Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 290-291.
 10. A. Kępiński, Poznanie chorego, PZWL, Warszawa 1978, s. 59.
 11. Z. Ryn, Antoni Kępiński we wspomnieniach, "Przegląd Lekarski" 1983, nr 12, s. 883.
 12. Z. Ryn: "Amo, ergo sum" - Antoni Kępiński o miłości, "Przegląd Lekarski" 1988, nr 3, s. 333-335.
 13. Z. Ryn, "Amo, ergo sum". La concepción del amor en Antoni Kępiński, [w:] Antoni Kępiński. Cirujano de Almas. En el 70 aniversario de su natalicio, Cuadernos de Difusión, Reflexiones Psiquiátricas, No. 1, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México 1988, s. 56-63.
 14. Z. Ryn, Psicologia del amor (En la obra de Antoni Kępiński), Revista Aniversario, Universidad de La Serena [Chile], 1994, nr 4, s. 79-85.
 15. Z. Ryn, "Wiadomości Psychiatryczne" 1999, nr 2 (5), s. 217-220.
 16. A. Kokoszka, Profesor, "Gazeta Wyborcza" 1992, nr 256 ("Gazeta na Weekend" nr 44), 30 października.
 17. A. Kokoszka, Znaczenie twórczości Antoniego Kępińskiego dla filozofii spotkania, "Kwartalnik Filozoficzny" 1992, t. 20, z. 4, s. 29-51.
 18. E. Owsiany, Nie pora umierać. Od śmierci profesora Kępińskiego upłynęły 22 lata. A wydaje się, jakby to było wczoraj..., "Gazeta Krakowska" 1994, nr 150, z dn. 2-3 lipca, s. 6.
 19. M. Pytel, Odbiór prac Antoniego Kępińskiego przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w 25 lat po jego śmierci, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Z. Ryna, Collegium Medicum UJ, Kraków 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu