BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biela Adam (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Czy Polskę stać na emigrację absolwentów polskich szkół? Kontekst społeczno-moralny i ekonomiczny bezrobocia
Can Poland Afford the Emigration of Polish Graduates? Socio-moral and Economic Context of Unemployment in Poland
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 117-130
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Emigracja zarobkowa, Bezrobocie ludzi młodych, Absolwenci szkół wyższych, Pełne zatrudnienie
Economic emigration, Youth unemployment, Higher education graduates, Full employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej postawiło przed naszym społeczeństwem nowe możliwości gospodarcze, lecz z drugiej strony unaoczniło nieznane do tej pory niebezpieczeństwa i zagrożenia mające swój kontekst społeczno - moralny i gospodarczy. Są też problemy nasze, polskie, którymi Polska obciąża Unię Europejską. Takim polskim problemem jest skala bezrobocia. Tylko niektóre kraje Unii Europejskiej wykazały dość daleko idącą odwagę i zdecydowały się na otwarcie granic dla chętnych do pracy z nowych krajów członkowskich. Jak na razie, są to: Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia. W kontekście społeczno - moralnych i ekonomicznych problemów bezrobocia, zwłaszcza młodego pokolenia Polaków należy postawić ogólne pytanie typu: Czy Polskę w ogóle stać na emigrację za pracą absolwentów polskich szkół? Tak postawione pytanie zakłada konieczność przeprowadzenia poważnej analizy, zarówno ekonomicznej, jak i psychospołecznej, której rezultatem będzie uzyskanie odpowiedzi odnoszącej się do różnych czynników bezrobocia polskiej młodzieży. (fragment tekstu)

The paper aims to present the problem of coping with youth unemployment aged 18-25 in Poland. Both the moral aspects of this problem and the psychological and economic issues are discussed. After the SWOT analysis on emigration of the graduates of Poland's schools to the UE countries was presented, a macroeconomic strategy was developed to guarantee the employment of the graduates of secondary schools and universities who are not continuing their schooling and seeking for employment. This strategy assumes a two years full employment of the graduates within a framework of a project called as learning to work. The project guarantees a refund of the social security costs from the state budget for any subject willing to employ graduates for a two years period. This strategy also supports young entrepreneurs which will contribute to the increase of self-employment in the small business sector. The author shows the theoretical background of the strategy for youth employment and gives its economic argumentation based on the analysis of the financial consequences of youth unemployment for the state budget of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Härtel, Transition as a Challange for School and Business Experiences and Perspectives, [w:] P. Härtel, Cz. Noworol, A. Bańka, R. Kremser (red.), Transition to the World of Work, Jagiellonian University, Kraków 2005, s. 57-66.
  2. N. Kailer, The Role of Technical Universites in the Support of Students Founding Enterpraises, [w:] P. Härtel, Cz. Noworol, A. Bańka, R. Kremser (red.), Transition to the World of Work, Jagiellonian University, Kraków 2005, s. 76-83.
  3. S. Svendsen, Danish Approaches to Young Peoples Transition from School to Working Life, [w:] P. Härtel, Cz. Noworol, A. Bańka, R. Kremser (red.), Transition to the World of Work, Jagiellonian University, Kraków 2005, s. 112-115.
  4. M. Wharton, A Change of Emphasis in Education and Training in Europe, with particular reference to England and Preparation for Working Life, [w:] P. Härtel, Cz. Noworol, A. Bańka, R. Kremser (red.), Transition to the World of Work, Jagiellonian University, Kraków 2005, s. 116-126.
  5. A. Bańka, Theory into Practise of School to Work Transition: Promises and Challenges for Transitional Vocational Counseling, [w:] P. Härtel, Cz. Noworol, A. Bańka, R. Kremser (Red.), Transition to the World of Work, Jagiellonian University, Kraków 2005, s. 9-44.
  6. A. Biela, Enterprenenship and Changes. Macroeconomic and Local Perspectives, [w:] P. Härtel, Cz. Noworol, A. Bańka, R. Kremser (red.), Transition to the World of Work, Jagiellonian University, Kraków 2005, s. 67-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu