BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stepulak Zdzisław Marian (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Duchowo-moralne postawy młodzieży akademickiej w kontekście śmierci Jana Pawła II. Badania empiryczne studentów filozofii i fizjoterapii
Spiritual and Moral Attitudes of Youth in the Context of the Death of John Paul II. The Empirical Study Conducted on Philosophy and Physiotherapy Students
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 131-145
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Studenci, Badanie opinii, Kościół w społeczeństwie
Students, Opinion research, Church in society
Uwagi
summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Śmierć i umieranie Jana Pawła II stanowiło znaczące wydarzenia dla Kościoła i współczesnego świata początku XXI w. Odszedł bowiem do Pana ktoś wyjątkowy, niepowtarzalny. Zostawił całą generację ludzi naznaczonych treścią swojego pontyfikatu. Stąd też przyjęło się w opinii społecznej mówić o tych ludziach, jako o pokoleniu Jana Pawła II. Dzięki środkom społecznego przekazu ostatnie chwile życia Ojca Świętego nie były tajemnicą. Umierał bowiem na oczach świata, otoczony obecnością ludzi religijnych, poszukujących i niereligijnych, czuwali z nim i podziwiali go wyznawcy innych wielkich religii świata, a nawet rzesze agnostyków i ateistów. Wszystkim z pewnością towarzyszyło przekonanie, iż są świadkami nadzwyczajnej chwili, epokowego wydarzenia dla ludzkości i świata. Chcąc odtworzyć tę egzystencjalną sytuację w wymiarze nie tylko teoretycznym, ale i empirycznym zostały podjęte badania studentów filozofii teoretycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz studentów fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie. Zastosowana metoda pozwala na wyrażenie nie tylko ekspresji młodzieży, ale także ich głębokich religijnych i moralnych doświadczeń. (fragment tekstu)

The death of John Paul the Second had a profound effect on the Church and the whole contemporary world. We lost a very special and truly remarkable person. John Paul the Second left a generation of people for whom his teaching is a significant guideline - the generation of John Paul II. Thanks to the media, the Pope's last moments of life were witnessed by millions of people from all over the world. His death was contemplated not only by people of different religions but also by agnostics and atheists. To recreate that existential situation not only in the theoretical dimension, the empirical study was conducted at the Department of Physiotherapy (WSSP) and the Faculty of Philosophy by students of John Paul II Catholic University of Lublin. The applied method allows the illustration of young people's deep religious as well as moral experience. 24 students of the theoretical philosophy and 66 students of the physiotherapy were involved in the discussed research. It is worth mentioning that the study was conducted three months after the Pope's death so it was the second stage of the mourning. The survey that was used as the method included the following questions:
1) Who was Pope John Paul II for you?
2) Name the documents and other works by John Paul II that you are familiar with.
3) Describe your feelings connected with the last moments of life and death of John Paul II.
4) What impact did the discussed events have on your life?
5) What was your reaction to the election of the new Pope Benedict XVI? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Chrostowski, Godność człowieka umierającego - potrzeby duchowe, [w:] W. Bołoz, M. Ryś (red.), Między życiem a śmiercią, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002, s. 151.
 2. R. May, Miłość i wola, Rebis, Poznań 1993.
 3. R. Jaworski, Ku pełni życia, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999, s. 36-37.
 4. M. Stepulak, Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, Instytut Teologiczny, Siedlce 2001, s. 64.
 5. L. Wrightsman, Philosophy of Human Nature, [w:] J.P. Robinson, P.R. Shaven (red.), Measures of Social Psychological Attitudes, Survey Research Center Institute for Social Research, New York 1970.
 6. J. Mirovsky, C.E. Ross, Paranoja and the Structure of Powerlessness, "American Sociological Review" 1983, vol. 48, s. 228-239.
 7. M. Sękowska, Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona, [w:] P. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka, Wyd. UJ, Kraków 2000, s. 125.
 8. E.H. Erikson, Identity: Youth and Crisis, W.W. Norton, New York 1968, s. 129.
 9. M. Z. Stepulak. Temporal Perspective in the Experience of Moral Dilemmas in Psychologists, [w:] Z. Uchnast (red.), Psychology of Time. Theoretical and Empirical Approaches, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 219-225.
 10. E.H. Erikson, Chilphood and Society, W.W. Norton, New York 1963.
 11. R. White, Lives in Progress, Holt, Rinehart Winston, New York 1975, s. 12-23.
 12. H. Muszyński, Rozwój moralny, WSiP ,Warszawa 1983, s. 56.
 13. L. Kohlberg, Moral Stages and Moralisation, [w:] T. Linkons (red.), Moral Development and Behaviour, Holt, Rinehart Winston, New York 1976.
 14. R. Pomianowski, Konflikty życiowe a próby i załamania religijne młodzieży, "Homo Dei" 1975, nr 2, s. 106.
 15. M. Stepulak, Wybrane zagadnienia z psychologii religii, Instytut Teologiczny, Siedlce 1996, s. 36-37.
 16. H. Domagała, H. Gryzmała-Moszczyńska, Postawy wobec religii a niektóre sposoby i warunki społecznego funkcjonowania młodzieży, "Studia Religiologica" 1979, nr 4, s. 36-61.
 17. A. Zych, Światopogląd współczesnej młodzieży akademickiej, PWN, Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu