BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Joanna M. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncepcja uznania i jej pedagogiczne znaczenie
The Concept of Recognition and its Pedagogical Significance
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 2, s. 159-168
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Pedagogika, Kształcenie nauczycieli, Sprawiedliwość społeczna, Tożsamość
Pedagogy, Education of teachers, Social justice, Identity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym tekście dokonam analizy idei uznania, zwracając uwagę na jej miejsce w edukacji nauczycielskiej i na rolę, jaką może pełnić uznanie w toku codziennej praktyki pedagogicznej. Wysuwam tezę, że idea uznania jest użyteczna dla wszystkich nauczycieli akademickich, zajmujących się kształceniem adeptów nauk pedagogicznych i pomaga im w zrozumieniu, co się dzieje ze studentami studiów pedagogicznych, kiedy "walczą" oni o zdobycie statusu zawodowego. Poczynione przeze mnie uwagi odnośnie idei uznania i jej miejsca w edukacji mają przede wszystkim odsłonić niektóre właściwości zawodu nauczycielskiego i wskazać na warunki, które mogą rzutować na profesjonalizm nauczycielski we współczesności. (fragment tekstu)

This article aims to explore one of many aspects of searching for improved teaching. It draws attention to the idea of recognition that was discussed in Axel Honneth's book entitled Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte and discusses the central question determining the work of a teacher: what is the role of the idea of recognition in teaching and how significant it is. While seeking an answer to such a question, a variety of references to theoretical approaches and traditions dealing with diverse fields of teacher work is presented, and, consequently, an attempt to translate them into the nature of recognition in teachers' work is undertaken. In the considerations presented in the paper, I pose the thesis that the idea of recognition might be useful for every academic teacher who teaches and trains prospective teachers and that this idea might help understand what happens to pedagogy students when they struggle for recognition of their professional status. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Honneth, Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts, tłum. J. Anderson, Polity Press, Oxford 1995. (Tytuł orginału: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992).
 2. J.M. Michalak, Być profesjonalistą. Uwagi zainspirowane rozprawą Christophera Daya "Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie", w druku.
 3. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2005, s. 1094.
 4. F. Bylok, Wzór sukcesu w społeczeństwie polskim w okresie transformacji społeczno-ustrojowej, "Annales" 2005, nr 1, s. 89.
 5. C. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, tłum. S. Amsterdamski, [w:] K. Michalski (red.), Tożsamość w czasie zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, "Znak", Kraków 1995, s. 14.
 6. H.L.T. Heikkinen, Becoming a Teacher - Struggling for Recognition, Referat wygłoszony w trakcie corocznej konferencji: European Conference on Education Research (ECER), Hamburg, 18 września 2003.
 7. A. Honneth, Recognition and Justice. Outline of a Plural Theory of Justice, "Acta Sociologica" 2004, nr 4.
 8. N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, tłum. M. Bobako, T. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 163.
 9. A. Honneth, Społeczna dynamika pogardy. O statusie krytycznej teorii społeczeństwa, "Edukacja Filozoficzna" 1995, nr 19, s. 31.
 10. C. Taylor, The Politics of Recognition, [w:] A. Gutmann (red.), Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton University Press, Princeton 1992, s. 26.
 11. A. Maslow, Deficiency Motivation and Growth Motivation, [w:] M.R. Jones (red.), Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press, Lincoln, NE 1955.
 12. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa 1963.
 13. A. Honneth, Walka o uznanie: socjologiczny potencjał myśli wczesnego Hegla, [w:] H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. Siemek (red.), Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią, PWN, Warszawa 1992.
 14. M.J. Siemek, Hegel i filozofia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 15. R. Huttunen, H. Heikkinen, Teaching and the Dialectic of Recognition, "Pedagogy, Culture and Society" 2004, nr 2, s. 307-322.
 16. R. Dore, The Diploma Disease Revisited, "IDS Bulletin" 1980, Vol. 11, nr 2.
 17. Z. Melosik, Uniwersytet i przemiany kultury współczesnej, [w:] M. Cylkowska-Nowak (red.), Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości, "Wolumin", Poznań 2000, s. 203.
 18. C. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, tłum. J. Michalak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu