BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Damian (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Tytuł
Prawo karne w ujęciu L. Petrażyckiego (polemika z F. Lisztem)
The Criminal Law in Formulation L. Petrażycki (Polemics from F. Liszt)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2014, nr 27, s. 46-54, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Teoria prawa, Prawo karne
Law theory, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Liszt Franz, Petrażycki Leon
Abstrakt
Bogate i barwne życie Leona Petrażyckiego było przedmiotem zainteresowania wielu prawników i socjologów. Poglądy uczonego dotykają relacji prawa i moralności oraz podkreślają fenomen prawa. W polemice z F. Lisztem, prof. Leon Petrażycki wyraził swoje poglądy również w obszarze prawa karnego. Artykuł stanowi przypomnienie dwóch wybitnych uczonych i ich poglądów na kluczowe pojęcia prawa karnego. (abstrakt oryginalny)

The rich and colourful life of Leon Petrażycki was of interest to many lawyers and sociologists. The views of a scholar affect the relationship between law and morality as well as emphasize the phenomenon of law. In the polemic against F. Liszt, professor Leon Petrażycki expressed his views also in the area of the criminal law. The article is a reminder of two eminent scholars and their views on the key concepts of the criminal law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciepły F., Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę, Lublin 2010.
 2. Korybski A., Metoda analizy politycznoprawnej w pracach Leona Petrażyckiego, (w:) I. Nowikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego (księga ofiarowana prof. E.Skrętowiczowi), Lublin 2007.
 3. Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001.
 4. Lande J., Studia z filozofii prawa, Warszawa 1959.
 5. Leszczyna H., Petrażycki, Warszawa 1974.
 6. Liszt F., Nemaćko krivićno pravo, w tłumaczeniu M.R. Vesnić, Belgrad 1902.
 7. Motyka K., Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa, Lublin 1993.
 8. Petrażycki L., O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, (przekład A.Kojder), Warszawa 2002.
 9. Petrażycki L., Teoria prawa i państwa tom I, Warszawa 1959-60.
 10. Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968.
 11. Peyrefitte A., Wymiar sprawiedliwości. Między ideałem a rzeczywistością, Warszawa 1987.
 12. Skrętowicz E., Iudex inhabilis i iudex suspectus w polskim procesie karnym, Lublin 1994.
 13. Skupiński J., Juliusz Makarewicz o teoriach kary i o jej wymiarze, (w:) I. Nowikowski, P.Strzelec (red.), Karnopolitycze koncepcje profesora Juliusza Makarewicza wczoraj i dziś (w 50 rocznicę śmierci), Lublin 2006.
 14. Znamierowski Cz., Psychologistyczna teoria prawa. Analiza krytyczna, Przegląd Filozoficzny 1922. R. XXV, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu