BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewskyj Ihor (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina)
Tytuł
Charakter prawny stosunków pomiędzy założycielami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2014, nr 27, s. 79-87, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Spółki z o.o., Prawo spółek
Limited liability company, Company law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z analizy aktów ustawodawstwa postrzegany jest brak i wady regulacji prawnej działań założycieli w trakcie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca, określiwszy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nadał założycielom możliwość według własnego mniemania działać podczas utworzenia osoby prawnej. Dlatego w przypadku braku regulacji normatywno-prawnej tych stosunków mogą powstawać sytuacje konfliktowe. Przy rozwiązaniu takich sporów prawnych ważne jest zachowanie bilansu interesów podmiotów stosunku prawnego i ochrona ich praw. Tak więc, rozumienie charakteru prawnego stosunków założycielskich da możliwość, w przypadku powstania konfliktu prawego, wybrać prawidłowy mechanizm ochrony praw i interesów założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (abstrakt oryginalny)

The analysis of the legislation shows that the legal regulation of the actions of founders has its imperfections when related to the limited liability company establishment. Having defined the features of a limited liability company (its charter, the number of members, the volume of responsibility of a company member), the legislator enabled the founders to operate at their own discretion while creation of it. Therefore, when there is no normative legal regulation of these relations conflict situations may occur. While resolving such legal disputes it is essential to preserve the balance of the interests of subjects of legal relations and protect their rights. Consequently, it is vital to understand the algorithm of actions of limited liability company founders when establishing such a company and the legal nature of these relations. Thus, the determination of the legal nature of the relations taking place in the process of a limited liability company establishment will give an opportunity to choose a proper mechanism to protect the rights and interests of limited liability company founders if a legal conflict arises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kononow W. Aktualne problemy prawa cywilnego: Zbiór artykułów. Wyd.9 / Pod red. О.J. Szyłochwosta. - М.: Norma, 2005. - s. 86.
  2. Hroś Ł. Uczestnictwo stowarzyszeń publiczno-prawnych w stosunkach własności : problemy cywilnoprawne // Gospodarka i prawo. 2001. - №5. - s. 33.
  3. Kibenko E.R. Prawo korporacyjne. Podręcznik: - Ch: firma «Espada», 1999. - s. 71.
  4. Krawczuk W.М. Wygaśnięcie korporacyjnych stosunków prawnych w spółkach gospodarczych: Monografia. - Lwów: Kraj, 2009. - s. 40.
  5. Komentarz Naukowo-Praktyczny Kodeksu Cywilnego Ukrainy. - Wyd. 2, zmienione i uzup. / Pod red. W.M. Kossaka. - К.: Istyna, 2008. - s. 69.
  6. Spasibo-Fatiejewa I.W. Spółki Akcyjne: stosunki korporacyjne: - Charków, Prawo, 1998. - s. 122.
  7. Czegowadze Ł. A. Struktura i stan cywilnego stosunku prawnego. - М.: «Statut», 2004. - s.445.
  8. Juszkewycz О.H. Postępowanie w sprawach o państwowej rejestracji osób fizycznych - przedsiębiorców // Autoreferat dysertacji na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - Charków. - 2007. - s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu