BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalita Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Kontratypy prawa do życia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Legal Countertypes of the Right to life in European Convention of Human Rights
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2014, nr 27, s. 88-98, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Ochrona praw człowieka, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Prawa człowieka
Convention for Protection of Human Rights, Human rights protection, European Court of Human Rights Judgements, Human rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiony został zakaz pozbawienia życia człowieka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontratypy prawa do życia uregulowane w art. 2 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka obejmujące takie sytuacje jak: obrona jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą, wykonanie zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem, czy też działania podjęte zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub powstania. Wskazane powyżej zagadnienia zostały wzbogacone o orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyroki organów strasburskich, które zostały uwzględnione w niniejszym rozdziale pozwoliły na wnikliwą analizę przedstawionego tematu. (abstrakt oryginalny)

In the article the ban on depriving a human being of life has been discussed, with particular attention paid to the institution of legal countertypes of the right to life comprising such situations as: defending any person from unlawful violence, effecting a lawful arrest, preventing the escape of a person lawfully detained or taking lawful action for the purpose of quelling a riot or insurrection. The above issues have been supplemented by jurisprudence of the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights. Judgments of Strasbourg authorities included in the chapter although controversial allowed for penetrating analysis of the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).
 2. Orzeczenie Irlandia przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 18.01.1978 r., sygn. 5310/71.
 3. Postanowienie EKomPCz w sprawie Stewart przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 10.07.1984 r., sygn. 10044/82.
 4. Orzeczenie Hurtado przeciwko Szwajcarii z dnia 28.01.1994 r., sygn. nr 17549/90.
 5. Orzeczenie McCann i Inni przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 27.09.1995 r., sygn. 18984/91.
 6. Orzeczenie Andronicou i Constantinou przeciwko Cyprowi z dnia 09.10.1997 r., sygn. 86/1996/705/897.
 7. Orzeczenie Ergi przeciwko Turcji z dnia 28.07.1998 r., sygn. 66/1997/850/1057.
 8. Orzeczenie Selmouni przeciwko Francji z dnia 28.07.1999 r., sygn. 25803/94.
 9. Orzeczenie Velikova przeciwko Bułgarii z dnia 18.05.2000 r., sygn. 41488/98.
 10. Orzeczenie Salman przeciwko Turcji z dnia 27.06.2000 r., sygn. 21986/93.
 11. Orzeczenie Streletz, Kessler i Krenz przeciwko Niemcom z dnia 22.03.2001 r., sygn. 34044/96, 35532/97 i 44801/98.
 12. Orzeczenie Keenan przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 03.04.2001, sygn. 27229/95.
 13. Orzeczenie Tanli przeciwko Turcji z dnia 10.04.2001 r., sygn. 26129/95, Orzeczenie Kelly i Inni przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 04.05.2001 r., sygn. 30054/96.
 14. Orzeczenie Makaratzis przeciwko Grecji z dnia 20.12.2004 r., sygn. 50385/99.
 15. Orzeczenie Isayeva, Yusupova i Bazayeva przeciwko Rosji z dnia 24.02.2005 r., sygn. 57947/00, 57948/00 i 57949/00, 24.02.2005 r.
 16. Orzeczenie Nachova i Inni przeciwko Bułgarii z dnia 06.07.2005 r., sygn. 43577/98, 43579/98.
 17. Orzeczenie Ognyanova i Choban przeciwko Bułgarii z dnia 23.02.2006 r., sygn. 46317/99.
 18. Orzeczenie Perk i Inni przeciwko Turcji z dnia 28.03.2006 r., sygn. 50739/99.
 19. Orzeczenie Taïs przeciwko Francji z dnia 01.06.2006 r., sygn. 39922/03.
 20. Orzeczenie Tarariyeva przeciwko Rosji z dnia 14.12.2006 r., sygn. 4353/03.
 21. Orzeczenie Ramsahai i Inni przeciwko Holandii z dnia 15.05.2007 r., sygn. 52391/99.
 22. Orzeczenie Akhmadov i Inni przeciwko Rosji z dnia 14.11.2008 r., sygn. 21586/02.
 23. Orzeczenie Dzieciak przeciwko Polsce z dnia 09.12.2008 r., sygn. 77766/01.
 24. Orzeczenie Kats i Inni przeciwko Ukrainie z dnia 18.12.2008 r., sygn. 29971/04, §111-112.
 25. Orzeczenie Giuliani i Gaggio przeciwko Włochom z dnia 25.08.2009 r., sygn. 23458/02.
 26. Orzeczenie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce z dnia 23.02.2010 r., sygn. 28975/04 i 33406/04.
 27. Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.
 28. Garlicki L., Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, T. 1, Warszawa 2010.
 29. Rzepliński A., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 27 września 1995 r. (Seria A 324, 17/1994/464/545). Sprawa McCann i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, cz. I, Prok. i Pr. nr 6/1996, s. 121-131.
 30. Słownik Języka Polskiego, [w:] http://sjp.pwn.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu