BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buras Piotr, Pomorska Karolina (Maastricht University , Netherlands)
Tytuł
Europeizacja - nowe podejście analityczne w studiach nad polityką zagraniczną
Europeanization - new analytical approaches in research into foreign policy
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 31-49, bibliogr. 50 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Europeizacja, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Historia integracji europejskiej, Polityka zagraniczna, Państwa członkowskie
Europeanisation, Common Foreign and Security Policy (CFSP), History of European integration, Foreign policy, Member states
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Badacze integracji europejskiej przez wiele lat zajmowali się głównie przyczynami tego procesu i uwarunkowaniami wpływającymi na kształt i postępy jego instytucjonalizacji. Teorie integracji koncentrowały się na wyjaśnianiu, jak doszło do ukształtowania się wspólnoty europejskiej, będącej unikalną formą współpracy niepodległych państw. Powód, dla którego taka perspektywa badawcza zyskała szczególne znaczenie, wydaje się oczywisty. Pytanie o motywy, dla których suwerenne podmioty stosunków międzynarodowych gotowe były do rezygnacji z części swoich praw i możliwości działania na rzecz wyposażonej w ponadnarodowe struktury władzy Unii, stanowiło przecież ważne i frapujące wyzwanie dla tradycyjnego rozumienia praw rządzących polityką międzynarodową. Badania naukowe stosowały więc perspektywę "oddolną" (bottom-up), w której państwa członkowskie były postrzegane jako podmioty będące autorami procesów zachodzących na szczeblu europejskim. To one były w tym ujęciu spiritus movens procesu integracji, bo podejmowane na szczeblu narodowym decyzje, formułowane tam strategie negocjacyjne czy pojawiające się od czasu do czasu blokady (np. francuska strategia "pustego krzesła" w latach 60. ubiegłego wieku) bezpośrednio wpływały na bieg wydarzeń "w Brukseli". Wspólnoty Europejskie (Unia Europejska) były w tym ujęciu produktem, a czasem zakładnikiem polityk państw członkowskich i sposobu, w jakim dochodziły one między sobą do porozumienia. (fragment tekstu)

Practitioners and academics have clearly established that participation in the EU system of foreign policy-making transforms national foreign policies. As a consequence, there has been a growing interest in research on the impact of Europe on national foreign policies and the reverse. This has been primarily done in the framework of a new theoretical approach called Europeanization. This article addresses the relevant conceptual issues and provides an outline of the academic debate regarding Europeanization and foreign policy. In spite of the complex state of the research and conceptualization of the term, it is argued that Europeanization not only offers a useful analytical framework, but also brings an added value and offers valuable insights into the analysis of CFSP and national foreign policies. The article first explains the concept of Europeanization and its logic in general. It then moves on to explain how it can be used in the study of foreign policy, focusing on the mechanisms at work and methodological challenges. Finally, it pinpoints the key differences in applying Europeanization to the first and second pillar policies that have to be taken into account by anyone endeavouring to use this recently emerged analytical framework in their research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Boerzel, T. Risse, When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change, "European Integration online Papers" (EloP) 2000, vol. 4, nr 15
 2. http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-015a.htm (02.07.2008).
 3. S.J. Bulmer, C.M. Radaelli, The Europeanisation of National Policy?, "Queen's Paper on Europeanisation" 2004, nr 1
 4. K. Featherstone, Introduction: In the Name of Europe, w: K. Featherstone, C.M. Radaelli red., The Politics of Europeanization, Oxford 2003, s. 20.
 5. C. Radaelli, Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change, "European Integration online Papers" (EloP) 2o0o, vol. 4, nr 8
 6. http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm (02.07.2008).
 7. R. Ladrech, Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, "Journal of Common Market Studies" 1994, vol. 32, nr 1
 8. J. Torreblanca, Ideas, preferences and institutions: Explaining the Europeanizations of Spanish Foreign Policy, "ARENA Working Papers" 2001, nr 26
 9. T. Boerzel, Pace-Setting, Foot Dragging, and Fence Setting: Member State Responses to Europeanization, "Journal of Common Market Studies" 2002, vol. 40, nr 2
 10. T. Boerzel, Shaping and Taking EU Policies: Member State Responses to Europeanization, http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/Europeanisation-Files/Filetoupload,38412,en.pdf (21.07.2008)
 11. J. Beyers, J. Trondal, How Nation-States Hit Europe - Ambiguity and Representation in the European Union, "European Integration online Papers" 2003, vol. 7, nr 5.
 12. A. Milward, European Rescue of the Nation State, Berkeley and Los Angeles 1992.
 13. S. Bulmer, Ch. Jeffery, W.E. Paterson, Deutschlands europäische Diplomatie. Die Entwicklung des regionalen Millieus, w: W. Weidenfeld (red.), Deutsche Europapolitik. Optionen wirksamer Interessenvertretung, Bonn 1998
 14. J.J. Anderson, Europeanization and the Transformation of the Democratic Polity 1945-2000, "Journal of Common Market Studies" 2000, vol. 40, nr 5
 15. A. Miskimmon, Germany and the Common Foreign and Security Policy of the European Union: Between Europeanisation and National Adaptation, Basingstoke 2007.
 16. A. Miskimmon, Germany and the Common Foreign and Security Policy of the European Union - Between Europeanisation and National Singularities, A thesis submitted to the Faculty of Social Sciences of the University of Birmingham for the degree of Doctor of Philosophy, Institute for German Studies, Faculty of Social Sciences University of Birmingham, 26 November 2004
 17. E. Bomberg, J. Peterson, Policy Transfer and Europeanization: Passing the Heineken Test? "Queen's Papers on Europeanisation" 2000, nr 2, http://www.qub.ac.uk/ies/onlinepapers/poe2.html (14.07.2008).
 18. H. Grabbe, Europeanisation Goes East: Power and Uncertainty in the EU Accession Process, w: K. Featherstone and C.M. Radaelli red., The Politics of Europeanisation, Oxford 2003
 19. K. Pomorska, The Impact of Enlargement: Europeanisation of Polish Foreign Policy? Tracking Adaptation and Change in the Ministry of Foreign Affairs, "The Hague Journal of Diplomacy" 2007, vol. 2, nr 1.
 20. Ch. Knill, D. Lemhkuhl, How Europe Matters: Different Mechanisms of Europeanization, "European Integration online Papers" 1999, vol. 3, nr 7.
 21. J.G. March, J.P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005.
 22. P.Hall,C. Taylor, Political Science and the Three New Institutionalisms, "MPIFG Discussion Paper" 1996, nr 6.
 23. N. Alecu de Flers, Theorising the Effects of the CFSP on National Foreign Policy and the Concept of Europeanisation, "CFSP Forum" 2005, vol. 3, nr 5
 24. M.E. Smith, Europe's Foreign and Security Policy: the Institutionalization of Cooperation, Cambridge 2003.
 25. J. Vaquer, Europeanisation and Foreign Policy, Observatori de Política Exterior Europea, "Working Paper" 2001, nr 21.
 26. M.E. Smith, Conforming to Europe: the Domestic Impact of EU Foreign Policy Cooperation, "Journal of European Public Policy" 2000, vol. 7, nr 4.
 27. M.E. Smith, Toward a Theory of EU Foreign Policymaking: Multi-level Governance, Domestic politics, and National Adaptation to Europe's Common Foreign and Security Policy, "Journal of European Public Policy" 2004, vol. 11, nr 4
 28. B. Tonra, The Europeanisation of National Foreign Policy: Dutch, Danish and Irish Foreign Policy in the European Union, Aldershot 2001
 29. N. Alecu de Flers, Theorising the Effects of the CFSP on National Foreign Policy and the Concept of Europeanisation, "CFSP Forum" 2005, vol. 3, nr 5
 30. B. Tonra, The Impact of Political Cooperation, w: K.E. Jorgensen, Reflective Approaches to European Governance, Basingstoke 1997.
 31. J.T. Checkel, Norms, Institutions and National Identity in Contemporary Europe, "International Studies Quarterly" 1999, vol. 43, nr 1
 32. K. Glarbo, Wide-awake Diplomacy: Reconstructing the Common Foreign and Security Policy of the European Union, "Journal of European Public Policy" 1999, vol. 6 nr 4
 33. S. Nuttall, European Foreign Policy, Oxford 2000
 34. S. Nuttall, European Political Cooperation, Oxford 1992
 35. A.E Juncos, K. Pomorska, Playing the Brussels Game: Strategic Socialisation in the CFSP Council Working Groups, "European Integration online Papers" (EloP) 2006, vol. 10, nr 11, http://eiop.or.at/eiop/texte/2006-011a.htm (15.07.2008).
 36. D. Allen, W. Wallace, European Political Cooperation: The Historical and Contemporary Background, w: D. Allen, Rummel, W. Wessels red., European Political Cooperation: Towards a Foreign Policy for Western Europe, London 1982.
 37. A. Miskimmon, W.E. Paterson, Foreign and Security Policy: On the Cusp Between Transformation and Accomodation, w: K. Dyson, K.H. Goetz red., Germany Europe and the Politics of Constraint, Oxford 2003
 38. C. Major, K. Pomorska, Europeanization: Framework or Fashion?, "CFSP Forum" 2005, vol. 3, nr 5
 39. J.I. Torreblanca, Ideas, Preferences and Institutions: Explaining the Europeanization of Spanish Foreign Policy, "ARENA Working Papers" 2001, nr 26, http://www.arena.uio.no/publications/wp01_26.htm (15.07.2008).
 40. J.I. Torreblanca, Ideas, Preferences and Institutions: Explaining the Europeanization of Spanish Foreign Policy, "ARENA Working Papers" 2001, nr 26.
 41. C. Major, Europeanisation and Foreign and Security Policy - Undermining or Rescuing the Nation State? "Politics" 2005, vol. 25, nr 3
 42. C. Radaelli, Pasquier, Conceptual Issues, w: P. Graziano, M. Vink red., Europeanization. New Research Agendas, Basigstoke 2007.
 43. A. Miskimmon, Germany and the Common Foreign and Security Policy of the European Union: Between Europeanisation and National Adaptation, Basingstoke 2007
 44. E. Gross, Germany and European Security and Defense Cooperation: the Europeanization of National Crisis Management Policies?, "Security Dialogue" 2007, vol. 38, nr 4
 45. K. Pomorska, Poland and the Common Foreign and Security Policy of the European Union: from adaptation to Europeanisation?, PhD thesis defended at Loughborough University, UK, April 2008.
 46. R. Wong, The Europeanization of French Foreign Policy. France and the EU in East Asia, Basingstoke 2006.
 47. R. Wong, Foreign Policy, w: M. Vink, P. Graziano red., Europeanization. New Research Agendas, Basingstoke 2007.
 48. C. Radaelli, Europeanisation: Solution or a Problem?, "European Integration online Papers" 2004, vol. 8, nr 16.
 49. J. Lewis, The Janus Face of Brussels: Socialisation and Everyday Decision Making in the European Union, "International Organization" Fall 2005, vol. 59, nr 4
 50. R. Heinish, S. Mesner, COREPER: Stealthy Power Brokers or Loyal Servants to their Governments?, Paper prepared for the EUSA Conference, Austin, Texas, April 2005, http://aei.pitt.edu/3046/ (02.07.2008)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu