BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusaczyk Patrycja
Tytuł
Inwestycje ekologiczne w odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie na przykładzie Polski : wybrane zagadnienia
Environmental Investments in Renewable Energy Sources in the Company on the Polish Example : Selected Issues
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2014, nr 27, s. 99-107, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Ekologia, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Inwestycje ekologiczne, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Przedsiębiorstwo ekologiczne, Świadomość ekologiczna przedsiębiorstw
Renewable energy sources, Ecology, Ecological aspects of the company's activities, Ecological investments, Financing of the environmental protection, Ecological enterprises, Environmental awareness of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł składa się z dwóch części: pierwsza część poświęcona jest inwestycją ekologicznym w przedsiębiorstwie na przykładzie Polski, natomiast druga - inwestycjom i barierom ekologicznym dla polskiej przedsiębiorczości. Współczesne przedsiębiorstwa stają wobec kluczowego problemu, jakim jest ochrona środowiska. Zmieniające się warunki ekonomiczne i oczekiwania społeczne powodują, iż przedsiębiorstwo obok aspektów finansowych, produkcyjnych i marketingowych jest zmuszone stawiać także cele w zakresie ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

This article consists of two parts: the first part is devoted to environmental investment in the company based on Polish and the other investment and environmental barriers for Polish business. Companies today are faced with a key problem, which is to protect the environment. Changing economic conditions and expectations of social causes that the company next financial aspects, production and marketing is forced to put the objectives in the field of environmental protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzyńska, D., Fila J., 2007, Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 2. Denenberg, H. S, 1964, Risk and Insurance, Englewood Cliffs.
 3. Doś E., 2011, Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych, Poltext, Warszawa.
 4. Dziawgo, L., 2010, Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa.
 5. Główny Urząd , Statystyczny2003, Ochrona środowiska, Warszawa.
 6. Kozłowski, St, 2007, Przyszłość ekorozwoju, KUL, Lublin.
 7. Ligus, M., 2010, Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, CeDeWu, Warszawa.
 8. Maśniak, D., 2003, Ubezpieczenia ekologiczne, Zakamycze, Kraków.
 9. Marciniak, K., 2004, Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 10. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Warszawa, Grudzień 2007; www.ieo.pl.^6 Penc, J., 1999, Strategie zarządzania, cz.2, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 11. Przybytniowski, J.W., 2007., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy ubezpieczeniowe Nr 1 (2), Rzecznik Ubezpieczonych; Warszawa.
 12. Przybytniowski, J.W., 2009, Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 13. Przybytniowski, J.W., 2012a, Environmental insurance, as an instrument of economic and financial security of the stat [w:] MATIS, J., ZÁVODNÁ, E., (red.), Riadenie bezpečnosti zložitẏch systémov, Liptovskẏ Mikuláš.
 14. Przybytniowski, J.W., Stasch, A., 2012b, The reducing of GHG emissions in Great Switzerland by individual investing in eco-efficient technologies, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 21 no 5A.
 15. Przybytniowski, J.W., 2012b, Odpowiedzialny biznes nie dla wszystkich, [w:] Borowiecki, St., Jaki, A., (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategie-analiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 16. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements, www.un-documents.net/wced-ocf.htm.
 17. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu