BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Sawicka Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wolność gospodarcza a zasada władztwa daninowego w świetle Konstytucji RP z 1997 r.
Economic Freedom and the Rule of the Imposition Powers in View of the Constitution of the Republic of Poland of 1997
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2014, nr 27, s. 108-117, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Konstytucja RP, Wolność gospodarcza, Teoria prawa, Opodatkowanie, Teoria opodatkowania, Podatki, Działalność gospodarcza
RP Constitution, Economic freedom, Law theory, Taxation, Taxation theory, Taxes, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zawarta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i określona w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zasada swobody działalności gospodarczej jest podstawową zasadą systemu gospodarki rynkowej w Polsce. Konstytucja gwarantuje nakładanie podatków zgodne z przywołaną zasadą, w związku z tym podatek powinien być skonstruowany w ten sposób aby większość zarobku pozostawała przedsiębiorcy do użytku prywatnego. Obecnie obowiązujący polski system podatkowy posiada skomplikowaną, rozbudowaną i niestabilną konstrukcję, co wpływa bardzo negatywnie na poziom życia i warunki pracy podatników. Obywatel zyska zaufanie do prawa podatkowego, tylko wówczas gdy będzie mu ono znane. W związku z tym ustawodawca powinien ukształtować zasady podatkowe w sposób przejrzysty, konsekwentny i ogólnie zrozumiały. Stworzy to szansę dla większej aktywności i rozwoju przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

Contained in the Constitution of the Republic of Poland and defined in the Act on the freedom of economic activity the rule of freedom of economic activity is a fundamental rule of the system of market economy in Poland. Freedom is affected primarily by a choice of the type of economic activity and forms of organizational, date of adoption and the choice of profession. The Constitution of Poland in its provisions may limit the freedom of economic activity, however, only on the reasons of important public interest, and by law. Examples of laws that restrict freedom of business by imposing on the citizens tax responsibilities are tax law. In the process of interpretation of the tax law, special attention should be paid to Articles 84 and 217 of the Constitution of the Republic of Poland of 1997. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U z 1997 r., Nr 78, poz 483 z późn. zm.).
 2. Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Warszawa 2000.
 3. Dąbrowski K, Wolność działalności gospodarczej a publicznoprawna reglamentacja, w: Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna, M. Karpiuk (red), Warszawa 2011.
 4. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010.
 5. Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.
 6. Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004.
 7. Litwińczuk H. (red), Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców. Tom I., Warszawa 2008.
 8. Mastalski, R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
 9. Paczocha J., Rogowski W., Ustawowe ograniczenia wolności gospodarowania w Polsce w latach 1989-2003, w: Ład instytucjonalny w gospodarce. T. 2., B. Polszakiewicz , J. Boehlke (red), Toruń 2006.
 10. Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Warszawa 2007.
 11. Szreniawski P., Idea wolności gospodarczej, w: Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna, M. Karpiuk (red), Warszawa 2011.
 12. Zelwiański R., Artykuł 217 Konstytucji RP w praktyce podatkowej, w: Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu