BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babczuk Arkadiusz (Wrocław University of Economics, Poland), Kachniarz Marian (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Sources of Soft Budget Constraints in the Structure of Autonomous Public Healthcare Centres
Źródło
Argumenta Oeconomica, 2012, nr 1 (28), s. 181-214, rys., tab., bibliogr. 71 poz.
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, Opieka zdrowotna, Rynek usług zdrowotnych, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Budgetary policy, Health care, Health care services market, Health care institution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Most of the public hospitals in Poland are heavily challenged to meet the costs of their operations. They are in severe debt and many of them face the risk of insolvency and loss of operability. Since a huge majority of Polish hospitals are operated by local authorities, we decided to focus just on this type of hospitals in this paper. However, our conclusions may as well be generalized to cover all the autonomous public healthcare centres. In this paper we discuss the sources of soft budget constraints, inherent to the legal form of autonomous public healthcare centres. We start with presenting the concept of soft budget constraints and point out the relationships between the concept and the insolvency of hospitals operated by local authorities and of the local authorities. The second part deals with the mechanisms of soft budget constraints development. The third part presents the nature and principles of financial governance of autonomous public healthcare centres. The fourth part is a listing of changes in the operating principles of healthcare service providers. The final discussion focuses on the consequences of financial instability of autonomous healthcare centres borne by their founding bodies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion, P., Bolton, P., Fries, S., Optimal Design of Bank Bailouts: The Case of Transition Economies, "Journal of Institutional & Theoretical Economics", 155(1), pp.51-70, 1999.
 2. Babczuk, A., Regulacje upadłościowe w amerykańskim samorządzie terytorialnym - przypadek Orange County [Bankruptcy Law for US Local Authorities - the Case of Orange County], Zeszyty Naukowe "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", 87, pp. 54-75, 2008.
 3. Babczuk, A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Cz. I. Zagadnienia teoretyczne [Soft Budget Constraints as a Rationale for Local Authorities' Insolvency - Part I: Theoretical problems], "Finanse Komunalne", 3, pp. 5-15, 2008.
 4. Babczuk, A., Miękkie ograniczenia budżetowe jednostek samorządu terytorialnego [Soft Budget Constraints of Local Authorities], [in:] Borys, G. (ed.), Finanse i Rachunkowość - teoria i praktyka, 16, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. University of Economics, Wrocław, pp. 11-25, 2008.
 5. Baldassare, M., When Government Fails: The Orange County Bankruptcy. University of California, Berkeley, 1998.
 6. Berglöf, E., Roland, G., Soft Budget Constraints and Banking in Transition Economies, "Journal of Comparative Economics" 26(1), pp. 18-40, 1998.
 7. Boni, M., Kruszewski, A., Gorajek, M., Analiza sytuacji i program systemowych zmian w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce [Current Situation Analysis and the Action Plan for Systemic Changes in Polish Healthcare]. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [Chancellery of the Prime Minister], Warsaw 2003.
 8. Dercz, M., Rek, T., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz [The Healthcare Institutions Act - Commentary]. ABC Wolters Kluwer, Warsaw 2007.
 9. Dewatripont, M., Maskin, E., Credit and Efficiency in Centralized and Decentralized Economies, "The Review of Economic Studies", 62(4), pp. 541-555, 1995.
 10. Dewatripont, M., Maskin, E., Roland, G., Soft Budget Constraints and Transition [in:] Maskin, E., Simonovits, A. (eds.), Planning, Shortage and Transformation. MIT Press, Cambridge 2000.
 11. Duggan, M., Hospital Ownership and Public Medical Spending, "Quarterly Journal of Economics", 65(4), pp. 1343-1373, 2000.
 12. Fischer, S., On the Need for an International Lender of Last Resort, "Journal of Economic Perspectives", 13(4), pp. 85-104, 1999.
 13. Golinowska, S., Czepulis-Rutkowska, Z., Sitek, M., Sowa, A., Sowada, C., Włodarczyk, C., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie [Healthcare in Poland after the Reform], "Raporty CASE" (53), 2002.
 14. Inman, R., Transfers and Bailouts: Enforcing Local Fiscal Discipline with Lessons from U.S. Federalism [in:] Rodden, J., Eskeland, G., Litvack, J., (eds.), Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints. MIT Press, Cambridge 2003.
 15. Instytut Spraw Publicznych, Przyszłość samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej [The Future of Autonomous Public Healthcare Centres]. Analizy i Opinie, 6(2/2003). Warsaw: Instytut Spraw Publicznych [Institute of Public Affairs], 2003.
 16. Kachniarz, M., Ekonomizacja administracji publicznej na tle koncepcji prawnych i społecznych [Public Administration Economics in the Context of Legal and Social Concepts] [in:] Borys, T. (ed.), Gospodarka a środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. University of Economics, Wrocław 2008, pp. 165-175.
 17. Kachniarz, M., Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu [Commercialization of Autonomous Public Healthcare Centres - Prerequisites of Success]. Wolters Kluwer, Warsaw 2008.
 18. Kachniarz, M., Restrukturyzacja placówki medycznej - doświadczenia praktyczne [Restructuring of Medical Service Providers: Practical Lessons] [in:] Węgrzyn, M., Wasilewski, D., (eds.), Komercjalizacja i prywatyzacja zoz. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: University of Economics, 2006, pp. 85-100.
 19. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [Poland 2030: Developmental Challenges], Warsaw: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów [Chancellery of the Prime Minister], 2010.
 20. Klich, J., Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje [Entrepreneurship in Reforming the Healthcare System in Poland: The Underestimated Interactions]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 21. Kornai, J., Contradictions and Dilemmas: Studies on the Socialist Economy and Society. MIT Press, Cambridge 1986.
 22. Kornai, J., Economics of Shortage. North-Holland, Amsterdam 1980.
 23. Kornai, J., Resource-Constrained Versus Demand-Constrained Systems, "Econometrica", 47(4), pp. 801-819, 1979.
 24. Kornai, J., The Soft Budget Constraint, Kyklos, 39(1), pp. 3-30, 1986.
 25. Kornai, J., Eggleston, K., Welfare, Choice and Solidarity in Transition: Reforming the Health Sector in Eastern Europe. Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 26. Kornai, J., Maskin, E., Roland, G., Understanding the Soft Budget Constraint, "Journal of Economic Literature", 41, pp. 1095-1136, 2003.
 27. Litvack, J., Ahmad, J., Bird, R., Rethinking Decentralization in Developing Countries. Sector Studies Series, Poverty Reduction and Economic Management. The World Bank, Washington D.C. 1998.
 28. Maskin, E., Theories of the Soft Budget-Constraint, "Japan & the World Economy", 8(2), pp. 125-133, 1996.
 29. Maskin, E., Recent Theoretical Work on the Soft Budget Constraint, "American Economic Review", 89(2), pp. 421-425, 1999.
 30. Maskin, E., Chenggang, X., Soft Budget Constraint Theories: From Centralization to the Market, "Economics of Transition", 9(1), pp. 1-27, 2001.
 31. Mikesell, J., Subnational Government Bankruptcy, Default, and Fiscal Crisis in the United States. Andrew Young School of Public Studies, Georgia State University, Atlanta 2002.
 32. Mitchell, J., Strategic Creditor Passivity, Regulation and Bank Bailouts. CEPR Discussion Paper 1780. London, 1998.
 33. Mitchell, J., Theories of Soft Budget Constraints and the Analysis of Banking Crises, "Economics of Transition", 8(1), pp. 59-100, 2000.
 34. Młodzianowska, D., Wady systemowe w ochronie zdrowia jako zagrożenie sukcesu komercjalizacji i prywatyzacji opieki zdrowotnej w Polsce [Systemic Faults of Healthcare as a Threat to the Success of Commercialisation and Privatisation of the Healthcare System in Poland] [in:] Węgrzyn, M., Wasilewski, D. (eds.), Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, University of Economics, pp. 29-42, Wrocław 2006.
 35. Moesen, W., van Cauwenberge, P., The Status of the Budget Constraint, Federalism and the Relative Size of Government: A Bureaucracy Approach, "Public Choice", 104(3-4), pp. 207-224, 2000.
 36. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej [Information on the outcome of auditing the process of autonomous public healthcare centres restructuring, with focus on public aid]. Ref. No. 141/2008/P/07/100/KPZ. Warsaw: Najwyższa Izba Kontroli [Supreme Audit Office].
 37. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zoz [Information on the outcome of auditing the process of establishing and operation of autonomous public healthcare centres]. Ref. No. 184/1999/P/1998/129/DZK. Warsaw: Najwyższa Izba Kontroli [Supreme Audit Office].
 38. OECD (2011). OECD Health Data 2011, Paris: OECD Publishing, http://www.oecd.org/health/healthdata
 39. OECD (2011). Health at a Glance 2011: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
 40. von Hagen, J. Political Economy of Fiscal Institutions. GESY Discussion Paper 149. Mannheim, 2005.
 41. Przekształcenia w ochronie zdrowia [Transformations in the Healthcare System]. Warsaw: Ministerstwo Zdrowia [Ministry of Health], 2011.
 42. Rodden, J., Hamilton's Paradox. The Promise and Peril of Fiscal Federalism. Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 43. Rodden, J., The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance Around the World, "American Journal of Political Science", 46(3), pp. 670-687, 2002.
 44. Rodden, J., Eskeland, G., Litvack J., Introduction and Overview [in:] Rodden, J., Eskeland, G., Litvack, J. (eds.), Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints. MIT Press, Cambridge 2003.
 45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu [Polish Minister's of Health and Social Welfare Regulation of 19 Aug 1998 on the detailed rules of recruitment for some managerial positions in autonomous public healthcare centres, the composition of candidate selection panel and the framework of selection procedure] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 115, item 749 as subsequently amended).
 46. Scott, C., Soft Budgets and Hard Rents: A Note on Kornai and Gomulka, "Economics of Planning", 23(2), pp. 120-122, 1990.
 47. Sejm [Polish Parliament] Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Grounds for a Bill Amending the Act on Public Aid and Restructuring of Public Healthcare Centres], Parliamentary Print 852. Warsaw: Sejm, 2008.
 48. Simon, H., From Substantive to Procedural Rationality [in:] Latsis, S. (ed.), Method and Appraisal in Economics. Cambridge University Press, Cambridge 1976.
 49. Simon, H., Model of Bounded Rationality. Behavioral Economics and Business Organization (Vol. 2). MIT Press, Cambridge 1982.
 50. Simon, H., On How to Decide What to Do, "Bell Journal of Economics", 9(2), pp. 494-507, 1978.
 51. Simon, H., Rationality as Process and as Product of Thought, "American Economic Review", 68(2), pp. 1-16, 1978.
 52. Skoog, G., The Soft Budget Constraint. Kluwer Academic Publishers, Boston 2000.
 53. System opieki zdrowotnej - Ogólnopolskie problemy, regionalna perspektywa [Healthcare System - National Problems, Regional Perspective, 1st Conference in Wrocław, 5.12.2007] Rynek Zdrowia. Retrieved from http://www.rynekzdrowia.pl/ Konferencje/System-opieki-zdrowotnej-Ogolnopolskie-problemy,59045,0.html
 54. Tornell, A., Privatizing the Privatized, "NBER Working Paper" 7206. National Bureau of Economic Research, Cambridge 1999.
 55. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r. [Resolution of the (Polish) Supreme Court of 22 February 2006] (Ref. no. II PZP 10/05).
 56. Uchwała nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" [Resolution 58/2009 of the (Polish) Council of Ministers of 27 April 2009, establishing a multi-year Action Plan of 'Supporting the local authorities in their actions aimed at stabilizing the public healthcare system']. Retrieved from www.ratujemyszpitale.pl.
 57. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Medical Service Law of 15 April 2011] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 112, item 654 as subsequently amended).
 58. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Public Finance Act of 30 June 2005] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 249, item 2104 as subsequently amended).
 59. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Public Finance Act of 27 August 2009] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 157, item 1240).
 60. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Act of 15 September 2000 - Commercial Companies Code] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 94, item 1037 as subsequently amended).
 61. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [Act on Violations of Public Finance Management Regime of 17 December 2004] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 14 of 2005, item 114 as subsequently amended).
 62. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Act of 15 April 2005 on public aid and restructuring of public healthcare centres] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 78, item 684 as subsequently amended).
 63. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Act of 27 August 2004 on healthcare services financed from public funds] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 210, item 2135 as subsequently amended).
 64. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej [Healthcare Centres Act of 30 August 1991] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 91, item 408 as subsequently amended).
 65. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Law Amending the Healthcare Centres Act and Some Other Acts, of 20 June 1997] (Dz. U. [Journal of Laws] No. 104 of 1997, item 661).
 66. Wildasin, D., Externalities and Bailouts: Hard and Soft Budget Constraints in Intergovernmental Fiscal Relations, "Policy Research Working Paper" 1843. The World Bank, Washington D.C. 1997.
 67. Wildasin, D., Local Finance of Urban Infrastructure in South Africa. "AFIEI Working Paper". The World Bank, Washington D.C. 1993.
 68. Weist, D., Framework for Local Borrowing. Decentralization and Intergovernmental Fiscal Reform in East Asia.. The World Bank, Washington D.C., 7 June 2002.
 69. Włodarczyk, C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot [Healthcare Reforms - A Universal Problem], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 70. Wójcik, M. Szpitalne spółki powiatowe, Związek Powiatów Polskich, Warszawa 2011.
 71. Vigneault, M., Intergovernmental Fiscal Relations and the Soft Budget Constraint Problem, Institute of Intergovernmental Relations Working Paper 2/2005. Queen's University, Kingston 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-5835
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu