BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubin Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Zagadnienie członkostwa Turcji w Unii Europejskiej
The question of Turkey's membership in the European Union
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 85-106, bibliogr. 39 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Rozszerzenie UE, Sytuacja gospodarcza, Sytuacja społeczno-polityczna, Polityka zagraniczna, Polityka wewnętrzna
EU enlargement, Economic situation, Social and political conditions, Foreign policy, Domestic policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Pierwsze lata XXI w. to okres niezwykle istotny dla rozwoju i funkcjonowania Unii Europejskiej. Zaistniałe w tym czasie wydarzenia oraz podjęte działania i decyzje mają obecnie, i będą miały w przyszłości, doniosły wpływ na kształt i dalszy rozwój procesu integracji w ramach tej struktury współpracy oraz w związku z tym - na pozycję i znaczenie UE w świecie. Jednocześnie UE ciągle stoi w obliczu poważnych wyzwań i dylematów, będących następstwem nie tylko tego, co dzieje się wewnątrz samej Unii i w Europie, lecz także wydarzeń i procesów zachodzących poza Europą oraz mających charakter globalny. (fragment tekstu)

The question of Turkey's membership in the European Union is one of the most important and the most difficult challenges facing member states of the EU. The decision concerning this problem, which will have to be taken - either to admit Turkey to the European Union or to refuse it - will have enormous influence not only on the European Union and Turkey's future but also, for example, on international relations at the borders of Europe and Asia. This article deals with the most significant arguments - both for and against - in the decision referring to the acceptance of Turkey into the European Union. Admitting Turkey to the European Union would be a confirmation of the fact that the EU is ready to accept a state which has a different culture and religion. Such a decision would also mean the reinforcement and consolidation of secular and democratic reforms which are being introduced in Turkey. Turkey in the European Union could have a positive effect on security at the borders of Europe and Asia. Turkey is also a very important economic partner for the European Union and a big, developing market. It is worth mentioning that most of Turkey's citizens are in favour of the accession of their country to the European Union. On the other hand, as an argument against Turkey's membership in the European Union, one may point out that Turkey is not a European country. The democratic political system is not stable enough in Turkey and the main factor which ensures democracy is the army. The admittance of Turkey to the European Union would also involve the EU in conflicts in which Turkey is engaged and would mean the necessity of spending a large amount of money for this country. Last but not least, in the majority of the European Union's member states, public opinion is against Turkey's membership of the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. EEC-Turkey Association Agreement, "Official Journal" nr 217 z 29 grudnia 1964
 2. "Official Journal", L 293 z 19 grudnia 1972
 3. Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 on implementing the final phase of the Customs Union, "Official Journal", L 35 z 13 lutego 1996
 4. Presidency Conclusions. Luxembourg European Council 12 and 13 December 1997, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/032a0008.htm
 5. Presidency Conclusions. Helsinki European Council 10 and 11 December 1999, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/ACFA4C.htm
 6. Copenhagen European Council 12 and 13 December 2002. Presidency Conclusions, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/73842.pdf
 7. Communication of 6 October 2004 from the Commission to the Council and the European Parliament: Recommendation of the European Commission on Turkey's progress towards accession. C0M/2004/0656 final, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/e50015.htm
 8. Brussels European Council 16 and 17 December 2004. Presidency Conclusions, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/83201.pdf
 9. Negotiating Framework (Luxembourg, 3 October 2005), http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/st20002_05_tr_framedoc_en.pdf.
 10. M. Muftuler-Bac, Turkey's relations with a changing Europe, Manchester-New York 1997
 11. G. Avci, Turkey's Politics. Consolidating Democracy Through Enlargement?, w: H. Sjursen red., Questioning EU Enlargement. Europe in Search of Identity, Abingdon-New York 2006
 12. Z. Öniş, Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the Post-Helsinki Era, w: A. Çarkoğlu, B. Rubin (red.), Turkey and the European Union. Domestic Politics, Economic Integration and International Dynamics, London-Portland 2003
 13. A. Erlap, Turkey and the European Union, w: L.G. Martin, D. Keridis (red.), The Future of Turkish Foreign Policy, Cambridge, Mass., London 2004
 14. F. S. Larrabee, Turkish Foreign and Security Policy: New Dimensions and New Challenges, w: Z. Khalilzad, I.O. Lesser, F.S. Larrabee, The Future of Turkish-Western Relations. Toward a Strategic Plan, Santa Monica 2000
 15. Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998
 16. W.H. Park, The Security Dimension of Turkey-EU Relations, w: M. Lake red., The EU & Turkey. A Glittering Prize or a Milestone?, London 2005
 17. E. Çayhan,, Towards a European Security and Defense Policy: With or Without Turkey?, w: A. Çarkoğlu, B. Rubin (red.), Turkey and the European Union. Domestic Politics, Economic Integration and International Dynamics, London-Portland 2003
 18. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2005
 19. S. Bozdogan, Kasaba red., Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, Washington 1997
 20. Z. Brzeziński, Wybór. Dominacja czy przywództwo, Kraków 2004
 21. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf (25.01.2008).
 22. Attitudes towards European Union Enlargement. Special Eurobarometer 255, http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives.ebs/ebs_255_en.pdf (30.01.2008).
 23. Standard Eurobarometer 67/Spring 2007, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb_ 67_first_en.pdf (30.01.2008).
 24. D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2000
 25. Z. Öniş, Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the post-Helsinki Era, w: A. Çarkoğlu, B. Rubin (red.), Turkey and the European Union. Domestic Politics, Economic Integration and International Dynamics, London-Portland 2003
 26. C. Azer, Wkład Turcji w kulturową różnorodność i bogactwo Europy, Kraków 2004
 27. J. Redmond, The Next Mediterranean Enlargement of the European Community: Turkey, Cyprus and Malta?, Aldershot 1993
 28. E. Cornell, Turkey in the 21st Century. Opportunities, Challenges, Threats, Richmond 2001
 29. A. Taheri, The Specter that is Haunting Europe, "Arab News" z 16 czerwca 2004
 30. Turkey Entry Would Destroy EU, BBC News, World Edition, 8 November 2002,
 31. Francja wypycha Turcję z Unii, "Gazeta Wyborcza" z 26 czerwca 2007
 32. W. Hale, Human Rights, the European Union and the Turkish Accession Process, w: A. Çarkoğlu, B. Rubin (red.), Turkey and the European Union. Domestic Politics, Economic Integration and International Dynamics, London-Portland 2003
 33. P.J. Tsakonas, T.P. Dokos, Greek-Turkish Relations in the Early Twenty-first Century: A View from Athens, w: L.G. Martin, D. Keridis (red.), The Future of Turkish Foreign Policy, Cambridge, Mass., London 2004
 34. T. Kubin, Zdynamizowanie procesu integracji czy członkostwo różnych kategorii? Zagadnienie wzmocnionej współpracy w Unii Europejskiej, w: M. Stolarczyk (red.), Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Toruń 2006
 35. Standard Eurobarometer 67/Spring 2007, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb_67_first_en.pdf (30.01.2008).
 36. Attitudes towards European Union Enlargement. Special Eurobarometer 255, http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/ebs/ebs_255_en.pdf (30.01.2008).
 37. Constitution of 4 October 1958. http://www.conseilconstitutionnel.fr/langues.anglais/cst1.pdf
 38. Attitudes towards European Union Enlargement. Special Eurobarometer 255, http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/ebs/ebs_255_en.pdf (30.01.2008).
 39. W. Sadurski, Turcja to szansa dla Unii, "Gazeta Wyborcza" z 30 stycznia 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu