BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Marta (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
The European Union Agency for Fundamental Rights
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 125-138, bibliogr. 48 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Ochrona praw człowieka, Agencje UE
Human rights, Human rights protection, EU Agencies
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
European Union (EU), European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Abstrakt
Wśród wniosków końcowych szczytu Rady Europejskiej w Kolonii w 1999 r. znalazł się zapis o rozszerzeniu kompetencji Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii (EUMC) w celu przekształcenia go w Agencję Praw Podstawowych. Rekomendację tę poparła grupa Mędrców (Martti Ahtisaari, Jochen Frowein i Marcelino Oreja), która argumentowała, że Agencja zapewniłaby spójność i skuteczność monitorowania przestrzegania praw człowieka w państwach członkowskich. W 2000 r. na szczycie w Nicei proklamowano Kartę Praw Podstawowych UE, która stała się podstawą do oceny stopnia przestrzegania praw człowieka w państwach członkowskich, dokonywanej corocznie w latach 2002-2006 przez grupę niezależnych ekspertów, w skład której z ramienia Polski wchodził prezes Helsińskiej Fundacji praw Człowieka - Marek Antoni Nowicki. 13 grudnia 2003 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozszerzeniu mandatu Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii i przekształceniu go w Agencję Praw Podstawowych (APP), w sprawie której projekt aktu prawnego miał zostać przedłożony przez Komisję Europejską. 25 października 2004 r. Komisja Europejska zainicjowała proces konsultacji publicznych nt. roli i ostatecznej struktury instytucjonalnej Agencji, które zakończyły się 25 stycznia 2005 r. publicznym przesłuchaniem. W konsekwencji Komisja przedstawiła projekty dwóch aktów prawnych. Stały się one przedmiotem prac utworzonej przez COREPER II w czerwcu 2005 r. Grupy Roboczej ad hoc Rady UE ds. Praw Podstawowych i Obywatelstwa, która zakończyła swoją pracę w październiku 2006 r. Na szczycie Rady Unii Europejskiej (4-5 grudnia 2006 r.) zadecydowano o uruchomieniu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z początkiem 2007 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1.   Report by Ahtisaari, Jochen Frowein i Marcelino Oreja adopted in Paris on 8 September 2000.
 2. D. Mcgoldrick, The Charter and United Nations Human Rights Treaties, w: A. Ward, S. Peers red., The EU Charter of Fundamental Rights Politics, Law and Policy, Oxford 2004
 3. P. Lemmens, The Relation between the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights - Substantive Aspects, "Maastricht Journal of European and Comparative Law" 2001, vol. 8, nr 1
 4. A.L. Young, The Charter, Constitution and Human Rights: Is this the Beginning or the End for Human Rights Protection by Community Law? "European Public Law" 2005, vol. 11
 5. COM (2004) 693 final z 25 października 2004
 6. http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/iights/doc/study_epec_fund_iights_agency_en.pdf (25.03.2008).
 7. 2768th Council Meeting Justice and Home Affairs Brussels, 4-5 December 2006.
 8. F. Jasiński, I. Rosińska, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" 2006, nr 2
 9. J. Chrzanowska, F. Jasiński, I. Rudecka, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej: ewolucja koncepcji, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 4
 10. F. Jasiński, Systemowe ograniczenia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej na przykładzie dyskusji nad powołaniem Agencji Praw Podstawowych, w: J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa profesor Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006
 11. Tekst Traktatu z Lizbony w języku polskim jest zamieszczony w Dz. Urz. UE z 17 grudnia 2007, C 306/01.
 12. Protokół do Traktatu Lizbońskiego dotyczący artykułu 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2007:306:0155:0156:PL:PDF (03.01.2008).
 13. Decyzja Rady z 28 lutego 2008 w sprawie planu pracy Agencji Praw Podstawowych na lata 2007-2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUiiServ/LexUriServ.do?uii=OJ:L:2008:063:0014:0015:EN:PDF (15.03.2008).
 14. http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/index_en.htm, (12.12.2007).
 15. Komunikat Komisji Europejskiej C0M(2004) 693
 16. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament The European Union's Role Promoting Human Rights and Démocratisation in third Countries, Brussels, 8 May 2001, C0M(2001) 252 final.
 17. K. Drzewicki, A Constitution for Europe: Enshiring Minority Rights. Words Can Make Worlds of Difference, "OSCE Magazine" z marca 2005
 18. R. Kuźniar, Rada Europy i OBWE - ku nieuchronnemu połączeniu, w: H. Machińska (red.), Polska i Rada Europy 1990-2005, Warszawa 2005.
 19. A.D. Rotfeld, Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006.
 20. Stellungnahme der Bundesregierung zur Mitteilung der Kommission vom 25.10.2004 über die Erweiterung der Europäischen Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in eine Europäische Menschenrechtsagentur, http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contribution_germany_de.pdf (05.12.2007).
 21. Preliminary position of the Government of the Netherlands on the fundamental rights Agency, December 2004,: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_ agency/index_en.htm (05.12.2007).
 22. Parliamentary Assembly Recommendation 1743 (2006)
 23. The Fundamental Rights Agency of the EU - a Council of Europe Perspective. contribution by the secretary of the Council of Europe. Information Documents. SG/Inf(2004)34
 24. Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1744 (2006)
 25. J.C. Junckers Report titled "Council of Europe-European Union: A Sole Ambition for a European Continent", http://assembly.coe.int/Sessions/2006/speeches/20060411_report_JCJuncker_EN.pdf (05.01.2008).
 26. A. Bieńczyk-Missala, Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989, Warszawa
 27. The Confederation of Danish Employers (DA) statement, http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/news_con- tributions_fund_rights_agency_en.htm#civil_society (22.11.2007).
 28. The Fundamental Rights Agency and Children's Rights, http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contribution_euronet_en.pdf
 29. http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/news_contributions_fund_rights_agency_en.htm
 30. Proposal for a regulation of the Parliament and of the Council establishing a European Institute for Gender Equality (Text with EEA relevance) (presented by the Commission), Brussels, 8.3.2005 C0M(2005)
 31. http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/genderinstitute_en.pdf
 32. Speaking Points Vice-President Franco Frattini Commissioner for Justice, Freedom and Security Public Hearing Fundamental Rights Agency 25 January 2005 Charlemagne, room S3 9h30 - 10h00 OPENING OF THE PUBLIC HEARING, http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/intervention_franco_frattim_01_en.pdf (22.11.2007).
 33. Chapter 1 article 2 C0M(2005) 280 final.
 34. COM(2005) 280 final.
 35. D. Bigo, Polityka walki z terroryzmem po zamachach z marca 2004 Spojrzenie z perspektywy europejskiej, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" 2006, nr 2.
 36. Council Regulation establishing a European Union Agency for Fundamental Rights, Article 4 §1i.
 37. The position of Czech Republic on Fundamental Rights Agency: http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contribution_czech_republic_en.pdf (17.12.2007).
 38. M. Merlingen, C. Mudde, U. Sedelmeier, The Right and the Righteous? European Norms, Domestic Politics and the Sanctions against Austria. "Journal of Common Market Studies" 2001, vol. 39, nr 1
 39. The Scope of Internal-External Incoherence w: A. Williams, European Union Human Rights Policies, Oxford 2004
 40. http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contribution_icj_en.pdf (05.12.2007).
 41. http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contribution_amnesty_internetional_en.pdf
 42. Summary of the UK Position Regarding the Establishment of a European Fundamental Rights Agency, http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contri- bution_uk_en.pdf (05.12.2007).
 43. Statement by the Republic of Austria on the Commission's Communication of 25 October 2004 regarding the Extension of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia towards a European Human Rights Agency, http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contribution_austria_en. (05.12.2007).
 44. M. Kołodziejczyk, Prawa człowieka wyznacznikiem tożsamości międzynarodowej Unii Euro-pejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" kwiecień-czerwiec 2006
 45. http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contribution_aire_centre_en.pdf (03.01.2008).1
 46. Common position of European National Human rights Institutions regarding the Fundamental Rights Agency of the European Union, http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/doc/contribution_nhris_en.pdf (04.01.2008).
 47. Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights.
 48. An Independent View of the EU, w: "European Voice" 2006, vol. 12, nr 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu