BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej
Linguistics Services of European Union Institution
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 139-150, bibliogr. 15 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Tłumacze zawodowi, Wielojęzyczność
Translator, Multilingualism
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Konsekwencją przyjętej w Unii Europejskiej zasady równego statusu wszystkich języków urzędowych było stworzenie rozbudowanych służb językowych składających się z tłumaczy tekstu i tłumaczy konferencyjnych, którzy w praktyce realizują obowiązujący reżim językowy. Wielojęzyczność UE, sprowadzająca się do 23 języków urzędowych i roboczych, oznacza 506 możliwych kombinacji językowych. Każda instytucja unijna (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Rada, Europejski Komitet Ekonomiczno- -Społeczny, Komitet Regionów) ma własne służby tłumaczeniowe, odpowiedzialne za tłumaczenia pisemne własnych dokumentów. Najwięcej tłumaczy wchodzi w skład personelu Komisji Europejskiej, w ramach której funkcjonują: Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych i Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych. Ich pracownicy obsługują również inne instytucje UE, jeśli zachodzi taka potrzeba. Ze względu na dostępność danych, przedmiotem dalszej analizy są: Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych, służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Tłumaczenia pisemne w Komisji: podsumowanie osiągnięć dwa lata po rozszerzeniu, MEM0/06/173, Bruksela, 27 kwietnia 2006
 2. Historique de la DGT, Direction générale de la Traduction de la Commission européenne, http:// ec.europa.eu/dgs/translation/about_us/history_fr.pdf
 3. Translating for a Multilingual Community, Directorate-General for Translation of the European Commission, Luksemburg 2006
 4. K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa, 2004
 5. K. Michałowska-Gorywoda, Służby lingwistyczne Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2001, nr 3
 6. A. Etmanowicz, Rekrutacja do instytucji europejskich, "Studia Europejskie" 2005, nr 3
 7. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych, http://scic.ec.europa.eu
 8. J. Lukszyn (red.), Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa, 1998
 9. Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu
 10. Rada Unii Europejskiej, http://www.consilium.europa.eu
 11. Sprawozdanie specjalne nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę, Trybunał Obrachunkowy, 2006
 12. Trybunału Sprawiedliwości, http://curia.europa.eu
 13. http://eca.europa.eu
 14. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z 28 listopada 1994 ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE z 7 grudnia 1994, L 314.
 15. www.cdt.europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu