BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Dominika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Radzymińska Monika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Smoczyński Stefan S. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Określenie determinant wpływających na percepcję ryzyka w zakresie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych
Establishing Determinants Impacting Risk Perception in Reference to the Safety of Meat And Meat Products
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2010, R. 17, nr 1 (68), s. 123-129, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Jakość mięsa, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Świadomość konsumenta, Mięso
Meat quality, Food health safety, Consumer awareness, Meat
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Olsztyn
Abstrakt
W pracy podjęto próbę określenia związku pomiędzy cechami demograficznymi konsumentów a determinantami postrzeganego ryzyka związanego z zagrożeniami chemicznymi produktów mięsnych. Badania zrealizowano na reprezentatywnej próbie mieszkańców Olsztyna, przy zastosowaniu techniki doboru kwotowego próby. Ustalono, że spośród zmiennych demograficznych wiek jest czynnikiem różnicującym składowe postrzeganego ryzyka. Wyróżniono dwie grupy konsumentów różniące się wiedzą, świadomością, obawami związanymi z występowaniem chemicznych związków w produktach mięsnych oraz opiniami na temat ich kontroli. (abstrakt oryginalny)

In this study, an attempt was made to determine the relationship between demographic features of consumers and determinants of risk perceived in connection with chemical hazards to meat products. The research was carried out based on a representative group of inhabitants of Olsztyn, and using a technique of quota sample. It was found that from among the demographic variables, the age was a factor to differentiate components of the risk perceived. Two groups of consumers were selected; they varied in knowledge, awareness, fears of chemical compounds to occur in meat products, and in opinions about controlling them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badrie N., Gobin A., Dookeran S., Duncan R.: Consumer awareness and perception to food safety hazards in Trinidad, West Indies. Food Control, 2006, 17, 370-377.
 2. Berg L.: Trust in food in the age of mad cow disease: a comparative study of consumers' evaluation of food safety in Belgium, Britain and Norway. Appetite, 2004, 42, 21-32.
 3. Bernues A., Olaizola A., Corcoran K.: Extrinsic attributes of red meat as indicators of quality in Europe: an application for market segmentation. Food Qual. Prefer., 2003, 14, 265-276.
 4. Böcker A., Hanf C.H.: Confidence lost and partially regained: consumer response to food scares. J. Econ. Behav. Organ., 2000, 43, 471-485.
 5. Bryhni E.A., Byrne D.V., Redbotten M., Claudi-Magnussen C., Agerhem H., Johansson M., Lea P., Martens M.: Consumer perceptions of pork in Denmark, Norway and Sweden. Food Qual. Prefer., 2002, 13, 257-266.
 6. Grunert K. G.: Future trends and consumer lifestyles with regard to meat consumption. Meat Sci., 2006, 74, 149-160.
 7. Issanchou S.: Consumer expectations and perceptions of meat and meat product quality. Meat Sci., 1996, 43 (S), 5-l9.
 8. Jakubowska D., Radzymińska M., Smoczyński S.: Consumer perception of meat safety: attitudes and behavior. "Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence" 16th IGWT Symposium", Suwon 2008, Korea.
 9. Kubberad E., Ueland 0., Redbotten M., Westad F., Risvik E.: Gender specific preferences and attitudes towards meat. Food Qual. Prefer., 2002, 13, 285-294.
 10. McCarthy M., O'Reilly S., Cotter L., de Boer M.: Factors influencing consumption of pork and poultry in the Irish market. Appetite, 2004, 43, 19-28.
 11. Ozimek I., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S.: Postrzeganie przez konsumentów ryzyka związanego ze spożywaniem poszczególnych produktów żywnościowych; Żyw. Czł. Met., 2007, 34 (1/2), 294-300.
 12. Rimal A., Fletcher S.M., McWatters K.H., Misra S.K., Deodhar S.: Perception of food safety and changes in food consumption habits: A consumer analysis. Int. J. Consum. Stud., 2001, 25 (1), 43-52.
 13. Rosati S., Saba A.: The perception of risks associated with food-related hazards and the perceived reliability of sources of information. International. J. Food Sci. Technol., 2004, 39, 491-500.
 14. Röhr A., Lüddecke K., Drusch S., Müller M. J., Alvensleben R. V.: Food quality and safety - consumer perception and public health concern. Food Control, 2005, 16, 649-655.
 15. Sparks P., Shepherd R.: Public perceptions of the potential hazard associated with food production and food consumption: an empirical study. Risk Anal, 1994, 14 (5), 799-806.
 16. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa 2004.
 17. Ventura-Lucas M.R.: Consumer Perceptions and Attitudes towards Food Safety in Portugal. 84th EAAE "Seminar Food Safety in a Dynamic World" Zeist, Holandia, 8-11 luty 2004. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/123456789/10628/1/, cyt dn. 20.06.2009 r.
 18. Verbeke W.: Beliefs, attitude and behaviour towards fresh meat revisited after the Belgian dioxin crisis. Food Qual. Prefer., 2001, 12, 489-498.
 19. Wilcock A., Pun M., Khanona J., Aung M.: Consumer attitudes, knowledge and behaviour: a review of food safety issues. Trends Food Sci. Tech., 2004, 15, 56-66.
 20. Yeung R.M.W., Morris J: An empirical study of the impact of consumer perceived risk on purchase likelihood: a modelling approach. Int. J. Consum. Stud., 2006, 30 (3), 294-305.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu